POPRAWKA: Komunikat o błędzie „Ograniczona pamięć wirtualna” jest wyświetlany podczas uruchamiania komputera

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 257758 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po wybraniu na komputerze rozmiaru pliku stronicowania (Pagefile.sys) mniejszego niż zalecany rozmiar 12 megabajtów (MB) plus ilość pamięci o dostępie losowym (RAM) może zostać utworzony tymczasowy plik stronicowania (Temppf.sys), a po zalogowaniu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ograniczona pamięć wirtualna

System jest uruchomiony bez poprawnie skonfigurowanego pliku stronicowania. Użyj opcji „Pamięć wirtualna” apletu System w Panelu sterowania, aby utworzyć ten plik lub zwiększyć jego początkowy rozmiar.

Przyczyna

Ten problem może występować wtedy, gdy tymczasowy plik stronicowania korzysta ze znacznej ilości pamięci na dysku twardym, a ilość pozostałego dostępnego miejsca na dysku twardym jest mniejsza niż ustawienie początkowego rozmiaru pliku stronicowania, skonfigurowane w Panelu sterowania.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Komputer z systemem Windows NT

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij przycisk Pamięć wirtualna, ustaw wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny” dla pliku stronicowania równe 0 (zero), a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 4. Kliknij przycisk Pamięć wirtualna, resetuj wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny”, przywracając wartości zalecane dla systemu Windows NT, a następnie ponownie uruchom komputer.

Komputer z systemem Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Opcje wydajności, kliknij przycisk Zmień, ustaw wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny” dla pliku stronicowania równe 0 (zero), a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Opcje wydajności, kliknij przycisk Zmień, resetuj wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny”, przywracając wartości zalecane dla systemu Windows 2000, a następnie ponownie uruchom komputer.
Po skonfigurowaniu odpowiedniego rozmiaru pliku stronicowania tymczasowy plik stronicowania jest usuwany i błędy pamięci wirtualnej nie będą więcej występować.

W celu obejścia tego problemu należy przygotować dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku, zgodnie z rozmiarem tymczasowego pliku stronicowania.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji

Błąd wymieniony w tym artykule może występować wówczas, gdy początkowy rozmiar pliku stronicowania zostanie zmniejszony do wartości znacznie mniejszej niż wartość zalecana. System Windows zauważa, że rozmiar pliku stronicowania jest niedostateczny i tworzy tymczasowy plik stronicowania o rozmiarze maksymalnie 20 megabajtów w folderze Winnt\System32. Następnie wyświetlane jest okno dialogowe System w Panelu sterowania, a użytkownik musi rozwiązać problem z plikiem stronicowania.

Jeżeli ilość wolnego miejsca na dysku twardym jest równa 30 megabajtów lub mniejsza, mogą występować problemy podczas próby skorygowania niedostatecznego rozmiaru pliku stronicowania. Kombinacja niedostatecznego pliku stronicowania i rozmiaru tymczasowego pliku stronicowania często powoduje zużycie całego wolnego miejsca na dysku twardym. W takim przypadku pozostała ilość wolnego miejsca nie umożliwia utworzenia pliku stronicowania o rozmiarze wymaganym do eliminacji konieczności korzystania z tymczasowego pliku stronicowania.

Jedyną metodą zwolnienia miejsca na dysku używanym przez tymczasowy plik stronicowania jest utworzenie pliku stronicowania o odpowiednim rozmiarze. Jeżeli tymczasowy plik stronicowania jest zbędny, zostanie usunięty przy następnym uruchomieniu komputera, a miejsce na dysku zostanie zwolnione.

Właściwości

Numer ID artykułu: 257758 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2006 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbbug kbfix kbvs600sp4fix kbvs600sp5fix KB257758

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com