Straipsnio ID: 257824 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omi pagrindiniai Outlook ir Outlook Express skirtumai.

Pastaba. ?Outlook Express? yra ?Microsoft? el. pa?to kliento programa, ?diegta ?Windows XP? ir ?Windows 2000? sistemose. ?Windows XP?, ?Windows Vista? ir ?Windows 7? sistemose labiau vert?t? ?diegti ?Windows Live Mail?. Daugiau informacijos ie?kokite ?ioje ?Microsoft? interneto svetain?je:

Bandote atsisi?sti ?Outlook Express?? Ver?iau i?bandykite ?Windows Live Mail?

Daugiau informacijos

Microsoft Outlook prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo klient? ?eima paremta suvokimu, kad nam? ir verlso vartotoj? poreikiai skiriasi. Outlook klient? ?eima optimizuota ?iems dviems atskiriems rinkos segmentams:
 • Nam? vartotojams, kuriems reikia paprasto ir patikimo interneto, el. pa?to ir naujien? grup?s funkcionalumo.
 • Verslo vartotojams, kuriems b?tinas paprastas ir patikimas naudojimas, bet kartu didesnis el. pa?to funkcionalumas ir glaudi el. pa?to ir informacijos valdymo bei bendradarbiavimo ?ranki? integracija.
Dauguma vartotoj? mano, kad j? poreikius geriausiai atitinka j? naudojimo reikm?ms optimizuotas klientas. Kituose skyriuose pateikiama daugiau informacijos, kaip Outlook Express atitinka nam? vartotoj? poreikius ir kaip Outlook atitinka verslo vartotoj? poreikius.

Outlook Express

Outlook Express yra el. pa?to klientas, ?trauktas kartu su Microsoft Internet Explorer 4.x, Microsoft Internet Explorer 5.x, Microsoft Windows 98 operacine sistema, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) operacine sistema, Microsoft Windows 2000 operacin?mis sistemomis ir Macintosh skirtu Microsoft Office 98. Outlook Express yra sukurtas nam? vartotojams, kurie prie savo el. pa?to prane?im? prieina skambindami interneto paslaug? teik?jui (ISP).

Paremtas atvirais interneto standartais, Outlook Express sukurtas naudoti su bet kuria ?prasta interneto sistema, pavyzd?iui, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol 3 (POP3) ir Internet Mail Access Protocol (IMAP). Jis visi?kai palaiko daugum? ?iandienos svarbiausi? el. pa?to, naujien? ir katalog? standart?, toki? kaip Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Multipurpose Internet Mail Extension Hypertext Markup Language (MHTML), Hypertext Markup Language (HTML), Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) ir Network News Transfer Protocol (NNTP). Visi?kas palaikymas u?tikrina, kad j?s galite naudotis naujomis technologijomis bei paprastai si?sti ir gauti el. lai?kus.

Naujieji perk?limo ?rankiai, automati?kai i? Eudora, Netscape, Microsoft Exchange Server, Windows Inbox ir Outlook importuojantys j?s? pa?to parametrus, adres? knygos ?ra?us ir el. pa?to prane?imus, leid?ia jums pasinaudoti visais Outlook Express si?lomais privalumais. Galimyb? gauti el. pa?to ?inutes i? keleto el. pa?to abonement? bei galimyb? kurti pa?to d??ut?s taisykles padeda jums valdyti ir tvarkyti savo el. pa?t?.

Visi?kas HTML pa?to palaikymas taip pat jums leid?ia su pasirinktiniais fonais ir grafika pritaikyti savo prane?imus asmeniniams poreikimas. Taip nesunkiai gal?site sukurti unikalius, vizualiai ?taigius prane?imus.

Ypatingoms progoms, tokioms kaip gimtadieniai ar ?vent?s, Outlook Express ?trauk? Greetings Workshop ir Hallmark sukurt? aplank?.

