Cikk azonosítója: 258750 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A kiszolgálófürtök csomópontjai közötti kommunikáció alapvető fontosságú a fürtök zavartalan működéséhez. A fürtkommunikációs hálózatok konfigurálásakor ezért fontos az optimális beállítások kialakítása, valamint a hardverkompatibilitási listák követelményeinek betartása. A hálózati konfigurációt úgy kell kialakítani, hogy legalább két független hálózat csatlakoztassa egymáshoz a fürtcsomópontokat. Ez ahhoz szükséges, hogy egy egyetlen ponton jelentkező hiba ne okozhassa a teljes fürt meghibásodását. A fürtökben jellemzően két helyi hálózatot (LAN-hálózatot) használnak. (A Microsoft terméktámogatási szolgálata nem támogatja az egyetlen hálózaton keresztül összekötött csomópontokból álló fürtöket.)

A fürthálózatok közül legalább kettőben be kell állítani a szívveréses kommunikációt a csomópontok között, szintén az egyetlen helyen jelentkező problémákból fakadó fürthibák elkerülése érdekében. Ehhez a két erre kijelölt hálózatot „Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)” vagy „Minden kommunikáció (kevert hálózat)” szerepkörbe kell helyezni a fürtszolgáltatásban. A két hálózat közül az egyik rendszerint a belső fürtkommunikáció céljaira fenntartott saját összekötő-hálózat.

Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy az egyes fürthálózatokban bekövetkező hibák ne okozzák a többi fürthálózat meghibásodását. Ez azt jelenti, hogy semelyik két fürthálózatnak nem lehet közös összetevője, amely a két hálózat egyidejű problémáját okozhatná. Ha például egy többportos hálózati adapteren keresztül szeretne csatlakoztatni egy csomópontot két fürthálózathoz, akkor ez a követelmény a többnyire nem teljesülne, mivel ezek a portok nem lennének egymástól függetlenek.

A lehetséges kommunikációs hibák megelőzéséhez a Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat) konfigurációra állított hálózati adaptereken (amelyek szívverési vagy saját adapter néven is ismertek) csak a szükséges hálózati forgalmat engedélyezze. A fürtkommunikáció IP-szoftvercsatornákon keresztül, UDP-csomagok formájában megvalósított távoli eljáráshívási technológián (RPC) alapul. A cikkben ismertetett folyamat lépései:
 • A NetBIOS eltávolítása az összekötő-hálózatból
 • A megfelelő fürtkommunikációs prioritások beállítása
 • A megfelelő adapterkötési sorrend beállítása
 • Az adapterek megfelelő sebességének és üzemmódjának beállítása
 • A TCP/IP protokoll helyes konfigurálása
 • A közegérzékelési szolgáltatás letiltása (csak Windows 2000 rendszerben)

Megjegyzés: A cikkben leírt információk nem vonatkoznak a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 feladatátvevő fürtjeire. A feladatátvivő fürt újabb, nem CSV-környezetben használt verziónak verzióinak hálózati konfigurációjával kapcsolatban a következő webhelyen talál javaslatokat: http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. A helyzetek, mikor a jelen cikkben szereplő beállítások a Windows Server 2008 vagy a Windows Server 2008 R2 nem megfelelő működéséhez vezethetnek, CSV-környezetben jelentkeznek. A CSV-környezettel kapcsolatban a következő webhelyen talál javaslatokat: http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/ff182358(WS.10).aspx.

További információ

A saját hálózati adapter javasolt konfigurációja Windows 2000 és Windows 2003 rendszerben

 1. Mutasson a Start menü Beállítások almenüjére, kattintson a Vezérlőpult parancsra, és kattintson a Hálózati és telefonos kapcsolatok eszközre.
 2. Kattintson a Speciális menü Speciális beállítások parancsára.
 3. A Kapcsolatok listában ellenőrizze, hogy a kötések sorrendje megfelel az alábbi sorrendnek, és kattintson az OK gombra:
  • Külső nyilvános hálózat
  • Belső saját hálózat (szívverés)
  • [Távelérésű kapcsolatok]
 4. Kattintson a jobb gombbal a szívverési adapterhez tartozó hálózati kapcsolatra, és kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.

