การแก้ไข: "เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7359 " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่วางจำหน่าย ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้ารุ่นของ schema ที่ถูกปรับปรุงมากกว่าห้าครั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2588970 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และนำออกใช้การปรับปรุงการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SP2 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์มีการเชื่อมโยงบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 คะแนนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล OLE DB บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบกระจายที่ใช้วัตถุข้อมูลบางอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง
 • คุณดำเนินการบางอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และการดำเนินการที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงรุ่น schema มากกว่าห้าวัตถุข้อมูล

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างดัชนีของตารางบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อการปรับปรุงรุ่นของ schema ของตารางอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง

  หมายเหตุ คุณได้ทำการดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการต่อไปของแบบสอบถาม
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบกระจายบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงอีกครั้ง

ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่มี recompiled แบบสอบถาม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7359 ระดับ หมายเลขที่ระดับสถานะ หมายเลขเขตบรรทัด หมายเลขบรรทัด
ผู้ให้บริการ OLE DB"ชื่อผู้ให้บริการ"สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง"ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง"รายงานการเปลี่ยนแปลงในรุ่นของ schema ระหว่าง(เวลาการคอมไพล์"เวลาการคอมไพล์") และเรียกใช้(เวลา"เวลาทำงาน") สำหรับตาราง"ชื่อตารางที่มีการเชื่อมโยง".
บันทึกย่อ
 • ชื่อผู้ให้บริการ เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของผู้ให้บริการ OLE DB
 • ชื่อตารางที่มีการเชื่อมโยง เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของตารางที่มีการร้องถามบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยง
 • โดยทั่วไปที่คำสั่งต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนรุ่นของ schema:
  • การเปลี่ยนแปลงตาราง
  • สร้างดัชนี
  • ลบดัชนี
  • DBCC ใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็น recompilation สำหรับแบบสอบถามไม่ครบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผน วัตถุบางอย่างในแคชถูกทิ้งไป และแบบสอบถามจำเป็นต้องดำเนินการ recompilation อย่างไรก็ตาม มีขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ recompiling จะมาถึงหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงมากกว่าห้าที่ปรับปรุงรุ่นของ schema ดังนั้น ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในแพคเกจการปรับปรุง 6 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2582285 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และนำออกใช้การปรับปรุงการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SP2 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้การปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 SP2 ถูกนำออกใช้การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • เรียกใช้การ DBCC FREEPROCCACHE('Plan_Handle') คำสั่ง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Plan_Handle พารามิเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
 • เรียกใช้การ sp_refreshView 'ViewName' กระบวนงานที่เก็บไว้

  หมายเหตุ วิธีการนี้ไม่ทำงานถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงการแพคเกจ 3 สำหรับ SQL Server 2008 SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2588970 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2588970 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2588970

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com