ID articol: 258750 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

Comunicațiile între nodurile unui cluster de servere sunt esențiale pentru buna funcționare a operațiunilor din cluster. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că rețelele pe care le utilizați pentru comunicațiile în cluster sunt configurate optim și că sunt îndeplinite toate cerințele din lista de compatibilitate hardware. Pentru configurarea rețelelor, trebuie să existe două sau mai multe rețele independente care să conecteze nodurile unui cluster în scopul evitării unui singur punct de eroare. Este tipică utilizarea a două re?ele locale (LAN). (Serviciile de asistență pentru produse Microsoft nu acceptă configurații de cluster cu noduri conectate de o o singură rețea.)

Cel puțin două dintre rețelele clusterului trebuie configurate să accepte comunicații Heartbeat între nodurile clusterului în scopul evitării unui singur punct de eroare. Pentru aceasta, configurați rolurile acestor re?ele pentru serviciul Cluster fie ca „Numai comunicații interne în cluster”, fie ca „Toate comunicațiile”. De obicei, una dintre aceste rețele este o interconectare privată dedicată de comunicațiilor interne în cluster.

În plus, fiecare re?ea de cluster trebuie s㠄cad㔠independent de toate celelalte rețele de cluster. Aceasta înseamnă că două rețele de cluster nu trebuie să aibă în comun o componentă care să poată cauza căderea simultană a rețelelor. De exemplu, în majoritatea cazurilor, utilizarea unui adaptor de rețea multiport pentru atașarea unui nod la două rețele de cluster nu va satisface această cerință, deoarece porturile nu sunt independente.

Pentru a elimina toate problemele posibile de comunicație, eliminați tot traficul de rețea nenecesar din adaptorul de rețea setat la Numai comunicații interne în cluster. (Acest adaptor se mai numește Heartbeat sau adaptor de rețea privată.) Comunicația în cluster se face utilizând apeluri Remote Procedure Call (RPC) pe socluri IP cu pachete User Datagram Protocol (UDP). Procedura descrisă în acest articol:
 • Elimină NetBIOS din interconectare.
 • Stabilește ordinea corectă de prioritate a comunicațiilor în cluster.
 • Stabilește ordinea corectă de legare a adaptoarelor.
 • Definește vitezele și modurile corecte ale adaptoarelor de rețea.
 • Configurează corect TCP/IP.
 • Dezactivează caracteristica Media Sense (numai în Windows 2000).

Notă Informațiile din acest articol nu se aplică clusterelor reluare în caz de nereușită cu Windows Server 2008 sau Windows Server 2008 R2. Recomandările privind configurarea rețelelor pentru versiunile mai noi de clustere cu reluare în caz de nereușită în medii non-CSV sunt prezentate la http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenariul în care setările din acest articol pot cauza un comportament negativ în Windows Server 2008 sau în Windows Server 2008 R2 este cu un mediu CSV. Recomandările pentru un mediu CSV pot fi găsite la http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff182358(WS.10).aspx.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Configurația recomandată pentru adaptorul privat în Windows 2000 și în Windows 2003

 1. Faceți clic pe Start, indicați către Setări, faceți clic pe Panou de control, apoi faceți dublu clic pe Conexiuni de re?ea ?i pe linie comutată.
 2. În meniul Complex, faceți clic pe Setări complexe.
 3. În caseta Conexiuni, asigurați-vă că legăturile sunt în ordinea următoare, apoi faceți clic pe OK:
  • Rețea publică externă
  • Rețea privată internă (Heartbeat)
  • [Conexiuni pentru acces la distanță]
 4. Faceți clic dreapta pe conexiunea de rețea pentru adaptorul Heartbeat, apoi faceți clic pe Proprietăți.

  Notă Aveți posibilitatea să redenumiți această conexiune pentru simplitate (de exemplu, redenumiți-o ca „Privat”).
 5. Utiliza?i una dintre următoarele proceduri:
  • Dacă serverul utilizează alt tip de cvorum decât Majority Node Set (MNS), faceți clic pentru a selecta Protocol Internet (TCP/IP), apoi faceți clic pentru a debifa toate celelalte opțiuni.
  • Dacă serverul utilizează un cvorum MNS, faceți clic pentru a selecta Protocol Internet (TCP/IP) și cel puțin un alt protocol de rețea pentru partajare de fișiere, apoi faceți clic pentru a debifa toate celelalte opțiuni.