  Megjegyzés: Az egyszerűség kedvéért érdemes átnevezni ezt a kapcsolatot például a „Saját” névre.
 5. Alkalmazza az alábbi eljárások egyikét:
  • Ha a kiszolgáló nem Csomóponttöbbség kvórumtípusú, jelölje be a TCP/IP protokoll jelölőnégyzetet, a többi jelölőnégyzetnek pedig törölje a kijelölését.
  • Ha csomóponttöbbségi kvórum szerint üzemel a kiszolgáló, a TCP/IP protokoll jelölőnégyzet mellett még legalább egy fájlmegosztási hálózati protokoll jelölőnégyzetét jelölje be, a többi jelölőnégyzetnek pedig törölje a kijelölését.

   Megjegyzés: Csomóponttöbbségi kvórum esetén a kvórum működéséhez szükség van legalább egy fájlmegosztásra alkalmas hálózatra. A kvórumerőforrás egyetlen pontjának meghibásodásából a teljes fürtre kiterjedő hibák megelőzéséhez kifejezetten ajánlott több fájlmegosztásra képes hálózatot üzemeltetni a fürtben.
 6. Ha az adapter többféle sebességben is képes a csomagküldésre, és be lehet rajta állítani a kívánt sebességet, illetve a kommunikációs irányokat, akkor adjon meg manuálisan egy sebességet és egy kommunikációs irányt.

  Ellenőrizze, hogy az ilyen képességekkel rendelkező adapterek esetén minden csomóponton ugyanazok az értékek vannak-e kézzel beállítva, továbbá hogy ez a beállítás megfelel-e a gyártó specifikációinak. A kézi beállítást nem támogató hálózati adapterek esetén kövesse a gyártó ajánlásait.

  A szívverési hálózat adatforgalma kicsi, viszont a késleltetési idő alapvető fontosságú a kommunikáció szempontjából. Ha ugyanaz a sebességérték és ugyanaz az iránybeállítás van érvényben, a kommunikáció megbízhatóbbá válik.

  Ha nem tudja az adapterek és más csatlakoztatott eszközök által támogatott sebességet vagy a gyártó ajánlásait, a Microsoft a 10 Mbps sebességet és a Half Duplex (Váltakozó kétirányú) beállítást ajánlja. Ez a konfiguráció elegendő sávszélességet és megbízható kommunikációt biztosít. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  174812 Az automatikus észlelési beállítások használatának hatása fürthálózati adaptereken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
  Megjegyzés: A Microsoft nem javasolja hibatűrő és csoportos együttműködésre képes adapterek használatát a szívverési hálózatban. Ha a szívverési kapcsolatokhoz redundancia szükséges, akkor állítson több hálózati adaptert a csak belső fürtkommunikációt engedélyező Internal Communication Only üzemmódra, és határozza meg a hálózati prioritásukat a fürtkonfigurációban. A többportos hálózati adapterek első generációi esetén problémák merültek fel, ezért ellenőrizze, hogy az adapterek belső vezérlőprogramjának és illesztőprogramjának a legfrissebb verzióját használja-e.

  A kiszolgálófürtökkel kapcsolatos kompatibilitási információkért lépjen kapcsolatba a hálózati adapter gyártójával. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  254101 Hálózati adapterek csoportosítása és kiszolgálófürtözés (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 7. Kattintson a TCP/IP protokoll, majd a Tulajdonságok lehetőségre.
 8. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy statikus IP-cím van beállítva, és a cím nem a nyilvános hálózati adapterekkel azonos alhálózaton vagy hálózaton található. A saját adapterek megfelelő IP-címeire jó példa egy 10.10.10.10 cím az 1. csomóponton, illetve egy 10.10.10.11 cím a 2. csomóponton, mindkét esetben a 255.0.0.0 alhálózati maszkkal. Ha a nyilvános hálózat a 10.x.x.x hálózatot, és a 255.0.0.0 alhálózati maszkot használja, akkor a saját hálózathoz más saját IP-címet és alhálózatot kell megadnia. A magánhálózatokban használatos helyes IP-címzésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  142863 Helyes IP-címzés magánhálózatokban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 9. Győződjön meg arról is, hogy az Alapértelmezett átjáró mező üres.
 10. Ellenőrizze, hogy A következő DNS-kiszolgálócímek használata választógomb alatti két címmező üres-e.

