วิธีการซิงโครไนซ์เวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ในโดเมน Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258059 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314345.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 ที่เป็นสมาชิกของโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 อาจมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
แหล่งที่มา: W32Time
ชนิด: คำเตือน
รหัสเหตุการณ์: 64
คำอธิบาย: เนื่องจากปัญหาเครือข่ายซ้ำ การบริการเวลาไม่ได้สามารถค้นหาตัวควบคุมโดเมนเพื่อซิงโครไนส์กับเวลาที่นานขึ้น เมื่อต้องการลดปริมาณการใช้งานเครือข่าย บริการเวลาจะรอก่อนที่พยายามอีกครั้ง 960 นาที ไม่มีการซิงโครไนส์จะมีตำแหน่งในระหว่างช่วงเวลานี้ ถึงแม้ว่ามีการคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย ข้อผิดพลาดของเวลาที่สะสมอาจทำให้การดำเนินงานบางเครือข่ายล้มเหลว เมื่อต้องการทราบบริการเวลาที่ ได้ถูกคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย และที่ มันควร resynchronize ดำเนินการ "w32tm /s" จากบรรทัดคำสั่ง
นอกจากนี้ ถ้าคุณหยุด Windows Time บริการ (W32Time.exe) และทำงานนี้w32time - v - หนึ่งครั้งคำสั่งหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
BEGIN:FDoTimeNTPType
W32Time:    BEGIN:ChooseNTPServer
W32Time:    END Line 2178
W32Time:    BEGIN:GetSocketForSynch
W32Time:     NTP: ntpptrs[0] - DOL-RSRC-BDC2
W32Time:     rgbNTPServer DOL-RSRC-BDC2
W32Time:     Port Pinging to - 123
W32Time:     Connecting to "DOL-RSRC-BDC2" (198.7.83.42)
W32Time:    END:Line 1170
W32Time:    BEGIN:GetDefaultRid
W32Time:    END Line 2359
W32Time:    BEGIN:ComputeDelay
W32Time:     BEGIN:NTPTry -- init
W32Time:     END Line 1683
W32Time:     BEGIN:NTPTry -- try
W32Time:       BEGIN:ComputeInterval
W32Time:       END Line 2479
W32Time:       Sending to server 48 bytes...
W32Time:       NTP: recv failed (SOCKET_ERROR)! - 10054
W32Time:       Logging event 0x8000000B. 15 min until this event is allowed 
again.
W32Time:       0x8000000B reported to System Log in Event Viewer
W32Time:       NTP: didn't receive datagram
W32Time:       Rejecting logging event 0x8000000B. 894 sec until this event 
is allowed.
W32Time:     END Line 1951
W32Time:     Time source failed to produce usable timestamp.

สาเหตุ

windows ใช้บริการซิงโครไนส์เวลาของ Windows Time (W32Time) เพื่อซิงโครไนส์วันและเวลาในคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ใช้ Windows 2000 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 พยายามทำข้อมูลให้ตรงเวลานั้นกับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ในโดเมน จะไม่สามารถซิงโครไนส์เวลา

การแก้ไข

ถ้าคุณมีการลำดับชั้นการซิงโครไนส์เวลาที่มีอยู่ในโดใช้ Windows NT 4.0 เมนของคุณโดยใช้ W32Time และคุณต้องการให้มี คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่มีส่วนร่วม:
 1. ในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows NT 4.0 ที่กำลังเรียกใช้ W32Time แก้ไขแฟ้ม %SystemRoot%\W32time.ini และการตั้งค่าการ " LocalNTP =ใช่" ค่า
 2. ในที่เดียวกันกับโดเมนคอนโทรลเลอร์ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  หยุดสุทธิ w32time
  w32time - ปรับปรุง
  เริ่มต้นสุทธิ w32time
 3. เครื่องที่ใช้ Windows 2000 ในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์เวลาสุทธิ /setsntp:ตัวควบคุมโดเมน. โดย:ตัวควบคุมโดเมนมีตัวควบคุมโดเมนที่คุณปรับเปลี่ยนในขั้นตอนที่ 1 และ 2
หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังใช้ Timeserv บนโดเมนที่ใช้ Windows NT 4.0 คุณต้องปรับรุ่นไป W32Time ก่อนที่จะใช้กระบวนการนี้ Timeserv ไม่สนับสนุนการเซิร์ฟเวอร์ NTP ท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ข้อควรระวังทำงานนี้เวลาสุทธิ /setsntp:ตัวควบคุมโดเมนคำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับ W32Time ในรีจิสทรี เนื่องจากการซิงโครไนส์เวลาสำคัญในโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ตั้งทำงานของ W32Time กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 กลาย เป็นสมาชิกของโดเมนที่ใช้ Windows 2000

การตั้งค่าการทำงานของ W32Time กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ลบค่า "ntpserver" และทำเปลี่ยนค่า "ชนิด" จาก "ntp" ถึง "nt5DS" ค่าที่อยู่ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเซอร์วิส Windows Time คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
246145การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอรรถประโยชน์ W32Time และ TimeServ
224799การดำเนินการที่พื้นฐานของบริการเวลาของ Windows
223184รายการรีจิสทรีสำหรับบริการ W32Time

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258059 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbtimeserv kbmt KB258059 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258059

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com