   Notă Dacă serverul utilizează un cvorum MNS, pentru ca cvorumul MNS să funcționeze, trebuie să aveți cel puțin o rețea cu capabilități de partajare de fișiere. Recomandăm cu insistență să aveți în cluster mai multe rețele cu partajarea de fișiere activată pentru a evita un singur punct de eroare pentru resursa cvorum.
 6. Dacă aveți un adaptor de rețea care poate transmite la mai multe viteze și adaptorul poate specifica o viteză și un mod duplex, specificați manual o viteză și modul duplex.

  În cazul adaptoarelor de rețea pentru care se poate specifica manual o viteză și un mod duplex, asigurați-vă că le setați fizic la fel în toate nodurile și în conformitate cu specificațiile producătorului. Pentru adaptoarele de rețea care nu acceptă setări manuale, urmați specifica?iile producătorului cartelei.

  Cantitatea de informa?ii transmise prin rețeaua Heartbeat este mică, însă latența este esențială pentru comunicații. Dacă aveți aceleași setări de viteză și de mod duplex, acest lucru vă ajută să aveți comunicații fiabile.

  Dacă nu sunteți sigur care este viteza acceptată de cartelă și de dispozitivele de conectare sau care sunt setările recomandate de producător, Microsoft vă recomandă să setați toate dispozitivele din calea respectivă la 10 MO/sec și Semiduplex. Această configurație va asigura lățime de bandă suficientă și comunicații fiabile. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  174812 Efecte ale utilizării setării Autodetect în placa de interfață de rețea pentru clustere (Poate fi în engleză)
  Notă: Microsoft nu recomandă utilizarea pentru Heartbeat a niciunui tip de adaptor tolerant la erori sau „Teaming”. Dacă este necesară redundanță pentru conexiunea Heartbeat, utilizați mai multe adaptoare de rețea setate la „Numai comunicații interne” și definiți prioritățile lor de rețea în configurația clusterului. Dacă utilizați această tehnologie, datorită problemelor apărute în cazul adaptoarelor de rețea multiport, vă recomandăm să verificați că versiunile firmware-ului și ale driverului sunt cele mai recente.

  Pentru informații despre compatibilitatea într-un cluster de servere, contacta?i producătorul adaptorului de rețea. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  254101 Asocierea adaptoarelor de rețea și conectarea serverelor în clustere (Poate fi în engleză)
 7. Faceți clic pe Protocol Internet (TCP/IP), apoi pe Proprietăți.
 8. În fila General, verificați că ați selectat o adresă IP statică care nu este în aceeași subrețea sau rețea ca altă adresă IP statică a unui adaptor de rețea public. Un exemplu de adrese IP bune de utilizat pentru adaptoarele private este 10.10.10.10 în nodul 1 și 10.10.10.11 în nodul 2, cu masca de subrețea 255.0.0.0. Dacă rețeaua publică utilizează rețeaua 10.x.x.x și masca de subrețea 255.0.0.0, utilizați IP-ul și subrețeaua altei rețele private. Pentru mai multe informa?ii despre adresele IP valide pentru o rețea privată, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  142863 Adrese IP valide pentru o rețea privată (Poate fi în engleză)
 9. Asigurați-vă că nu există nicio valoare setată în caseta Gateway implicit.
 10. Verificați că nu există valori definite în caseta Se utilizează următoarele adrese de server DNS.

