MS11-081: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 11 באוקטובר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2586448 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

הודעה

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate
לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-081. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג (866) PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=he&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות עם עדכון אבטחה זה

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, חלק מהרשימות הנפתחות ומהתיבות המשולבות אינן מוצגות ב-Internet Explorer 7.

אם דף אינטרנט מארח דף אינטרנט אחר בתחום אחר ובדף המתארח מופעלות הגבלות חלון (תצורת ברירת מחדל) ומכיל פקד בחירה כגון רשימה או תיבה משולבת, אז כאשר הדף המארח מנסה להציג את התיבה המשולבת או את הערך הנפתח מהדף המתארח התיבה המשולבת או הרשימה אינן מוצגות.

לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2628724 חלק מהרשימות הנפתחות והתיבות המשולבות אינן מוצגות ב- Internet Explorer 7 לאחר התקנת עדכון אבטחה 2586448


כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה 2618444. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2618444 MS11-099: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 13 בדצמבר 2011

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר המאמרשם המאמר
2575790Internet Explorer 9 מציג תו מסיכת סיסמה עבור תווים יפניים שהוא גדול מדי עבור תיבת הזנת סיסמה (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2607445תוכן ההורדה אובד לאחר שאתה לוחץ על סרגל המידע המוזהב לאישור הורדת קובץ ב-Internet Explorer 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2601307הניווט נכשל כאשר אתה לוחץ על קישור המשתמש בפרוטוקול ניתן לחיבור מותאם אישית לגלישה אל אתר מאובטח ב-Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2601254המאפיין IHTMLEventObj::put_keyCode אינו פועל במצב Internet Explorer 9 Standards (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2601253לא ניתן לשנות את גודל הגופן ב-Windows Live Mail או ב-Windows Mail לאחר שאתה מתקין את Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2600932יישום המשתמש בפקד דפדפן האינטרנט ב-Internet Explorer עלול לקרוס (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2534550השיטה window.createPopup ליצירת חלון מודאלי אינה פועלת כאשר מצב מאובטח מופעל ב-Internet Explorer 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2515657גאדג'טים של Windows 7 עשויים שלא לפעול או לא להיות מוצגים נכון (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2586448 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2586448 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2586448, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי הקובץ

לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:
טבלאות תכונות קבצים עבור עדכון אבטחה 2586448.csv

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows פועלת במחשב שלך, או האם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת', (Msinfo32.exe) ובדוק את הערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.
 2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על Enter.
 3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:
  • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.
  • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.
לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2586448 - Last Review: יום רביעי 22 פברואר 2012 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 9, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2586448

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com