"0x0000003B" sustabdymo klaida paleidus tam tikros programos Windows 7 arba Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2584454 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Vykdant tam tikras programas kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2, galite gauti ?? stabdymo klaidos prane?im?:
Sustabdyti 0x0000003B (c0000094, fffff8800ff22e54, fffff880098897f0, 0)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Pvz., ?i problema gali kilti paleidus Cyberlink YouCam.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes D3D9 runtime neatlieka parametras tikrinimo priima parai?kas pvz YouCam sta?iakampis reik?m?mis. Tod?l neleistina sta?iakampis koordinates yra perduotas Dxgkrnl.sys modulis. Ta?iau Dxgkrnl.sys modulis taip pat nepatvirtina sta?iakampis koordinates, ir "padalinti i? nulio" i?imtis atsiranda.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failus, kurie taikomi konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplitusi, ypatingos svarbos klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
CDD.dll6.1.7600.16699107,52002-Nov-201004:23
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870728,94423-Aug-201104:30
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870218,99223-Aug-201104:30
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,15101-Nov-201023:04
CDD.dll6.1.7600.21034107,52023-Aug-201104:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034729,45623-Aug-201104:40
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034218,99223-Aug-201104:40
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:32
CDD.dll6.1.7601.17514107,52020-Lapkritis-201011:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672728,94423-Aug-201104:32
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672218,99223-Aug-201104:32
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:32
CDD.dll6.1.7601.17514107,52020-Lapkritis-201011:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796729,45623-Aug-201105:50
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796218,99223-Aug-201105:50
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:32
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
CDD.dll6.1.7600.16699144,38402-Nov-201004:59
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870982,89623-Aug-201105:46
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870265,07223-Aug-201105:46
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,15101-Nov-201022:58
CDD.dll6.1.7600.21034144,38423-Aug-201105:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034983,92023-Aug-201105:54
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034265,07223-Aug-201105:54
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25
CDD.dll6.1.7601.17554144,38403-Feb-201111:25
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672982,89623-Aug-201105:36
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672265,07223-Aug-201105:36
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512010-Lie-0818:22
CDD.dll6.1.7601.17514144,38420-Lapkritis-201012:55
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796983,92023-Aug-201105:21
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796265,07223-Aug-201105:21
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
CDD.dll6.1.7600.16595347,6482010 M. gegu??s 1914:27
Dxgkrnl.sys6.1.7600.168702,502,00023-Aug-201104:15
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870669,04023-Aug-201104:15
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25
CDD.dll6.1.7600.21034347,13623-Aug-201109:11
Dxgkrnl.sys6.1.7600.210342,504,56023-Aug-201109:21
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034669,04023-Aug-201109:21
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25
CDD.dll6.1.7601.17514347,13620-Lapkritis-201010:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.176722,502,51223-Aug-201104:05
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672671,08823-Aug-201104:05
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25
CDD.dll6.1.7601.17514347,13620-Lapkritis-201010:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.217962,504,56023-Aug-201104:17
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796671,60023-Aug-201104:17
Lddmcore.ptxmlNetaikoma1,1512009-Lie-1320:25

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_69192ff43b64dabdb5a4f548688e70dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_53c1f540f5aec375.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasX86_96b36211638d27a5186260481543ae86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_819cb589c01b69e5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasX86_cbd9709d2e643978ce1140fda8ef7ef7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_cb474bb1f485ce10.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasX86_f9b2b59992849d081f681ae3084963a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_58082c9a4644963c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba4c6ba44dcb20c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,305
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:46
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5d7c7f5dd67ab0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,193
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)04:58
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8d2454420150a6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,305
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:46
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae05226f5b2b8dae.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,305
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:46
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_0e072a9b97fd3860ef90de3602af0324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_f3f23a6b7940c654.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis700
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasAmd64_577d30bb053afa581e6b503139cf12b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_76058c6102c583cb.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis700
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasAmd64_ccf4e7bda9f951359ea4957257fc5852_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_81122151b470f107.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis700
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasAmd64_f7886920e364adae137a9ab16f3be8c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_5bff36e1cae6a169.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis700
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_07c3623dfd3a2342.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,309
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:49
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_087c18031633ebe6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,197
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)06:14
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_09abbfd7fa5ec1dc.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,309
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:49
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_0a23bdf31388fee4.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,309
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:49
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_5d1481bdfcefd1e998db08eebb27a5ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_6d720f7a9e1be760.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_7823d3f487c5316dd33a2af562fe730f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_78030a6329aeef2d.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_d86db521dd70babe089461aeab460c4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_bac49cef5ba2b82e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_eb17eef51c8dbf4b16aae7a0f6bf33ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ce575819e647645a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis698
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba66ab044dabb08.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,307
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5f20755dd483ac.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,195
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)09:36
Failo vardasIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8ec84a41ff59a2.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,307
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36
Failo vardasIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae06c6655b2996aa.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis13,307
Data (UTC)23-Aug-2011
Laiko (UTC)11:36

Nuorodos

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2584454 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbqfe kbmt KB2584454 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2584454

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com