ผู้ดูแลเป็นของ office 365 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อการ Forefront ออนไลน์ป้องกันสำหรับการให้บริการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน (FOPE) ในการเข้าถึงการตรวจสอบจดหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2587698
ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

คุณจะเป็นผู้ดูแลส่วนกลางที่เป็น Microsoft Office 365 หรือผู้ดูแล Exchange แบบออนไลน์ใน Office 365 pre-upgrade และคุณพยายามเข้าถึงการตรวจสอบจดหมายผ่านทางเว็บไซต์บริการตรวจสอบสินค้า Microsoft Forefront ออนไลน์ป้องกัน (FOPE) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณใช้การhttps://quarantine.messaging.microsoft.com URL หรือคุณใช้การเชื่อมโยงที่มุมบนด้านขวาของศูนย์กลางการดูแล FOPE อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแอพลิเคชันนี้
เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มบัญชีผู้ดูแลเป็น Office 365 เป็นบัญชีผู้ใช้ในศูนย์การดูแล FOPE FOPE คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้ว
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้แม้ว่าอยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ใช้สำหรับโดเมนของคุณในศูนย์การดูแล FOPE

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น บัญชีที่สร้างขึ้นใน Office 365 pre-upgrade และเพิ่มไปยัง ผู้ดูแลระบบสากล การ จัดการองค์กร หรือกลุ่มการจัดการองค์กรที่ดูอย่างเดียว จะจำลองให้กับศูนย์การดูแล FOPE เป็นเดียวสู่ระบบแบบ (SSO) บัญชีแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้มาตรฐานของ FOPE ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ดูแลเป็น Office 365 จากการเข้าถึงเว็บไซต์เฉพาะ FOPE เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการภายใต้โดเมนเกี่ยวข้องในบริษัทของคุณ เนื่องจากพวกเขามีอยู่เป็นบัญชี SSO จะไม่สามารถเพิ่มเป็นบัญชีผู้ใช้มาตรฐานของ FOPE

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้บัญชีผู้ดูแลเป็น Office 365 ที่สองไปชั่วคราวเอาบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 จากบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นในเว็บไซต์เป็น Office 365 เพิ่มบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองให้กับศูนย์การดูแล FOPE และจากนั้น กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 pre-upgrade ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถ้าคุณกำลังลงทะเบียนใน ไม่ได้เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล Office 365 เป็น โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลที่ส่วนกลาง ไม่ลงชื่อในได้ โดยใช้บัญชีผู้ดูแลเป็น Office 365 ที่ประสบปัญหา
 2. ตรวจสอบ และลบบทบาทผู้ดูแลระบบสากลจากบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์เป็น Office 365 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในพอร์ทัลเป็น Office 365 คลิก Adminแล้ว คลิก ผู้ใช้ ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย
  2. คลิกบัญชีผู้ดูแลที่ส่วนกลางที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิก การตั้งค่า.
  3. หมายเหตุค่าของการกำหนดบทบาท
  4. ภายใต้ กำหนดบทบาทคลิก ไม่ใช่แล้ว คลิก บันทึก.
 3. ตรวจสอบ และเอาผู้ใช้ Office 365 เป็นจากการ บริหารองค์กร การ จัดการองค์กร View-Only หรือกลุ่มxxxxx TenantAdmins_ ในอัตราแลกเปลี่ยนใน'แผงควบคุม' ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในพอร์ทัลเป็น Office 365 คลิกAdminและจากนั้น คลิกจัดการภายใต้การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
  2. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย คลิกตรวจสอบบทบาท &
  3. เปิดเป็นสมาชิกของการ จัดการองค์กร การ จัดการองค์กร View-Only และ TenantAdmins_xxxxx กลุ่ม และจากนั้น ค้นหาบัญชี
  4. ถ้าบัญชีมีอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ หมายเหตุกลุ่มของบัญชีเป็นสมาชิก แล้ว คลิกบัญชีผู้ใช้ที่ได้ถูกเอาออกจากรายชื่อสมาชิก
  5. หมายเหตุค่าของการกำหนดบทบาทสำหรับบัญชีนี้
  6. คลิกการเอาออกและจากนั้น คลิกบันทึก

  หมายเหตุ
  หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ รออย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 4. เพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในรายการผู้ใช้ในศูนย์การดูแล FOPE เมื่อต้องการทำเช่นนี้ในแผงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย คลิกตัวควบคุมจดหมายแล้ว คลิ กsafelisting กำหนดค่า IP สืบค้น กลับในขอบเขตของข้อความ และอีเมลของนโยบายในบานหน้าต่างด้านขวา
  2. คลิก การจัดการแล้ว คลิก ผู้ใช้.
  3. ในการ งาน บานหน้าต่าง คลิก เพิ่มผู้ใช้.
  4. ในการ เพิ่มผู้ใช้ใหม่กล่องโต้ตอบกล่อง ใส่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ ไม่กำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบให้บัญชีนี้
  5. คลิก บันทึก.

  หมายเหตุ
  ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ FOPE ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับความช่วยเหลือ
 5. บทบาทของผู้ดูแลที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2c และขั้นตอน 3e ไปยังบัญชีผู้ดูแล สามารถคืนค่า
หมายเหตุ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ดูแลในอนาคตอื่น ๆ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นบัญชีผู้ใช้ FOPE มาตรฐานในศูนย์การดูแล FOPE (ดูขั้นตอนที่ 4), แล้ว เพิ่มสิทธิ์ระดับผู้ดูแลไปยังบัญชีใน Office 365 pre-upgrade

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ Office 365 pre-upgrade หรือบัญชีผู้ดูแล Live@edu ดูเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีแก้ปัญหา

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเป็น office 365 สามารถใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานการเข้าถึงบริการอีเมล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์และบริการเฉพาะ FOPE และบัญชีผู้ดูแลส่วนกลางที่แยกต่างหากเพื่อทำงานด้านการจัดการ บัญชีผู้ดูแลที่ส่วนกลางไม่จำเป็นต้องการที่จะใช้ใบอนุญาตเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าคอนฟิกนี้ คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้มาตรฐานในศูนย์การดูแล FOPE เพื่อให้บัญชีผู้ใช้สามารถเข้าถึงจดหมาย และ "spam" ตรวจสอบสินค้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผู้ใช้ให้กับศูนย์การดูแล FOPE ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff715060.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎนโยบาย FOPE ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff714983.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff715240.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกล่องจดหมายการตรวจสอบสินค้าไม่พึงประสงค์ FOPE ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/how-to-use-the-fope-email-spam-quarantine-mailbox.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบบริการเฉพาะ FOPE และปรับการตั้งค่า ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff715009.aspx
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2587698 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2556 - Revision: 11.0
Keywords: 
vkbportal225 o365 o365a o365e o365062011 pre-upgrade kbmt KB2587698 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2587698

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com