  Megjegyzés: Ha a fürtcsomópont DNS-kiszolgáló is, a 127.0.0.1 cím jelenik meg A következő DNS-kiszolgálócímek használata mezőben, azaz nem lesz üres a mező, de ez elfogadható.
 11. Kattintson a Speciális gombra.
 12. A DNS lapon is ellenőrizze, hogy egy érték sincs meghatározva. Törölje A kapcsolat címének regisztrálása a DNS-be és A kapcsolat DNS-utótagjának használata DNS-regisztrációhoz jelölőnégyzet kijelölését.
 13. Ha a párbeszédpanel bezárását követően megjelenik egy, a következőhöz hasonló üzenet, kattintson az Igen gombra:
  A kapcsolat elsődleges WINS-címe üres. Folytatja?
 14. Ha a saját szívverési összekötő-hálózatban fordított bekötésű kábeleket (keresztkábeleket) használ, tiltsa le a kapcsolatérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkcióját.

  Megjegyzés: Windows Server 2003 rendszerű fürtökön hagyja ki ezt a lépést.

  A kapcsolatérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának automatikus letiltásához folytassa a cikket az Automatikus javítás szakasszal. A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának manuális letiltásáról a Kézi javítás szakaszban tájékozódhat.

  Automatikus javítás


  A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának automatikus letiltásához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.


  A probléma javítása
  Microsoft Fix it 50316


  Megjegyzés:
  Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg, az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatain is használható.

  Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy flash meghajtóra vagy CD lemezre, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

  Ugorjon a következő lépésre.

  Kézi javítás

  A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának letiltásához hozza létre a következő beállításkulcsot minden csomóponton:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Azonosítónév: DisableDHCPMediaSense
  Adattípus: REG_DWORD
  Adat: 1
  További információt a Microsoft Tudásbázisban talál a cikk számára kattintva:
  254651 A fürthálózati szerep automatikus módosulása (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 15. Hajtsa végre az előző lépéseket minden fürtcsomóponton.
 16. Indítsa el a Fürtfelügyelőt.
 17. Kattintson a fürt nevére a Felügyelő gyökerében. Kattintson a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsára.
 18. A Network Priority (Hálózat prioritása) lapon ellenőrizze, hogy a saját hálózat a lista tetején jelenik-e meg. Ha nem, a Move Up (Feljebb) gombra kattintva növelje prioritását.
 19. Kattintson a saját hálózatra, majd a Properties (Tulajdonságok) lehetőségre.
 20. Jelölje be az Enable this network for cluster use (Fürthasználat lehetővé tétele a hálózaton) jelölőnégyzetet.
 21. Kattintson az Internal cluster communications only (private Network) (Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)) lehetőségre.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
281662 Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszerű fürtcsomópontok használata tartományvezérlőként (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

A saját hálózati adapter javasolt konfigurációja Windows NT 4.0 rendszerben

 1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Settings (Beállítások) pontra, kattintson a Control Panel (Vezérlőpult) parancsra, majd kattintson duplán a Network (Hálózat) ikonra.
 2. Kattintson a Protocols fülre, jelölje ki a TCP/IP Protocol (TCP/IP protokoll) protokollt, és kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra.
 3. Az Adapter listában jelölje ki a saját hálózati adaptert.
 4. Az IP Address (IP-cím) lapon győződjön meg arról, hogy statikus IP-cím van beállítva, és a cím nem a nyilvános hálózati adapterek hálózatába vagy hálózati szegmensébe tartozik. A saját adapterek megfelelő IP-címeire jó példa egy 10.10.10.10 cím az 1. csomóponton, illetve egy 10.10.10.11 cím a 2. csomóponton, mindkét esetben a 255.0.0.0 alhálózati maszkkal.
 5. Győződjön meg arról is, hogy az Alapértelmezett átjáró mező üres.
 6. A WINS Address (WINS-cím) lap Adapter mezőjében jelölje be a szívverési adapter jelölőnégyzetét.
 7. Győződjön meg arról, hogy a WINS-kiszolgálói bejegyzésekhez nincsenek megadva értékek.
 8. Ha a párbeszédpanel bezárását követően megjelenik egy, a következőhöz hasonló üzenet, kattintson az Igen gombra:
  At least one of the adapter cards has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (A kapcsolat elsődleges WINS-címe üres. Folytatja?)
 9. A Routing (Útválasztás) lapon törölje az Enable IP Forwarding (IP-továbbítás engedélyezése) jelölőnégyzet kijelölését.
 10. Kattintson az OK gombra.
 11. Ha az adapter többféle sebességben is képes a csomagküldésre, és be lehet rajta állítani a kívánt sebességet, illetve a kommunikációs irányokat, akkor adjon meg manuálisan egy sebességet és egy kommunikációs irányt.

