Jak używać polecenia NETSH do zmiany statycznego adresu IP na protokół DHCP w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 257748 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Korzystając z polecenia netsh w systemie Windows 2000, można przygotować skrypt procesu przełączenia komputera z trybu statycznego adresu IP (Internet Protocol) do protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lub odwrotnie. Polecenie netsh wykonuje to zadanie bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna w przypadku komputerów przenośnych używanych w różnych środowiskach, gdy konieczne jest użycie statycznie przypisanych adresów IP w jednej lokalizacji i adresów IP przypisanych przy użyciu protokołu DHCP w innej lokalizacji.

Więcej informacji

Aby przełączyć określoną kartę z adresu statycznego do protokołu DHCP, należy wpisać następujące polecenie:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
UWAGA: Wpisanie tego polecenia powoduje zmianę interfejsu o nazwie „Local Area Connection” (Połączenie lokalne) na DHCP.

Aby wyświetlić listę wszystkich kart w komputerze z ich bieżącymi adresami IP w celu ustalenia poprawnej nazwy karty, należy wpisać następujące polecenie:
Netsh interface ip show config
Aby zmienić ustawienie na adres statyczny, należy wpisać następujące polecenie:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" static adres_IP maska_podsieci brama metryka
UWAGA: Należy zastąpić składnik adres_IP statycznym adresem IP, składnik maska_podsieci maską podsieci, składnik brama bramą domyślną i, jeżeli jest to konieczne, składnik metryka odpowiednią metryką. W poniższym przykładzie zmieniono ustawienia interfejsu „Local Area Connection” (Połączenie lokalne) na adres statyczny 192.168.0.10, maskę podsieci 255.255.255.0, bramę domyślną 192.168.0.1 i metrykę 1:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1

Właściwości

Numer ID artykułu: 257748 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2008 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB257748

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com