  Notă Dacă nodurile clusterului sunt, de asemenea, servere DNS, în caseta Se utilizează următoarele adrese de server DNS se afișeaz㠄127.0.0.1” (caseta nu va fi necompletată); acest lucru este acceptabil.
 11. Face?i clic pe Complex
 12. În fila DNS, verificați că nu există nicio valoare definită. Asigurați-vă că sunt debifate casetele de selectare Se înregistrează adresele acestei conexiuni în DNS și Se utilizează sufixul DNS al acestei conexiuni în înregistrarea DNS.
 13. Atunci când închideți caseta de dialog, este posibil să primiți următorul prompt. Dacă primiți acest prompt, faceți clic pe Da:
  această conexiune are o adresă WINS primară goală. Continuați?
 14. Dacă utilizați un cablu crossover pentru interconectarea Heartbeat privată, dezactivați caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense.

  Notă Nu efectuați acest pas într-un cluster Windows Server 2003.

  Pentru ca noi să dezactivăm caracteristica Distrugere stivă TCP/IP, mergeți la secțiunea „Remediere automată”. Pentru a dezactiva caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, mergeți la secțiunea „Remediere personală”.

  Remediere automată


  Pentru a dezactiva automat caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, faceți clic pe linkul Remediere problemă. Faceți clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fișier și urmați pașii din acest expert.


  Remediere problemă
  Microsoft Fix it 50316


  Notă
  este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză; însă remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.

  Notă Dacă nu vă afla?i la computerul la care s-a produs eroarea, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul la care s-a produs eroarea.

  Treceți la pasul următor.

  Remediere personală

  Pentru a dezactiva caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, adăugați pentru fiecare nod următoarea valoare de registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Value Name: DisableDHCPMediaSense
  Data Type: REG_DWORD
  Data: 1
  Pentru mai multe informații despre această problemă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  254651 Rolul rețelei de cluster se schimbă automat (Poate fi în engleză)
 15. Finalizați pașii anteriori pentru toate celelalte noduri ale clusterului.
 16. Porniți Administrator cluster.
 17. Faceți clic pe numele de cluster din rădăcina Administrator. În meniul Fișier, faceți clic pe Proprietăți.
 18. În fila Prioritate rețea, verificați că rețeaua privată este prima din listă. Dacă nu este, utilizați butonul Mutare în sus pentru a îi mări prioritatea.
 19. Faceți clic pe rețeaua privată, apoi pe Proprietăți.
 20. Faceți clic pentru a selecta caseta de selectare Activare rețea pentru utilizare în cluster.
 21. Faceți clic pe Numai comunicații interne în cluster (rețea privată).
Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
281662 Noduri de cluster Windows 2000 și Windows Server 2003 în calitate de controlere de domeniu (Poate fi în engleză)

Configurația recomandată pentru adaptorul privat în Windows NT 4.0

 1. Faceți clic pe Start, indicați către Setări, faceți clic pe Panou de control, apoi faceți dublu clic pe Rețea.
 2. În fila Protocoale, faceți clic pe Protocol TCP/IP, apoi pe Proprietăți.
 3. În caseta Adaptor, faceți clic pe adaptorul de rețea privată.
 4. În fila Adresă IP, verificați că ați selectat o adresă IP statică care nu este în aceeași subrețea sau rețea ca altă adresă IP statică a unui adaptor de rețea public. Un exemplu de adrese IP bune de utilizat pentru adaptoarele private este 10.10.10.10 în nodul 1 și 10.10.10.11 în nodul 2, cu masca de subrețea 255.0.0.0.
 5. Asigurați-vă că nu există nicio valoare setată în caseta Gateway implicit.
 6. În fila Adresă WINS, faceți clic pe adaptorul Heartbeat din caseta Adaptor.
 7. Verificați că nu există valori definite pentru intrările de server WINS.
 8. Atunci când închideți caseta de dialog, este posibil să primiți următorul prompt. Dacă primiți acest prompt, faceți clic pe Da:
  cel puțin unul dintre cartelele adaptorului are o adresă WINS primară goală. Continuați?
 9. În fila Rutare, verificați că este debifată caseta de selectare Activare redirecționare IP.
 10. Face?i clic pe OK.
 11. Dacă aveți un adaptor de rețea care poate transmite la mai multe viteze și poate specifica o viteză și un mod duplex, specificați manual o viteză și modul duplex.

