วิธีการสำรอง และการคืนค่าคอมพิวเตอร์การแลกเปลี่ยน โดยใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258243 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่าคอมพิวเตอร์การแลกเปลี่ยนกับโปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows มีการกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 • สำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
 • คืนค่าเซิร์ฟเวอร์
 • เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

การสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange เป็น:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล
 2. คลิกแท็บการสำรองข้อมูล
 3. ขยายสาขาMicrosoft Exchange Serverในบานหน้าต่างด้านซ้าย และขยายสาขาของเซิร์ฟเวอร์คุณต้องการ เมื่อต้องการขยายสาขา สาขาการคลิกสองครั้ง หรือคลิกเครื่องหมายบวก(+) ทางซ้ายของสาขา
 4. เลือกวัตถุที่คุณต้องการสำรองข้อมูล เมื่อต้องการเลือกวัตถุ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของวัตถุ ตัวอย่างเช่น การเลือกกลุ่มการจัดเก็บพิเศษ ขยายสาขาของเก็บข้อมูลของ Microsoftจากนั้นกลุ่มการจัดเก็บที่คุณต้องการสำรอง

  หมายเหตุ Microsoft ไม่แนะนำ หรือสนับสนุนไดรฟ์ M กับซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลแฟ้มระดับการสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  298924 สำรองข้อมูล หรือสแกนไดรฟ์ Exchange 2000 M
 5. พิมพ์พาธเต็มและชื่อแฟ้มของแฟ้มสำรองในกล่องชื่อสื่อหรือแฟ้มสำรองข้อมูลและจากนั้น คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามาสามารถคลิกการเรียกดูเพื่อระบุตำแหน่งแฟ้มสำรองที่มีอยู่ หรือระบุแฟ้มสำรองข้อมูลใหม่แทนที่จะพิมพ์ชื่อแฟ้มและเส้นทางแบบเต็มด้วยตนเอง
 6. ระบุการตั้งค่าสำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลนี้ และจากนั้น คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล คุณสามารถดูการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ โดยคลิกกำหนดการหรือขั้นสูง

การกู้คืนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการคืนค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange ยกเลิกเมาต์ฐานข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการคืนค่า แล้ว คืนค่าการสำรองข้อมูล

เมื่อต้องการยกเลิกเมาต์ฐานข้อมูล:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิ กผู้จัดการระบบ
 2. สาขากลุ่มระดับผู้ดูแลมีอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยาย ขยายสาขากลุ่มระดับผู้ดูแลที่เหมาะสม ขยายสาขาเซิร์ฟเวอร์และขยายสาขาเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม ถ้าสาขากลุ่มระดับผู้ดูแลมีอยู่ ขยายสาขาเซิร์ฟเวอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย และขยายสาขาเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม เมื่อต้องการขยายสาขา สาขาการคลิกสองครั้ง หรือคลิกเครื่องหมายบวก(+) ทางซ้ายของสาขา
 3. สำหรับแต่ละฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า ขยายสาขากลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูล คลิกขวา ความDismount เก็บ นอกจากนี้ คลิกขวาแต่ละฐานข้อมูล คลิกคุณสมบัติคลิกแท็บฐานข้อมูลการตรวจสอบว่า กล่องกาเครื่องหมายสามารถบันทึกทับ ด้วยการคืนค่าฐานข้อมูลนี้ถูกเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
เมื่อต้องการคืนค่าการสำรองข้อมูล:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล
 2. คลิกแท็บการคืนค่า
 3. ขยายสาขาแฟ้มในบานหน้าต่างด้านซ้าย และขยายสาขาที่คุณต้องการคืนค่าสำเนาสำรอง เมื่อต้องการขยายสาขา สาขาการคลิกสองครั้ง หรือคลิกเครื่องหมายบวก(+) ทางซ้ายของสาขา
 4. สำหรับแต่ละวัตถุที่คุณต้องการคืนค่า ขยายสาขากลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่า เมื่อต้องการเลือกวัตถุ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของวัตถุ

