FÁJL: Ramdisk.sys minta-illesztőprogram Windows 2000 rendszerhez

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 257405 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A Ramdisk olyan mintaszoftver, amely a kizárólag szoftveres Windows(r) 2000-alapú illesztőprogramok használatát szemlélteti. Az illesztőprogram létrehoz egy RAM-alapú lemezmeghajtót a megadott méretben. A Ramdisk más lemezekhez hasonló módon használható, de tartalma a számítógép kikapcsolásakor törlődik. (Általában elmondható, hogy a Windows(r) 2000 rendszer gyorsítótár-kezelője lényegesen hatékonyabban optimalizálja a memóriahasználatot, mint a Ramdisk.)

Az illesztőprogram felépítésére és telepítésére vonatkozó információk a jelen cikkben kizárólag a Windows(r) 2000 operációs rendszerre vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: A mintaszoftver az illesztőprogramok legalapvetőbb funkcióit szemlélteti. Rendeltetésük szerint sem az illesztőprogram, sem a mintaprogramok nem alkalmazhatók éles környezetben. Ezek legfeljebb oktatási célokra használhatók, illetve az illesztőprogramok szerkezetét illusztrálják.

További információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:
A kép összecsukásaA kép kibontása
Letöltés
A Ramdisk.exe letöltése
Kiadás dátuma: 2000. április 6.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását. A Ramdisk.exe fájl az alábbi fájlokat tartalmazza:
Fájl     Leírás
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramdisk.c   A Ramdisk minta-illesztőprogram forrásfájlja
Pnp.c     A PnP kéréscsomagokat kezelő forrásfájl
Ramdisk.h   A Ramdisk struktúráit tartalmazó beszerkeszthető fájl
Debug.h    A hibakeresési üzenetek kiírására vonatkozó definíciót tartalmazó beszerkeszthető fájl
Sources    Általános fájl a programkódminta felépítéséhez
Makefile   Szabványos Windows 2000 makefile program
Ramdisk.inf  Telepítőfájl az illesztőprogram telepítéséhez
Ramdisk.htm  Útmutató dokumentáció a mintaszoftverhez
Ramdisk.sys  Windows 2000 illesztőprogramfájl (végleges építmény)
				

A mintaszoftver felépítése

A fejlesztői csomagokat tartalmazó programcsoportban kattintson a Free Build Environment (Végleges építési környezet) vagy a Checked Build Environment (Hibakeresési építési környezet) ikonra, és állítsa be a rendszerépítő segédprogram futtatásához szükséges alapvető környezeti változókat.

Váltson az eszköz forráskódját tartalmazó könyvtárra a következő paranccsal: CD C:\Illesztőprogramok\Ramdisk.

Futtassa a build -ceZ parancsot vagy a BLD makrót. A művelet meghívja a Microsoft megoldásépítő rutinjait, amelyek létrehozzák a Buildxxx.log naplót, amelyet figyelmeztetések és hibák esetén a Buildxxx.wrn és a Buildxxx.err fájllal egészít ki; a fájlnevekben az xxx helyén a „fre” vagy a „chk” karakterek állnak a választott rendszerépítési környezettől függően. Ha a rendszerépítés sikerrel jár, egy Ramdisk.sys illesztőprogramfájl kerül a Sources fájlban meghatározott %CélMappa% mappa platformspecifikus almappájába.

A mintaszoftver telepítése

Az illesztőprogram telepítése:
 1. A Vezérlőpult ablakban kattintson duplán a Programok telepítése/törlése ikonra.
 2. Válassza az Eszköz hozzáadása/hibaelhárítása lehetőséget.
 3. Válassza az Új eszköz hozzáadása lehetőséget.
 4. Jelölje be a Nem, én szeretném kiválasztani a hardvert listából választógombot.
 5. Kattintson az Egyéb eszközök, majd a Tovább gombra.
 6. Kattintson a Saját lemez gombra, és tallózással keresse meg a Ramdisk.inf fájlt tartalmazó mappát.
A rendszer a Ramdisk.sys fájlt a %Rendszergyökér%\System32\Drivers mappába másolja, és betölti az illesztőprogramot.

A Ramdisk meghajtó konfigurálása

Figyelem! A beállításszerkesztő (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehető, komoly problémákat is okozhat. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.


A Ramdisk konfigurálását a beállításjegyzékben végezheti el. A Ramdisk.inf fájl tartalmazza az összes konfigurálható paraméter alapértelmezett értékét. Az alábbiakban e paraméterek rövid leírását olvashatja:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Ez a logikai érték meghatározza, hogy a program létrehozzon-e töréspontot a DriverEntry rutin futtatása közben. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DebugLevel REG_DWORD 0
Ez az érték az előállított diagnosztikai üzenetek mennyiségét határozza meg. Minél nagyobb az érték, annál részletesebb üzenetek jelennek meg. A paraméter 0–3 értéket vehet fel. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Ez az érték határozza meg, hogy mely összetevőkben legyenek kiírva a hibakeresési üzenetek. Mindegyik bit egy-egy összetevőt definiál. Az összetevők teljes listáját a Debug.h fájl tartalmazza. Az illesztőprogram végleges környezetű felépítésekor hatástalan.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1 048 576 1Mb)
Ez az érték a Ramdisk-meghajtó mérete bájtban.
DriveLetter REG_SZ Z:
Ez az érték a Ramdisk-meghajtó alapértelmezett betűjele.
RootDirEntries REG_DWORD 512
Ez az érték a gyökérkönyvtárban lévő bejegyzések száma.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
Ez az érték a foglalási egység granularitása.
Windows XP Update:

Ha a Ramdisk minta-illesztőprogramot olyan számítógépre telepíti, amelyen csak NTFS fájlrendszerű meghajtók léteznek, a szoftver használhatatlanná válhat. A probléma az alább ismertetett módszerekkel szüntethető meg.

Amikor meghívja az IoCreateDevice függvényt (a pnp.c fájl RamdiskAddDevice függvényét), módosítsa az eszköztípust FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK értékről FILE_DEVICE_DISK értékre, és építse fel újra az illesztőprogramot. A szoftver telepítése után a Ramdisk az operációs rendszer újraindítását követően válik elérhetővé az Intézőben.

Figyelem! Ha a Ramdisk szoftvert Windows XP operációs rendszerre telepíti, a rendszer-helyreállítási funkció használhatatlanná válhat.

Hivatkozások

Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 257405 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szeptember 12. - Verziószám: 5.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
Kulcsszavak: 
kbdownload kbgraphxlinkcritical kbstoragedev kbfile KB257405
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com