วิธีการเปิดใช้งานการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98, Windows 95 โดยใช้ หรือบน Windows Millennium Edition dma (นอกจากนี้เรียกว่าบัส mastering) เป็นเทคนิคหนึ่งที่คอมโพเนนต์และอุปกรณ์บางอย่างใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยัง และ จากหน่วยความจำ โดยไม่มีการส่งผ่านผ่านหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) dma ลด CPU overhead โดยการนำเสนอกลไกการสำหรับการโอนย้ายข้อมูลที่ไม่ต้องการตรวจสอบ โดย CPU หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับ DMA บ่งชี้ว่า สถานีการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรงที่คอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลเข้า และออก จากหน่วยความจำ หัวข้อต่อไปนี้จะรวมอยู่ในบทความนี้:
 • ตรวจสอบถ้า DMA ถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • วิธีการเปิดใช้งาน DMA สำหรับฮาร์ดดิสก์แบบ
 • วิธีการเปิดใช้งาน DMA สำหรับซีดีรอม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบถ้า DMA ถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น DMA ถูกเปิดใช้งานสำหรับฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 และใช้ Windows Millennium Edition แต่มีการเปิดใช้เฉพาะกับบางรุ่นเฉพาะของ Windows 95 ที่แสดงด้านล่าง ขั้นแรก กำหนดถ้า DMA ถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:: ถ้า DMA ถูกเปิดใช้งานอยู่แล้วคุณไม่มีการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบถ้า DMA ถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
141497วิธีการใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ให้ตรวจสอบสถานะของทรัพยากร
dma การสนับสนุนสำหรับ Windows 95 ไม่พร้อมใช้งาน Windows 95 รุ่นที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ถ้าคุณซื้อ Windows 95 (เต็ม หรือการปรับปรุงรุ่น) จากร้านค้าปลีก คุณมี Windows 95 รุ่นที่วางจำหน่าย ไม่สามารถปรับรุ่น Windows 95 รุ่นที่วางจำหน่ายการรุ่น OEM และไม่มีการดาวน์โหลดเพื่อเปิดใช้งาน DMA การสนับสนุนใน Windows 95 รุ่นที่วางจำหน่ายแยกต่างหาก ถ้าคุณมีรุ่น OEM ของ Windows 95 ที่ไม่มีการสนับสนุน DMA ติดต่อ OEM หรือไม่

การตรวจสอบรุ่นของ Windows 95 ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. ในการทั่วไปแท็บ หมายเลขเวอร์ชันในการค้นหานี้ระบบ:พื้นที่ และมีการอ้างอิงไปยังตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นรุ่นวันของแฟ้มการสนับสนุน dma
  windows 95 ที่วางจำหน่าย4.00.95011/7/95ไม่มี
  การวางจำหน่ายของ windows 95 SP14.00.950a11/7/95ไม่มี
  การนำออกใช้บริการ OEM 14.00.950a11/7/95ไม่มี
  การนำออกใช้บริการ OEM 24.00.1111 (4.00.950b)8/24/96ใช่
  การนำออกใช้บริการ OEM 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97ใช่
  การนำออกใช้บริการ OEM 2.54.03.1214 (4.00.950c)8/24/96-11/18/97ใช่
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 95 หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ภายใต้รุ่น OEMเมื่อต้องการการลงทะเบียนหัวเรื่องโดยทั่วไปประกอบด้วยตัวเลข 20 ถ้าตัวเลข 6, 7 และ 8 ประกอบด้วยตัวอักษร "OEM" รุ่นของ Windows 95 คือ รุ่นของ OEM ตัวอย่างเช่น หมายเลข ID ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการติดตั้งแบบ OEM:
12345-oem-6789098-76543

การระบุรุ่นของ OEM

windows 95 อาจได้รับ preinstalled บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งเหล่านี้เรียกว่า การติดตั้งแบบ OEM การประกาศบริการ OEM (ตัวอย่างเช่น OSR2) ถูกปรับปรุงรุ่นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (oem) เพื่อ preinstall บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใหม่ ซึ่งช่วยให้ oem การติดตั้งผลิตภัณฑ์ Windows 95 ผสานรวมที่ประกอบด้วยการปรับล่าสุดพร้อมใช้งานแต่ละปรุง และสนับสนุนก้าวล่าสุดในฮาร์ดแวร์ ที่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนระบบปฏิบัติการหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมของ OEM

 • ใน Windows 95 OEM Service ประกาศ 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1), และ 2.5 (OSR2.5), แฟ้มทั้งหมดที่ไม่มีประทับรุ่นที่อยู่ในตาราง ใน OSR2.1 และ OSR2.5 เฉพาะแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับรุ่นของโปรแกรมควบคุม Win32 (WDM) และสากลพอร์ตอนุกรมบัส (USB) อาจมีการประทับรุ่นนี้ แฟ้มอื่น ๆ ได้ลงรุ่นเดียวกันเป็นแฟ้ม OSR2 สอดคล้องกัน

  คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม โดยการคลิกขวาที่แฟ้มใน Windows Explorer คลิกคุณสมบัติและคลิกการรุ่นแท็บ ถ้าไม่มีรุ่นแท็บ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มที่มีข้อมูลเวอร์ชัน
 • การปรับปรุง Windows 95 OSR2 โดยทั่วไปมีหมายเลขรุ่น ของ 4.00.1112 หรือในภายหลัง

วิธีการเปิดใช้งาน DMA สำหรับฮาร์ดดิสก์แบบ

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 98, (Me) Edition Millennium Windows หรือรุ่นของ Windows 95 ที่รวมการสนับสนุน DMA, DMA แล้วงานสำหรับฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยค่าเริ่มต้น ถ้าไม่มีการสนับสนุน DMA รุ่นของ Windows 95 ใช้วิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับแผงวงจรหลักของคุณที่สนับสนุน DMA For information about how to do this, consult the motherboard manufacturer, or view the documentation included with your motherboard or computer.

วิธีที่ 2

You can install any version of Windows 98 or Windows Me to obtain support for DMA.

How to Enable DMA for a CD-ROM

To enable DMA for a CD-ROM:
 1. If you are using Windows 98, Windows Me or a version of Windows 95 that includes DMA support, by default, DMA is available but is not enabled for your CD-ROM, and you should skip to step 2. If your version of Windows 95 does not include DMA support, use either of the following methods:
  • Obtain and install the most current driver for your motherboard that provides DMA support. For information about how to do this, consult the motherboard manufacturer, or view the documentation included with your motherboard or computer.
  • You can install any version of Windows 98 or Windows Me to obtain support for DMA.
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 3. ในการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ คลิกสองครั้งCDROMbranch to expand it, and then double-click your CD-ROM.
 4. ในการการตั้งค่าแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นDMAกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. Restart your computer, and then test to determine if your CD-ROM is working properly by using the CD-ROM drive. If you determine that your CD-ROM does not work properly with DMA enabled, disable DMA. To do so, repeat steps 2-4, but click to clear theDMAกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhardware kbhowto kbmt KB258757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com