  În cazul adaptoarelor de rețea pentru care se poate specifica manual o viteză și un mod duplex, asigurați-vă că le setați fizic la fel în toate nodurile și în conformitate cu specificațiile producătorului. Pentru adaptoarele de rețea care nu acceptă setări manuale, urmați specifica?iile producătorului cartelei.

  Cantitatea de informa?ii transmise prin rețeaua Heartbeat este mică, însă latența este esențială pentru comunicații. Dacă aveți aceleași setări de viteză și de mod duplex, acest lucru vă ajută să aveți comunicații fiabile.

  Dacă nu cunoașteți viteza acceptată de cartelă și de dispozitivele de conectare sau care sunt setările recomandate de producător, Microsoft vă recomandă să setați toate dispozitivele din calea respectivă la 10 MO/sec și Semiduplex. Această configurație va asigura lățime de bandă suficientă și comunicații fiabile. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  174812 Efecte ale utilizării setării Autodetect în placa de interfață de rețea pentru clustere (Poate fi în engleză)
  Notă Microsoft nu recomandă utilizarea pentru Heartbeat a niciunui tip de adaptor tolerant la erori sau „Teaming”. Dacă este necesară redundanță pentru conexiunea Heartbeat, utilizați mai multe adaptoare de rețea setate la „Numai comunicații interne” și definiți prioritățile lor de rețea în configurația clusterului. Dacă utilizați această tehnologie, datorită problemelor apărute în cazul adaptoarelor de rețea multiport, vă recomandăm să verificați că versiunile firmware-ului și ale driverului sunt cele mai recente.

  Pentru informații despre compatibilitatea într-un cluster de servere, contacta?i producătorul adaptorului de rețea. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  254101 Asocierea adaptoarelor de rețea și conectarea serverelor în clustere (Poate fi în engleză)
 12. În fila Legături, faceți clic pe Toate adaptoarele în caseta Afișare legături pentru.
 13. Faceți clic pe semnul plus (+) lângă la adaptorul utilizate pentru interconectarea privată.
 14. Faceți clic pe Client WINS (TCP/IP), apoi pe Dezactivare.Notă Pe adaptorul Heartbeat nu trebuie activat alt protocol decât TCP/IP. Verificați că toate celelalte protocoale sunt dezactivate (inclusiv elemente precum Monitor rețea).
 15. În caseta Afișare legături pentru, faceți clic pe Toate protocoalele.
 16. Faceți clic pe semnul plus (+) de lângă Protocol TCP/IP.
 17. Asigurați-vă că adaptorul de re?ea public este prima legătură (în partea de sus a listei de legături). Pentru aceasta, faceți clic pe adaptorul de rețea privată și utilizați butonul Mutare în jos. Dacă aveți mai multe adaptoare de re?ea publică, asigurați-vă că adaptorul Heartbeat este ultimul în listă. Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
  193890 Configurația WINS recomandată pentru un server de cluster Microsoft (Poate fi în engleză)
 18. Faceți clic pe OK pentru a termina modificarea proprietăților rețelei și a accepta modificările.
 19. Reporniți nodul pentru ca modificările să aibă efect.
 20. Finalizați pașii anteriori pentru toate celelalte noduri ale clusterului.
 21. Porniți Administrator cluster.
 22. Faceți clic pe numele de cluster din rădăcina Administrator. În meniul Fișier, faceți clic pe Proprietăți.
 23. În fila Prioritate rețea, verificați că rețeaua privată este prima din listă. Dacă nu este, utilizați butonul Mutare în sus pentru a îi mări prioritatea.
 24. Faceți clic pe rețeaua privată, apoi pe Proprietăți.
 25. Faceți clic pentru a selecta caseta de selectare Activare rețea pentru utilizare în cluster.
 26. Faceți clic pe Numai comunicații interne în cluster (rețea privată).
Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
281662 Noduri de cluster Windows 2000 în calitate de controlere de domeniu (Poate fi în engleză)

Proprietă?i

ID articol: 258750 - Ultima examinare: 25 mai 2012 - Revizie: 2.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Cuvinte cheie: 
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com