"เข้าถึงคอมพิวเตอร์นี้จากเครือข่าย" ขวาผู้ใช้ให้เครื่องมือไม่ให้ทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 257346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในตัวควบคุมโดเมน ลบ Everyone จากนั้นการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ที่ด้านขวา และไม่เปลี่ยนผู้ใช้ที่เหมาะสมหรือบัญชีกลุ่มอาจทำให้เครื่องมือไม่ให้ทำงาน เนื่องจากเครื่องมือไม่ทำงาน อาจจะยากต่อการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ผู้ ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์ หรือไดเรกทอรีของ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ และบริการ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ไม่สามารถระบุ Naming Information ได้เพราะ::
ความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลว
ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบว่า โดเมนของคุณถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และอยู่ในสถานะออนไลน์ในขณะนี้
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้โดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่และ Trusts ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ข้อมูลการกำหนดค่าที่อธิบายองค์กรนี้ไม่พร้อมใช้งาน ความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลว
เมื่อคุณเพิ่มสแนปอินวัตถุนโยบายกลุ่ม และคลิกคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ไม่สามารถแสดงวัตถุจากตำแหน่งนี้เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้:
เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อคุณคลิกตัวจัดการ dnsข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ DNS
เมื่อคุณเริ่มใช้งานตัวจัดการใบอนุญาตใช้งาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
เมื่อต้องการเปิด Licensing คุณต้องเป็นผู้ดูแลของโดเมนซึ่งจัดเก็บข้อมูลสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ ใช้อ็อพชัน Licensing ใน'แผงควบคุม'เพื่อจัดการ Licensing บนเซิร์ฟเวอร์นี้
เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้ Dcdiag ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ข้อผิดพลาด: เครื่องจักรอาจไม่แนบ DC นี้เนื่องจากข้อมูลประจำตัวได้ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ หรือระบุข้อมูลประจำตัวกับ /u:domain\user และ /p:password
เมื่อคุณใช้ Netdiag ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ทดสอบ DNS: ไม่สามารถทดสอบรายการ DC: ล้มเหลว
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Replmon ตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ได้แสดง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกการซิงโครไนส์ของแต่ละพาร์ติชันไดเรกทอรี ด้วยเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด:
การซิงโครไนส์พาร์ติชันไดเรกทอรี (CN =แบบแผน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมน DC = com) ล้มเหลว ซึ่งอาจเป็น เพราะคุณมีข้อมูลประจำตัวไม่เพียงพอ
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้เครื่องมือ Ldp เชื่อมต่อ และผูกกับเซิร์ฟเวอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ไม่สามารถผูก: ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Repadmin ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
ข้อผิดพลาด ldap 49 (ข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้อง)
เมื่อคุณรัน Dsacls ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง:
คำสั่งล้มเหลวให้เสร็จสมบูรณ์

สาเหตุ

ไม่มีผู้ดูแลระบบที่กำลังล็อกออนเฉพาะการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ที่ถูกต้อง ทั้งหมดของเครื่องมือที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ใช้การเรียก API ของเครือข่ายการใช้งาน จะไม่ทำงานเนื่องจากพวกเขาพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากเครือข่าย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขแฟ้ม Gpttmpl.inf การให้สิทธิการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ที่ด้านขวาสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสมบนตัวควบคุมโดเมน:
 1. ค้นหา และเปิดแฟ้ม Gpttmpl.inf ในนโยบายที่นำมาใช้ด้านขวาของผู้ใช้ของปัญหา คุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  F:\Winnt\Sysvol\Sysvol\Domainname\Policies\{GUID}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\Secedit
 2. คัดลอกทุกอย่างหลัง SeInteractiveLogonRight =
 3. วางข้อความที่คุณคัดลอกไปยังตำแหน่งต่อไปนี้: SeNetworkLogonRight =

  หมายเหตุ:ตรวจสอบการ SeDenyNetworkLogonRight =รายการ คุณอาจต้องลบรายการใด ๆ หลังจาก SeDenyNetworkLogonRight =รายการได้
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และปิดแฟ้ม
 5. ค้นหา และเปิดแฟ้ม Gpt.ini ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  F:\Winnt\Sysvol\Sysvol\Domainname\Policies\{GUID }
 6. เพิ่มหมายเลขรุ่นไปเป็นค่าที่มากกว่า
 7. บันทึก และปิดแฟ้ม
 8. ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้นโยบายกลุ่มที่จะใช้:
  227448การใช้ Secedit.exe เพื่อบังคับใช้ Group Policy เพื่อให้สามารถใช้อีกครั้ง
 9. หลังจากที่ได้รับ reapplied Group Policy ใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มเพื่อตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างเหมาะสม ค่าเริ่มต้นกลุ่มสำหรับการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ขวารวม Administrators ตัว ควบคุมโดเมนขององค์กร และทุกคน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำลองแบบไม่ทำงานถ้าไม่มีบัญชีคอมพิวเตอร์นั้นการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
249261จำลองแบบไม่สามารถใช้งานหลังจากการปรับรุ่นเป็น Windows 2000
นอกจากนี้ยัง ผู้ใช้ไม่สู่โดเมนถ้าทุกคนมีขาดหายไปด้านขวา "เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผ่านเครือข่าย" If you want to remove the Everyone group, you should replace it with Authenticated Users, Enterprise Domain Controllers, System, and Administrators.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 257346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB257346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:257346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com