แก้ไข: แสดงคำอธิบายเฉพาะสำหรับตัวควบคุมเฟรมลักษณะลักษณะเส้นขอบ 0 ที่วางไว้ในตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ Visual Basic 6 เมื่อคุณโหลดตัวควบคุมใน Internet Explorer 9

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2575928
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องสร้างตัวควบคุม ActiveX โดยใช้ Visual Basic 6.0
  • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมเฟรมไปยังตัวควบคุม ActiveX นอกจากนี้ คุณกำหนดลักษณะเส้นขอบที่เป็น 0 สำหรับตัวควบคุมเฟรม
  • ตัวควบคุม ActiveX ในเว็บเพจ HTML เป็นโฮสต์ให้ และจากนั้น ให้เปิดเว็บเพจที่ใน Internet Explorer 9
  • คุณคลิกโปรแกรมประยุกต์อื่นนอกเหนือจาก Internet Explorer 9 จะปิดการใช้งาน Internet Explorer 9
ในสถานการณ์สมมตินี้ ป้ายคำอธิบายของตัวควบคุมเฟรมจะแสดงขึ้นโดยไม่คาดคิด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer 9 ส่งข้อความ WM_CHANGEUISTATE ให้กับตัวควบคุม ActiveX ข้อความบ่งชี้ว่า ควรจะเปลี่ยนสถานะการ UI Visual Basic 6.0 ไม่ได้จัดการข้อความ WM_CHANGEUISTATE ดังนั้น Visual Basic 6.0 ผ่านข้อความให้กับกระบวนงานหน้าต่างเริ่มต้น ซึ่งทำให้คำอธิบายเฉพาะที่จะแสดงขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งรุ่นต่อไปนี้ของระบบปฏิบัติการติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402 2011 พฤศจิกายน21:06x 86
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402 2011 พฤศจิกายน22:41x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402 2011 พฤศจิกายน21:06x 86
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402 2011 พฤศจิกายน22:41x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,314
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มX86_461249feee08d8332fa3f8a559fa95f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_085567fcbf23eac2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มX86_749abe21ee04fcc6e15dcb7b7a2a79ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_41d9eae166d6e02c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c2e198cdcc2d050f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,715
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c4e88f5bc93ae70d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,715
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:24
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_461249feee08d8332fa3f8a559fa95f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_6474038077815bf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มAmd64_749abe21ee04fcc6e15dcb7b7a2a79ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_9df886651f345162.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,330
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)05:16
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c2e198cdcc2d050f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,715
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c4e88f5bc93ae70d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,715
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:24

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวควบคุม ActiveX และตั้งค่า คุณสมบัติของ เยี่ยมชมเว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความ WM_CHANGEUISTATE โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อความ WM_CHANGEUISTATE

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2575928 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbmt KB2575928 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2575928

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com