Identifikator ?lanka: 2579295 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Ako funkcija ?Deinstaliraj program? ne deinstalira Internet Explorer 9 pravilno, isprobajte ova re?enja prema redosledu po kom su navedena.


1. re?enje: Pokrenite ?arobnjak za popravku

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50778
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

2. re?enje: Pokrenite komandu komandne linije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u administratorskog naloga ili pomo?u naloga koji ima administratorska prava.
 2. Zatvorite sve prozore pregleda?a Internet Explorer.
 3. Kliknite na dugme Start, u polju Search otkucajte cmd, a zatim u okviru Programs izaberite stavku cmd.
 4. Kopirajte slede?u komandu:

  FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
 5. Nalepite komandu u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

3. re?enje: Koristite funkciju ?Oporavak sistema?

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u administratorskog naloga ili pomo?u naloga koji ima administratorska prava.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim otkucajte oporavak sistema.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Oporavak sistema, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako se to od vas zatra?i, kliknite na dugme Nastavi.
 4. U dijalogu Oporavak sistema kliknite na dugme Dalje.
 5. Na listi koja ?e se pojaviti izaberite ta?ku za oporavak koja prethodi instalaciji programa Internet Explorer 9, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Potvrdite ta?ku oporavka kliknite na dugme Zavr?i.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Vi?e saveta, predloga i mogu?nosti za u?enje mo?ete prona?i na adresi http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2579295 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbprb kbhowto kbuninstall kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbcip KB2579295

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com