Numer ID artykułu: 257249 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL257249
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

W systemie Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP nie można przeprowadzić instalacji typu „tylko pobieranie” programu Internet Explorer.

Przyczyna

Przyczyną takiego zachowania jest zmiana w Instalatorze programu Internet Explorer, która umożliwiła instalację w systemie Windows 2000 lub Windows XP. Ponieważ w systemie Windows 2000 lub Windows XP jest instalowana tylko podstawowa przeglądarka i pliki skryptów programu Internet Explorer, opcja Instalacja minimalna lub dostosowanie przeglądarki jest niedostępna podczas instalacji. Dlatego okno dialogowe Opcje składników umożliwiające użycie opcji Tylko pobieranie jest niedostępne.

Rozwiązanie

Aby przeprowadzić instalację typu „tylko pobieranie” z Internetu:
 1. Na następującej stronie pobierania programu Internet Explorer kliknij odpowiednią wersję językową, aby pobrać plik Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/
 2. Kliknij opcję Zapisz na dysku (lub Zapisz), a następnie zapisz ten plik w folderze na komputerze.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do folderu, w którym został zapisany plik Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe, kliknij, aby wyróżnić ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W polu Otwórz kliknij na końcu polecenia, dodaj spację, a następnie wpisz następujące polecenie dla programu Internet Explorer 5 lub 6.

  UWAGA: Znaki podwójnego cudzysłowu wokół zmiennej #e są wymagane, ponieważ #e oznacza odpowiednią ścieżkę źródłową pliku Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe, z plikiem wykonywalnym włącznie.
  /c:"ieXwzd.exe /d /s:""#E"""
  Jeśli na przykład plik Instalatora programu IE (Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe) został zapisany w folderze C:\Windows Update Setup Files, to polecenie wygląda następująco:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"
  Oto znaczenie użytych przełączników wiersza polecenia:

  • /d - Pobiera program Internet Explorer tylko dla bieżącej platformy. Jeśli jednak chcesz go pobrać dla wszystkich platform, możesz użyć przełącznika /d:1. Przełącznik ten ma tylko dwie wartości, /d i /d:1.
  • /s:""<#e>"" - Wyznacza ścieżkę źródłową pliku Ie5setup.exe. Wartość ""<#e>"" odwołuje się do pełnej ścieżki i nazwy pliku .exe. Należy zwrócić uwagę, że ścieżka musi być ujęta w dwa podwójne cudzysłowy.
 6. Jeśli na przykład plik Instalatora programu IE (Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe) został zapisany w folderze C:\Windows Update Setup Files, to polecenie wygląda następująco: Naciśnij klawisz ENTER. Wybierz elementy odpowiednie dla systemu operacyjnego.
UWAGA: Aby pobrać program Internet Explorer na dysk sieciowy, należy zamapować dysk sieciowy na literę dysku na komputerze. Nie można pobrać programu Internet Explorer do lokalizacji określonej przez ścieżkę UNC (Universal Naming Convention).

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje dodatkowe i informacje o przełącznikach wiersza polecenia, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
200007 Internet Explorer Batch Mode Setup Switches
223372 Installing Internet Explorer 5 to Windows NT 4.0 Using SMS 2.0
223371 Installing Internet Explorer 5 to Windows NT 4.0 Using SMS 1.2

Właściwości

Numer ID artykułu: 257249 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbprb kbsetup KB257249

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com