M t? c?a Office 2010 update: ngy 10 thng 8 nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2589375 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office 2010. B?n c?p nh?t ny cung c?p s?a ch?a m?i nh?t cho 32-bit v 64-bit phin b?n c?a Office 2010. Ngoi ra, b?n c?p nh?t ny bao g?m c?i ti?n ? ?n ?nh v hi?u su?t.

V?n ? c?p nh?t ny s?a ch?a

 • Khi b?n m? m?t t?p tin OpenDocument vn b?n (.odt t?p tin) trong ?ng d?ng Office 2010, m?t s? n?i dung ?c lu trong t?p tin .odt khng ?c hi?n th?. V d?, phng tr?nh, h?nh d?ng, h?nh ?nh, h?p vn b?n, v ki?m sot khng hi?n th?.

Gi?i php

C?p nh?t thng tin chi ti?t

B?n c?p nh?t ny khng thay th? b?t c? C?p Nh?t pht hnh tr?c .

Lm th? no ? c ?c v ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? gi 32-bit C?p Nh?t by gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i xu?ng gi C?p Nh?t 64-bit by gi?.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

Kh?i ?ng l?i thng tin

B?n khng c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny.

Lm th? no ? xc ?nh xem b?n C?p Nh?t ?c ci ?t chuyn bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t ny ch?a cc t?p tin ?c li?t k trong b?ng d?i y.
32-bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gian
Msocfu.dll14.0.7104.500019,67228 Thng 6 nm 201314:52
64-bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gian
Msocfu.dll14.0.7104.5000436,95228 Thng 6 nm 201314:52
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Lm th? no ? g? b? ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Nh?p vo B?t ?u, v sau nh?p vo ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, v sau nh?p vo OK.
 3. S? d?ng m?t trong cc th? t?c sau y, ty thu?c vo h iu hanh b?n ang ch?y.
  • Windows 7 v Windows Vista
   1. Nh?p vo xem ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sch thng tin C?p Nh?t, xc ?nh v? tr v b?m C?p Nh?t 2589375, v sau nh?p vo g? ci ?t chuyn bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vo y ? ch?n cc Hi?n th? thng tin C?p Nh?t hp kim.
   2. Trong danh sch thng tin C?p Nh?t, xc ?nh v? tr v b?m C?p Nh?t 2589375, v sau b?m lo?i b?.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng vn ph?ng ch?a ?t hnh chnh C?p Nh?t v tri?n khai chi?n l?c ngu?n l?c cho t?t c? cc phin b?n c?a vn ph?ng. ? bi?t thm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng vn ph?ng, i ?n web site c?a Microsoft sau y:
N h? tr? v ti nguyn cho Microsoft Office
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2589375 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? kha:
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2589375 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2589375

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com