Postupy: Vytvoření balíčku MSI pro program jiného výrobce

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 257718 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup vytvoření balíčku MSI (Microsoft Installer Package) pro instalaci programů jiných výrobců. Chcete-li pomocí této metody instalovat program jiného výrobce, je třeba nainstalovat program Veritas Software Console společnosti Seagate Software do umístění, které je přístupné z referenčního počítače. Tento program je k dispozici na disku CD-ROM systému Windows 2000 v umístění Valueadd\3rdparty\Mgmt\Winstle\Swiadmle.msi. Instalační balíček obsahuje omezenou verzi programu WinINSTALL, která poskytuje základní funkčnost.

Definice

Soubor s pokyny

Soubor s pokyny (balíček MSI) obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést během instalace produktu.

Čistý počítač

Čistý počítač je definován jako počítač, ve kterém jsou před spuštěním programu Discover nainstalovány pouze následující položky:
 • operační systém,
 • aktualizace Service Pack pro daný operační systém.
Pokud do počítače nainstalujete program Veritas Software Console (nebo libovolný jiný produkt), není již definován jako čistý počítač. Program Veritas Software Console je třeba nainstalovat, nikoli však do čistého počítače.

Referenční počítač

Čistý počítač zajišťuje, že program Discover vybere všechny soubory a položky registru nutné ke spuštění instalovaného programu.

Je třeba, aby referenční počítač měl přístup k programu Discover (Discoz.exe) ve složce Winstall ze složky Místa v síti, z Průzkumníka Windows nebo z příkazu Spustit v nabídce Start. Nemapujte žádnou jednotku do sdílené položky Winstall. Pokud ji namapujete, program Discover shromáždí údaje také o namapované jednotce, což pravděpodobně způsobí potíže v balíčcích MSI.

Program Discover

Program Discover slouží k vytvoření souboru s pokyny (balíčku MSI) obsahujícího informace o činnostech, které je třeba provést během instalace produktu.

Postup vytvoření balíčku MSI pro program jiného výrobce

Má-li tento postup fungovat správně, je třeba začít pracovat s čistým počítačem.
 1. Spusťte čistý počítač nebo takový počítač, který odpovídá aktuálnímu stavu počítačů v místní síti.
 2. Spusťte program Discover a vytvořte snímek softwarové konfigurace vzorového počítače. Toto je snímek před instalací.
 3. Do počítače, ve kterém jste vytvořili snímek před instalací, nainstalujte požadovaný program.
 4. Restartujte počítač.
 5. Spusťte nový program a ověřte, zda pracuje správně.
 6. Ukončete program.
 7. Spusťte program Discover a vytvořte snímek nové konfigurace vzorového počítače po instalaci. Program Discover porovná snímky před a po instalaci a zaznamená všechny změny. Vytvoří balíček MSI obsahující informace o postupu instalace daného programu do odpovídajícího počítače.
 8. (Nepovinné) Pomocí programu Veritas Software Console lze provést vlastní úpravy v balíčku MSI.
 9. Vyčistěte referenční počítač a připravte jej k dalšímu spuštění programu Discover.
 10. (Nepovinné) Proveďte zkušební instalaci programu do testovacích pracovních stanic.
Podporu k programu Veritas Software Console získáte u společnosti Veritas.
Odkazy

Podrobnější pokyny získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/howto/winstall.mspx
Tento odkaz je obsažen v následujícím dokumentu, který popisuje základní technologii a porovnává konkurenční produkty:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/maintain/featusability/inmnwp.mspx
Podrobný popis této technologie naleznete v příručce Microsoft Windows 2000 Server Deployment Planning Guide, která je součástí sady Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Podrobnější informace naleznete v sadě Microsoft Software Development Kit (SDK) na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/downloads/
Technické informace o používání technologie balíčků MSI v produktech třetích stran naleznete na následujícím webu:
http://www.installsite.org/
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 257718 - Poslední aktualizace: 18. srpna 2006 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbappdev kbdeployment kbhowto kbhowtomaster KB257718

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com