ID của bài: 2579295 - Xem sản phẩm mà bài này áp dụng vào.
Bung tất cả | Thu gọn tất cả

Nếu tính năng Dỡ cài đặt Chương trình không dỡ cài đặt Internet Explorer 9 đúng cách, hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự chúng được trình bày.


Giải pháp 1: Chạy Thuật sĩ Khắc phục sự cố

Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding start expanded
Bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tải xuống Tệp và làm theo các bước trong Thuật sĩ Khắc phục sự cố.
Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets fixit1
Khắc phục sự cố này
Microsoft Fix it 50778
Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets fixit2

Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding end collapsed
Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding end

Giải pháp 2: Chạy lệnh dòng lệnh

Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding start collapsed
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị.
 2. Đóng tất cả cửa sổ trình duyệt Internet Explorer.
 3. Bấm Bắt đầu, nhập cmd vào ô Tìm kiếm rồi bấm cmd trong Chương trình.
 4. Sao chép lệnh sau:

  FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
 5. Dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.
 6. Khởi động lại máy tính.
Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding end collapsed

Giải pháp 3: Sử dụng Khôi phục Hệ thống

Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding start collapsed
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản có quyền quản trị.
 2. Bấm Bắt đầu, rồi nhập khôi phục hệ thống.
 3. Bấm chuột phải vào Khôi phục Hệ thống, sau đó bấm Chạy với tư cách quản trị viên. Bấm Tiếp tục nếu bạn được nhắc.
 4. Trong hộp thoại Khôi phục Hệ thống, bấm Tiếp theo.
 5. Trong danh sách xuất hiện, chọn một điểm khôi phục trước thời điểm bạn cài đặt Internet Explorer 9, rồi bấm vào Tiếp theo.
 6. Trong hộp thoại Xác nhận điểm khôi phục , bấm Kết thúc.
Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
assets folding end collapsed

Tìm thêm lời khuyên, mẹo và cơ hội học hỏi tại http://smallbusiness.support.microsoft.com.

Thuộc tính

ID của bài: 2579295 - Lần xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét lại: 15.0
Áp dụng
 • Windows Internet Explorer 9
Từ khóa: 
kbprb kbhowto kbuninstall kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbcip KB2579295

Cung cấp Phản hồi

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.