  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่เส้นทางและชื่อของแฟ้มสำรองเมื่อคุณพยายามที่จะขยายสาขากลุ่มการจัดเก็บ พิมพ์พาธเต็มและชื่อแฟ้มของแฟ้มสำรองในกล่องแค็ตตาล็อกแฟ้มสำรองข้อมูลและจากนั้น คลิกตกลง นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกการเรียกดูเพื่อระบุแฟ้มสำรองแทนการพิมพ์ชื่อแฟ้มและเส้นทางแบบเต็มด้วยตนเอง
 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในการคืนค่าแฟ้มไปยังกล่อง และจากนั้น คลิกคืนค่าเริ่มต้น
 6. พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในการเพื่อคืนค่า กล่อง และจากนั้น พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของโฟลเดอร์ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราวสำหรับแฟ้มบันทึกและแฟ้มโปรแกรมแก้ไข หมายเหตุว่า คุณยังต้องการเรียกดูเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์แทนที่จะพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
 7. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดใช้ฐานข้อมูลหลังการคืนคลิกตกลง

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณคืนสภาพสำเนาสำรอง ธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำการสำรองข้อมูล recommit ไปยังฐานข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ลักษณะที่ไม่คาดคิด เช่นการลบกล่องจดหมายที่ถูกคืนค่า
 8. พิมพ์พาธเต็มและชื่อแฟ้มของแฟ้มสำรองที่คุณต้องการคืนค่าในกล่องเรียกคืนจากแฟ้มสำรองข้อมูลและจากนั้น คลิกตกลง นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกการเรียกดูเพื่อระบุแฟ้มสำรองแทนการพิมพ์ชื่อแฟ้มและเส้นทางแบบเต็มด้วยตนเอง
 9. เมื่อกระบวนการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปิด
หมายเหตุ ถ้าไม่คุณไม่ได้ตรวจสอบว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายสามารถบันทึกทับ ด้วยการคืนค่าฐานข้อมูลนี้ในขั้นตอนที่ 3 ก่อนหน้าในบทความนี้ อาจใช้เวลานานถึง 15 นาทีสำหรับฐานข้อมูลที่จะสามารถกำหนดใช้หลังจากการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อเสนอแนะ

ต่อไปนี้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำสำรอง และการคืนค่าการแลกเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูลและการคืนค่าและวิธีใช้ทำให้กระบวนการราบรื่นเท่าที่เป็นไปได้:
 • อัตราแลกเปลี่ยนรองรับหลายฐานข้อมูลและกลุ่มการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถแยกฐานข้อมูลเป็นแบบลอจิคัลที่เดียวหลาย ๆ ฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง คุณสามารถสำรอง และคืนค่าฐานทางกายภาพมีขนาดเล็กลงเหล่านี้ที่เร็วกว่าฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ คุณสามารถช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม โดยใช้หลาย ๆ ฐานข้อมูลที่มีอยู่จริงเนื่องจากคุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลแต่ละตัวจากการสำรองข้อมูลในขณะที่ฐานข้อมูลอื่นได้ให้ดำเนินต่อการร้องขอของไคลเอ็นต์บริการ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มฐานข้อมูล Exchange มีชื่อแฟ้มที่แตกต่างกัน มีร้านค้าสองร้านที่ มีชื่อในฐานข้อมูลเดียวกันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลังจากการคืนค่าถ้าทั้งสองร้านค้าเหล่านั้นกำลังคืนค่าในเวลาเดียวกัน

  ตัวอย่างเช่น ถ้า กลุ่มที่เก็บแรกมีร้านค้ากล่องจดหมายที่สอง และทั้งสองนั้นมีแฟ้มฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า "Priv1.edb" และ "Priv1.stm" ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าร้านค้าเหล่านั้นทั้งสองมีสำรอง และคืนค่าในเวลาเดียวกัน

  ในใบสั่งสำหรับการคืนค่าการทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณมีร้านค้าหลายบน Exchange server โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มฐานข้อมูลที่มีชื่อแตกต่างกัน

  นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตั้งชื่อหลาย ๆ ฐานข้อมูลใน กลุ่มเดียวกันกับการจัดเก็บโดยเฉพาะ มิฉะนั้น ในระหว่างกระบวนการคืนค่าของ กลุ่มการจัดเก็บทั้งหมด แฟ้มโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้น ด้วยชื่อแฟ้มเดียวกัน และจะถูกเขียนทับ การกระทำนี้จะทำให้การคืนค่าล้มเหลว

  สำรองข้อมูลร้านค้าที่มีแฟ้มที่ มีชื่อเดียวกันกับฐานข้อมูลแยกจากกัน (ทีละ) จะทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258243 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbhowto kbmt KB258243 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258243

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com