Outlook

Outlook yra svarbiausias Microsoft prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo klientas. Tai yra atskira ? Microsoft Office ir Exchange Server integruota programa. Outlook taip pat si?lo efektyvum? ir integracij? su Internet Explorer 5.5. D?l visi?kos el. pa?to, kalendoriaus ir kontakt? tvarkymo integracijos Outlook yra idealus klientas daugeliui verslo vartotoj?.

Outlook jums padeda rasti ir tvarkyti informacij?, kad j?s gal?tum?te paprastai dirbti su Office programomis. Tai padeda jums efektyviau bendrauti ir dalytis informacija.

Efektyvios pa?to d??ut?s taisykl?s leid?ia jums filtruoti ir tvarkyti el. pa?to prane?imus. Su Outlook j?s galite integruoti ir tvarkyti keleto el. pa?to abonement? el. pa?to ?inutes, asmeninius ir grup?s kalendorius, kontaktus ir u?duotis.

Kai Outlook naudojate su Exchange Server, galite bendrai naudoti darbo grup?s informacij?, naudotis darbo eigos ry?iais, grup?s tvarkara??iais, vie?aisiais aplankais, formomis ir geresniu interneto ry?iu.

Outlook sukurtas naudojimui internetu (SMTP, POP3, and IMAP4), Exchange Server arba bet kuria kita standartais pagr?sta komunikacijos sistema, palaikan?ia Messaging Application Programming Interface (MAPI), ?skaitant balso pa?t?. Outlook remiasi interneto standartais ir palaiko svarbiausius ?iuolaikinius el. pa?to, naujien? ir katalog? standartus, ?skaitant LDAP, MHTML, NNTP, MIME bei S/MIME, vCalendar, vCard, iCalendar, ir visi?kai palaiko HTML pa?t?.

Otlook taip pat si?lo tuos pa?ius perk?limo ?rankius, kurie si?lomi kartu su Outlook Express. Tai leid?ia paprastai perkelti i? kit? el. pa?to klient? ir si?lo toliau perkelti i? Microsoft Mail, Microsoft Schedule+ 1.0, Microsoft Schedule+ 7.0, Lotus Organizer, NetManage ECCO, Starfish SideKick, Symantec ACT bei sinchronizuoti su pirmaujan?iais asmeniniais skaitmeniniais pad?j?jais (PDAs), pavyzd?iui, 3Com Palm Pilot.

Kaip nuspr?sti, kuris klientas geriausiai atitinka j?s? poreikius

Rinkdamiesi tarp Outlook Express ir Outlook, vartotojai ir organizacijos turi priimti sprendim? vadovaudamiesi ?iais kriterijais:

Outlook Express

Rinkit?s Outlook Express, jeigu:
 • Jums svarbus tik interneto el. pa?to ir naujien? grup?s funkcionalumas (skirta v?lesn?ms nei Microsoft Windows 95 Windows versijoms, ankstesn?ms nei Microsoft Windows 95 Windows versijoms, Macintosh ir UNIX platformoms).
 • Naudojate ar planuojate naudoti Macintosh skirt? Office 98 ir norite naudotis Outlook Express integracija su ?ia Office komplekto versija.

Outlook

Rinkit?s Outlook, jeigu:
 • Jums svarbus patobulintas, interneto standartais paremtas el. pa?tas ir diskusij? grup?s funkcionalumas.
 • Jums reikalingi integruoti asmeniniai kalendoriai, grup?s tvarkara??iai, u?duotys ir kontakt? tvarkymas.
 • Jums reikalingas integruotas el. pa?tas ir kalendoriai, tarpplatforminiai klientai, skirti v?lesn?ms nei Microsoft Windows 95 Windows versijoms, ankstesn?ms nei Microsoft Windows 95 Windows versijoms ir Macintosh platformoms.
 • Naudojate ar planuojate naudoti Office 97, Office 2000, Office XP arba Exchange Server ir norite naudotis Outlook integracija su ?ia Office komplekto versija bei integracija su Exchange Server.
 • Jums reikia sud?ting?, integruot? vykdymo laiko ir projektavimo laiko bendradarbiavimo galimybi?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 257824 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook Express 4.0
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB257824

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com