การดูลบวัตถุใน Active Directory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258310 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อลบวัตถุ Active Directory ส่วนเล็ก ๆ ของวัตถุยังคงเป็นระยะเวลาที่ระบุเพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนอื่นที่กำลัง replicating การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นการลบตระหนักถึง ช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่าอายุการใช้ "tombstone งาน" และมีการจัดโครงแบบ บทความนี้อธิบายวิธีการดูวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูวัตถุถูกลบที่เก็บอยู่บนตัวควบคุมโดเมน Active Directory:
 1. เริ่มการทำงาน Ldp.exe และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อเมนู พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนในองค์กร การตรวจสอบว่า การพอร์ตมีการตั้งค่าการตั้งค่าการ 389 คลิกเพื่อยกเลิกการconnectionlessกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. หลังจากที่การเชื่อมต่อที่สำเร็จ ข้อมูลเฉพาะตัวของการเซิร์ฟเวอร์ถูกแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา
 2. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกผูก. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อโดเมน (ในรูปแบบของ DNS) ในกล่องเหมาะสม (คุณอาจต้องคลิกเพื่อเลือกนั้นโดเมนกล่องกาเครื่องหมาย), แล้ว คลิกตกลง. ถ้าการรวมไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรได้รับข้อความคล้ายกับ "การรับรองความถูกต้องเป็น dn: 'YourUserID' " ในบานหน้าต่างด้านขวา
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกแผนภูมิ. พิมพ์ชื่อที่แตกต่าง (DN) ของโดเมนในการฐาน DNกล่อง DN ที่พื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นในลำดับชั้นของ Active Directory ที่ค้นหาเริ่ม ในการฐาน DNกล่อง ชนิด
  dc=<mydomain>,dc=<com></com></mydomain>
  แทนที่<mydomain>และ<com>มีชื่อโดเมนที่เหมาะสม</com></mydomain>

  ซึ่งสามารถสร้างมุมมองแผนภูมิในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่จุดเริ่มต้นด้วย DN คุณพิมพ์ คลิกสองครั้งที่โหนดราก ของมุมมองแผนภูมิ และ ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์ "wellKnownObjects" ค้นหาสำหรับบรรทัดเกี่ยวข้องกับข้อมูล "วัตถุที่ถูกลบ" ตัวอย่างเช่น นี้อาจดูเหมือน:
  B:32:18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805:CN =ถูกลบ
  วัตถุ DC = YOURDOMAIN, DC = COM
 4. คัดลอกข้อมูลทั้งหมดต่อเครื่องหมายทวิภาคสองแต่ ก่อนจุดคู่(:)สาม ตัวอย่าง::
  18e2ea80684f11d2b9aa00c04f79f805
 5. ในการเรียกดูเมนู คลิกค้นหา. ในการฐาน DNกล่อง ชนิด
  <wkguid=18e2ea80684f11d2b9aa00c04f79f805,dc=yourdomain,dc=com> </wkguid=18e2ea80684f11d2b9aa00c04f79f805,dc=yourdomain,dc=com>
  การแทนที่ "18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805" ด้วยค่าคุณคัดลอกในขั้นตอนก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ:: การเริ่มต้น และสิ้นสุด " <" and="" "="">" อักขระที่มีความสำคัญมากขึ้น</">

 6. ในการตัวกรองกล่อง ชนิด:
  (objectClass = *)
 7. คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกตัวควบคุม. ในการตัวระบุวัตถุกล่อง ชนิด:
  1.2.840.113556.1.4.417
 8. ยกเลิกการเลือกนั้นค่ากล่อง การตั้งค่านี้ชนิดการควบคุมเมื่อต้องการเซิร์ฟเวอร์:คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นสำคัญกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเช็คอิน >>. คลิกตกลง.
 9. ในการชนิดของการเรียกค้นหาส่วนของกล่องโต้ตอบ คลิกขยายและตรวจสอบสถานะของกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  ล้างแอตทริบิวต์ - เท่านั้น
  การอ้างอิง Chase - การล้างข้อมูล
  ผลลัพธ์การแสดงผล - เลือก
  ตั้งค่า "ขนาดจำกัดของ: " เพื่ออย่างใหญ่ค่าอากาศที่วัตถุที่ถูกลบทั้งหมดในไดเรกทอรีสามารถถูกส่งกลับ โดยแบบสอบถาม LDP จะส่งคืนจนถึงจำนวนของวัตถุที่ระบุไว้ใน "ขนาดจำกัดของ: ", และถ้าไม่มีวัตถุที่เพิ่มเติมที่ไม่มีการส่งคืน มันจะล็อกข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดการส่งคืนในบานหน้าต่างด้านขวาคือ:
  ข้อผิดพลาด: มีการค้นหา: เกินขนาดจำกัดของ<4> </4>
  ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดนี้ กำหนด "ขนาดจำกัดของ: " สูง และดำเนินการค้นหาอีกครั้ง

  ถ้าจำเป็น ปรับเปลี่ยนค่าการหมดเวลาจากศูนย์ถึงมิลลิวินาที 60000
 10. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกการค้นหากล่องโต้ตอบ คลิกลำดับชั้นย่อยในการขอบเขต:กล่อง แล้วคลิกเรียกใช้.
วัตถุที่ถูกลบควรถูกแสดงใน Ldp ในบานหน้าต่างด้านขวา ตัวอย่างเช่น ข้อความตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงผลหากผู้ดูแลระบบได้ลบบัญชีผู้ใช้ "TestUserAccount":
***Searching...
ldap_search_ext_s(ld, "<WKGUID=18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805,dc=MyDomain,dc=com>", 2, "(objectclass=*)", attrList, 0, svrCtrls, ClntCtrls, 0, 0 ,&msg)
Result <0>: (null)
Matched DNs: 
Getting 1 entries:
>> Dn: CN=TestUserAccount\
DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb,CN=Deleted Objects,DC=MyDomain,DC=com
	1> canonicalName: MyDomain.com/Deleted Objects/TestUserAccount
DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb; 
	1> cn: TestUserAccount
DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb; 
	1> distinguishedName: CN=TestUserAccount\
DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb,CN=Deleted Objects,DC=MyDomain,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> name: TestUserAccount
DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb;
				
หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้กระบวนการเดียวกันสำหรับการค้นหาวัตถุที่ถูกลบในเค้าร่างและ/หรือพาร์ติชันการตั้งค่าคอนฟิก Active Directory

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258310 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB258310 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258310

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com