ใบสำคัญการชำระเงินถูกไม่ดุลโดยเรียงตามมิติเมื่อคุณชำระใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระลูกหนี้บัญชีจากใบลดหนี้ใน Microsoft Dynamics AX 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2580453 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้นำไปใช้ Microsoft Dynamics AX สำหรับภูมิภาคทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณตั้งค่าเป็น สูงเกินหรือน้อยเกินไป หรือ ผลต่างเศษสตางค์สูงสุด ค่าในตัว การจ่ายเงิน ในการ พารามิเตอร์ลูกหนี้ กล่องโต้ตอบใน Microsoft Dynamics AX 2012 เมื่อคุณชำระใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระลูกหนี้บัญชีจากใบลดหนี้ ใบสำคัญการชำระเงินจะไม่สมดุลโดยเรียงตามมิติ
นอกจากนี้ ถ้าขนาดถูกตั้งค่าเพื่อจำเป็นต้องมีการสร้างดุล การชำระเงินล้มเหลว
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าบันทึกสินเชื่อมีความแตกต่างจากใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระในดุลค้างชำระ และที่แตกต่างที่มีอยู่ภายในผลต่างเศษสตางค์ หรือชำระมากเกิน หรือน้อยเกินค่าที่ระบุไว้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณทำให้มีเกิดมีปัญหาดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่สนับสนุนทางเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics และสร้างการร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมของเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm
ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการเรียกใช้อาจถูกยกเลิก Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดการในการปรับปรุง ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดค่าเองอย่างน้อยหนึ่งของวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม.xpo
  2. ให้ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082 วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aximpactanalysis.exeไม่เกี่ยวข้อง60,28005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axupdate.exeไม่เกี่ยวข้อง60,26405 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Dynamicsax2012-kb2580453-foundation.axmodel6.0.947.718754,60020 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2580453-fpplabels.axmodel6.0.947.718186,28020 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2580453-processmanufacturing.axmodel6.0.947.71818,88020 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2580453-projectmanagement.axmodel6.0.947.71821,94420 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2580453-publicsector.axmodel6.0.947.718632,24020 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2580453-syplabels.axmodel6.0.947.718661,41620 2011 ธ.ค.07:11ไม่เกี่ยวข้อง
Axsetupsp.exe6.0.947.5131,337,19208-พฤศจิกายน-201102:52x 86
Axutillib.dll6.0.947.0817,51210-ก.ค.-201111:33x 86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75214 มิย 201114:22x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84805 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75205 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005 2011 พฤศจิกายน17:53x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42405 2011 พฤศจิกายน17:53x 86

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ผลต่างเศษสตางค์ หรือจะมีสร้างรายการการชำระมากเกิน/น้อยเกินไปสำหรับการจ่ายเงินเพื่อทำให้ใบสำคัญการชำระเงินที่ถูกดุลโดยเรียงตามมิติ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft มีให้ข้อมูลที่อยู่นั้น ๆ เป็น-มีการตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังที่เป็น เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2580453 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics AX 2012 เมื่อใช้กับ:
    • Financials Accounts Payable
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB2580453 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2580453

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com