Lync ออนไลน์เข้าสู่ระบบเกิดข้อผิดพลาดถ้ามีการตั้งค่าเช่นเวลาของคอมพิวเตอร์ วัน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2581291 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ Microsoft Lync Online จากคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง เขาหรือเธอได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • Microsoft Lync 2013
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync ได้เนื่องจากนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่านาฬิกาของคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดวันและเวลาในแผงควบคุม
 • Microsoft Lync 2010
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync

  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือโดเมนปรากฏไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ
 • Microsoft Lync สำหรับ Mac 2011
  ตั้งค่าวันและเวลาไม่ถูกต้อง หรือแฟ้มใบรับรองดิจิทัลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าวันและเวลาถูกต้อง ดูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มใบรับรองดิจิทัลของคุณถูกต้อง...
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายเดียวกันนี้สามารถเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกใช้ไคลเอ็นต์ Lync

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีตั้งค่านาฬิกาและโซนเวลาของคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าตั้งเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเวลามีเบ้

เพื่อตรวจสอบว่า เวลา skew สาเหตุของปัญหา ตรวจสอบว่า ค่า ClockSkew DWORD แสดงอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL

ถ้าค่า ClockSkew DWORD มีอยู่ อยู่มักสาเหตุของข้อผิดพลาด ค่าเท่ากับ 300 แสดงถึงความแตกต่างเวลาห้านาที และนี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าระบบ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2581291 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2581291 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2581291

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com