Identifikator ?lanka: 2572738 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Mo?ete dobiti poruku o gre?ci kada koristite Microsoft Office Live dodatak sa nekom od slede?ih Microsoft Office aplikacija:
 • Excel 2003
 • Excel 2007
 • PowerPoint 2003
 • PowerPoint 2007
 • Word 2003
 • Word 2007

Ako koristite Microsoft Office Live dodatak verzije 1.3, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:

Veza sa mre?om je prekinuta. Poku?ajte ponovo kasnije.

Ako koristite Microsoft Office Live dodatak verzije 1.4 ili 1.5, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:

Povezivanje sa beta izdanjem programa Microsoft Office Live Workspace nije uspelo usled neo?ekivane gre?ke. Poku?ajte ponovo kasnije.


Ovu poruku o gre?ci tako?e mo?ete dobiti kada zatvorite Microsoft Office aplikacije koje su navedene u ovom ?lanku:

Microsoft Office Live dodatak za prijavljivanje je nai?ao na problem i bi?e zatvoren.

Uzrok

Microsoft Office Live je obustavljen. Vi?e ne?e mo?i da se koristi sa Microsoft Office aplikacijama navedenim u ovom ?lanku.

Re?enje

Da bismo umesto vas deinstalirali Office Live dodatak, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50715


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, deinstalirajte sve verzije Office Live dodatka. Da biste to uradili, pratite korake procedure za va? operativni sistem:

Za Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Otkucajte Programi i funkcije (ili appwiz.cpl) u polju Pretra?i programe i datoteke, a zatim pritisnite taster Enter na tastaturi.
 3. Izaberite Microsoft Office Live dodatak (verzija 1.3, 1.4 ili 1.5).
 4. Kliknite na dugme ?Deinstaliraj?.
 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje dodatka.
Za operativni sistem Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Otkucajte Programi i funkcije (ili appwiz.cpl) u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter na tastaturi.
 3. Izaberite Microsoft Office Live dodatak (verzija 1.3, 1.4 ili 1.5).
 4. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.
 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje dodatka.
Za Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte control appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster Enter na tastaturi.
 3. Izaberite Microsoft Office Live dodatak (verzija 1.3, 1.4 ili 1.5).
 4. Kliknite na dugme Ukloni.
 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje dodatka.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Microsoft Office Live Workspace je obustavljen i zamenjen proizvodom Office Web Apps u usluzi OneDrive (je nekada?nji SkyDrive).
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2572738 - Poslednji pregled: 19. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Live Workspace
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2572738

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com