Internet Explorer อาจพร้อมท์คุณสำหรับรหัสผ่าน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

กำลังส่งต่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับเซิร์ฟเวอร์เว็บบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เป็นความรับผิดชอบของเว็บเบราว์เซอร์ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Microsoft Internet Explorer หรือ Windows Internet Explorer และ IIS ใน regards การรับรองความถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: การรับรองความถูกต้อง Windows แบบรวม Windows NT รองรับ/การตอบรับ (NTCR), และ Windows NT LAN Manager (NTLM) จะเหมือนกัน และใช้ synonymously ตลอดบทความนี้
 • Internet Explorer พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเมื่อคุณใช้การพิสูจน์ตัวจริงแบบรวมของ Windows ตอบ (Microsoft Windows NT รองรับ/รับ)

  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับ Internet Explorer เพื่อรับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของผู้ใช้ และรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ:
  • ตรวจสอบ windows แบบรวม ตอบหรือที่เรียกว่า Windows NT รองรับ/รับ ต้องเปิดใช้งานในคุณสมบัติของเว็บไซต์ใน IIS พยายามรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อเป็นครั้งแรก แล้วตาม ด้วยการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม การแยกย่อยการพิสูจน์ตัวจริง (ถ้ามี), และนำการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (ข้อความธรรมดา)
  • ไคลเอ็นต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องอยู่ ในโดเมนโดยใช้ Microsoft Windows NT หรือใช้ Microsoft Windows 2000 เดียวกัน หรือ ในโดเชื่อถือได้โดยใช้ Windows NT หรือใช้ Windows 2000 เมนที่บัญชีผู้ใช้สามารถได้รับสิทธิ์ไปยังทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS
  • เบราเซอร์ของผู้ใช้ต้องมี Internet Explorer Internet Explorer มีเบราว์เซอร์เท่านั้นที่รองรับการพิสูจน์ตัวจริงแบบรวมของ Windows (NTCR)
  • Internet Explorer ต้องพิจารณา URL ที่ร้องขอไปยังที่อยู่บนอินทราเน็ต (ภายในเครื่อง) ถ้าส่วนชื่อคอมพิวเตอร์ของ URL ที่ร้องขอประกอบด้วยรอบระยะเวลา (เช่น http://www.microsoft.com และ http://10.0.0.1), Internet Explorer สันนิษฐานว่า อยู่ที่ร้องขอมีอยู่บนอินเทอร์เน็ต และไม่ส่งข้อมูลประจำตัวใด ๆ โดยอัตโนมัติ ที่อยู่ โดยไม่มีรอบระยะเวลา (เช่น http://webserver) จะถือเป็นบนอินทราเน็ต (local) การส่ง Internet Explorer ผ่านข้อมูลโดยอัตโนมัติ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ ที่อยู่ที่รวมอยู่ในเขตอินทราเน็ตใน Internet Explorer
  • ต้องมีการตั้งค่าของ Internet Explorer การตั้งค่าความปลอดภัยของอินทราเน็ตโซนให้เข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติเฉพาะในโซนอินทราเน็ตเท่านั้น. นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorerสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนความปลอดภัยของ Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   174360วิธีการใช้เขตพื้นที่การรักษาความปลอดภัยใน Internet Explorer
  • การร้องขอเว็บเพจที่ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ของระบบ (ระบบไฟล์ NTFS) แฟ้มที่เหมาะสมไปยังเว็บเพจเช่นเดียวกับทั้งหมดของวัตถุถูกอ้างอิงในเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจมีสิทธิควบคุมทั้งหมดไปยังเว็บเพ แต่ไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านถ้าเว็บเพจที่อ้างอิงถึงกราฟิกที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่มีความปลอดภัย
 • Internet Explorer พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (ข้อความธรรมดา) หรือการแยกย่อยการรับรองความถูกต้อง

  Internet Explorer ไม่ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (ข้อความธรรมดา) หรือการแยกย่อยการรับรองความถูกต้อง ดังนั้น ได้รับเสมอพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณใช้วิธีการตรวจสอบเหล่านี้
 • Internet Explorer พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ

  ตรวจสอบแบบไม่ระบุชื่อไม่ให้คุณใส่รหัสผ่านได้เนื่องจาก IIS ได้ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ คุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านได้เนื่องจาก Internet Explorer ได้ถูกบังคับให้ใช้การรับรองความถูกต้องวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แบบไม่ระบุชื่อ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ (IUSR_computername โดยค่าเริ่มต้นและส่วนประกอบ) จึงไม่สามารถเข้าถึงอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:
  • แฟ้มที่ร้องขอหรือเว็บเพจ
  • ใด ๆ ของวัตถุที่ร้องขอที่ฝังอยู่ในแฟ้มหรือเว็บเพจ (ตัวอย่างเช่น รูปภาพ)
  • ส่วนขยาย ISAPI ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่ร้องขอหรือเว็บเพจ (ตัวอย่าง และแฟ้ม.shtml)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
185874HOW TO: การแก้ไขการอนุญาตในเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของอินเทอร์เน็ต 4.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbinfo kbmt KB258063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com