  Ellenőrizze, hogy az ilyen képességekkel rendelkező adapterek esetén minden csomóponton ugyanazok az értékek vannak-e kézzel beállítva, továbbá hogy ez a beállítás megfelel-e a gyártó specifikációinak. A kézi beállítást nem támogató hálózati adapterek esetén kövesse a gyártó ajánlásait.

  A szívverési hálózat adatforgalma kicsi, viszont a késleltetési idő alapvető fontosságú a kommunikáció szempontjából. Ha ugyanaz a sebességérték és ugyanaz az iránybeállítás van érvényben, a kommunikáció megbízhatóbbá válik.

  Ha nem tudja az adapterek és más csatlakoztatott eszközök által támogatott sebességet, a Microsoft a 10 MB/Sec sebességet és a Half Duplex (Váltakozó kétirányú) beállítást ajánlja. Ez a konfiguráció elegendő sávszélességet és megbízható kommunikációt biztosít. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  174812 Az automatikus észlelési beállítások használatának hatása fürthálózati adaptereken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
  Megjegyzés: A Microsoft nem javasolja hibatűrő és csoportos együttműködésre képes adapterek használatát a szívverési hálózatban. Ha a szívverési kapcsolatokhoz redundancia szükséges, akkor állítson több hálózati adaptert a csak belső fürtkommunikációt engedélyező Internal Communication Only üzemmódra, és határozza meg a hálózati prioritásukat a fürtkonfigurációban. A többportos hálózati adapterek első generációi esetén problémák merültek fel, ezért ellenőrizze, hogy az adapterek belső vezérlőprogramjának és illesztőprogramjának a legfrissebb verzióját használja-e.

  A kiszolgálófürtökkel kapcsolatos kompatibilitási információkért lépjen kapcsolatba a hálózati adapter gyártójával. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  254101 Hálózati adapterek csoportosítása és kiszolgálófürtözés (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 12. A Bindings (Kötések) lap Show Bindings For (Kötések megjelenítése) legördülő listájában jelölje ki az All Adapters (Minden adapter) elemet.
 13. Kattintson a saját összekötő-hálózathoz tartozó adapter melletti pluszjelre (+).
 14. Kattintson a WINS Client (TCP/IP) (WINS-ügyfél, TCP/IP) csomópontra, majd kattintson a Letiltás gombra. Megjegyzés: A szívverési adapteren a TCP/IP protokollon kívül ne engedélyezzen más protokollt. Ellenőrizze, hogy az összes többi protokoll le van-e tiltva, beleértve a Network Monitor (Hálózatfigyelő) és a hasonló szolgáltatásokat.
 15. A Show Bindings For legördülő listában kattintson az All Protocols (Minden protokoll) lehetőségre.
 16. Kattintson a TCP/IP Protocol (TCP/IP protokoll) csomópont melletti pluszjelre (+).
 17. Győződjön meg arról, hogy a nyilvános hálózati adapter az első (azaz a felső) a kötési sorban. Ha nem így lenne, jelölje ki a saját hálózati adaptert, és kattintson a Move Down (Lejjebb) gombra. Ha több nyilvános hálózati adapterrel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy a szívverési adaptert utolsóként van beállítva. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  193890 A Microsoft Fürtkiszolgáló javasolt WINS-konfigurációja (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 18. Kattintson az OK gombra a hálózati tulajdonságok módosításának befejezéséhez és a változtatások elfogadásához.
 19. Indítsa újra a csomópontot a módosítások érvénybe lépéséhez.
 20. Hajtsa végre az előző lépéseket minden fürtcsomóponton.
 21. Indítsa el a Fürtfelügyelőt.
 22. Kattintson a fürt nevére a Felügyelő gyökerében. Kattintson a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsára.
 23. A Network Priority (Hálózat prioritása) lapon ellenőrizze, hogy a saját hálózat a lista tetején jelenik-e meg. Ha nem, a Move Up (Feljebb) gombra kattintva növelje prioritását.
 24. Kattintson a saját hálózatra, majd a Properties (Tulajdonságok) lehetőségre.
 25. Jelölje be az Enable this network for cluster use (Fürthasználat lehetővé tétele a hálózaton) jelölőnégyzetet.
 26. Kattintson az Internal cluster communications only (private Network) (Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)) lehetőségre.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
281662 Windows 2000 rendszerű fürtcsomópontok használata tartományvezérlőként (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 258750 - Utolsó ellenőrzés: 2012. május 25. - Verziószám: 4.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Kulcsszavak: 
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com