เพียร์บิตที่แคชไม่ทำงานในโดเมนที่มี namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้งาน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2579921 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้ Windows Server Update Services () เซิร์ฟเวอร์ wsus หรือการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้งาน Windows Vista
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อยู่ในสภาพแวดล้อมของโดเมนที่มี namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วม
 • คุณเปิดใช้งานการแคชบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เพียร์การพื้นหลังสามารถถ่ายโอนการบริการ (บิต)
 • คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หนึ่ง (ไคลเอนต์ A)
ไม่ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ๆ สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากไคลเอนต์ a

หมายเหตุเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ๆ ที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์ WSUS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเพียร์บิตที่แคชไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องในสภาพแวดล้อมของโดเมนที่มี namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Server 2008 ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ได้ 6.0.0000xxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Qmgr.dll7.0.6002.22679758,78414-ก.ค.-201115:16
Qmgr.mofไม่เกี่ยวข้อง2,30215-มีนาคม-201105:44
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Qmgr.dll7.0.6002.226791,081,85614-ก.ค.-201115:24
Qmgr.mofไม่เกี่ยวข้อง2,30215-มีนาคม-201104:49
Qmgr.mofไม่เกี่ยวข้อง2,30215-มีนาคม-201105:44
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Qmgr.dll7.0.6002.226792,245,63214-ก.ค.-201115:30
Qmgr.mofไม่เกี่ยวข้อง2,30215-มีนาคม-201105:37
Qmgr.mofไม่เกี่ยวข้อง2,30215-มีนาคม-201105:44

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ namespaces ที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพียร์แค แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพียร์ที่แคช
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก 2.0 บิตและบิต 3.0 ดาวน์โหลดประสิทธิภาพการทำงาน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_dc4dbe3f7338c2ddc8e9eead56b6cbb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_2d20ec671eccdd66.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)18:48
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-บิต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_25be35f60fe69158.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม116,541
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:42
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_9b01cc7c5c100654492351fd10b0d1ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_1125fc4843fa1dd7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)18:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-บิต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_81dcd179c844028e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม116,597
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:47
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-บิต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_8c317bcbfca4c489.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม106,147
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:22
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_54a1fa4c0862eb44116db2d06f6f424c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_af36bd1e2711ea52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)18:48
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-บิต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_25bfd9ec0fe49a54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม116,569
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:43
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-บิต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_8c317bcbfca4c489.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม106,147
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:22

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2579921 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2579921 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2579921

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com