M?ginio kredito skai?i? tyrimams kredito kortel?s funkcionalum?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 258255 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?io straipsnio skyriuje "Daugiau informacijos" yra pateikiamas "testas" kreditin?s kortel?s numeriai, kurie yra saug?s naudoti, kai j?s i?bandyti kreditin?s kortel?s funkcionalum? interneto svetain?je.

Daugiau informacijos

Naudoti ?ias kredito korteli? numerius interneto svetain?s kreditin?s kortel?s pirkimo funkcionalum?. ?i? kredito korteli? numerius patvirtinti tinkamai, ta?iau n?ra fakti?kai naudojamas.
  • American Express: 3111-1111 1111-1117
  • Vizos: 4111-1111 1111-1111
  • MasterCard: 5111-1111 1111-1118
  • Atrasti: 6111-1111-1111-1116

?iame straipsnyje pateikta informacija taip pat yra Commerce Server interneto dokumentai pagal ?i? tem?:
Komercijos Server\Commerce serverio m?ginio Sites\Making bandym? pirkimai

Savyb?s

Straipsnio ID: 258255 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Site Server 3.0 Commerce Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB258255 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 258255
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com