M t? gi tch l?y cho Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Server: thng 9 nm 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2590695
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cumulative update for Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing h? ph?c v? l ngy thng 9 nm 2011.

GI?I PHP

C?p nh?t thng tin gi

Trung tm t?i v?

Sau y t?p tin c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? AVMCU.msp gi by gi?.
Ngy pht hnh: Thng 9 nm 2011

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

Khng c khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t b?n c?p nh?t ny.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh ci ?t b?n C?p Nh?t.

Thng tin thay th ban va nong

Gi hotfix ny thay th? hotfix gi 2403679.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2403679 M t? gi tch l?y cho Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Server: thng 11 nm 2010

ng k? thng tin

S? d?ng m?t trong cc b?n C?p Nh?t trong gi ny, b?n khng c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? cc s? ng k?.

C?p nh?t thng tin ci ?t gi

? ci ?t gi ny, ci ?t gi AVMCU.msp vo my tnh sau:
 • Office Communications Server 2007 R2-Phin b?n tiu chu?n
 • Office Communications Server 2007 R2-Phin b?n doanh nghi?p C?ng c?
 • Office Communications Server 2007 R2-Phin b?n doanh nghi?p Phn ph?i-Audio Video Conferencing Server
Chu y Khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny trn cc my ch? ch?y Windows 2008 v c nh?ng ng?i dng ti kho?n Control (UAC) ?c kch ho?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n b?t ?u cc ci ?t cc b?n C?p Nh?t (.msp) b?ng cch s? d?ng d?u nh?c l?nh nng ln. ? lm i?u ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?p vo B?t ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nt b?t ?u
  , b?mT?t c? chng tr?nh, b?m Ph? ki?n, v sau Nh?p chu?t ph?i D?u nh?c l?nh.
 2. Nh?p vo Ch?y nh qu?n tr? vin.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Trng m?c ng?i dng

				Ki?m sot
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c xc nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xc nh?n.
 3. B?t ?u C?p Nh?t (.msp) t?i d?u nh?c l?nh.

Lo?i b? thng tin

? lo?i b? gi ny, s? d?ng cc Thm ho?c lo?i b? chng tr?nh m?c trong b?ng i?u khi?n.

B?n c th? ?c nh?c ? kh?i ?ng l?i sau khi b?n g? ci ?t b?n c?p nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, m thanh Video Conferencing Server.

i khi, khi b?n c? g?ng g? b? ci ?t cc C?p nh?t cc gi ph?n m?m, b?n s? ?c nh?c cho CD m? ngu?n. N?u hnh vi ny x?y ra, a ?a CD ngu?n ho?c cung c?p ?ng d?n ni t?p ngu?n c th? ?c t?m th?y.

Thng tin v? t?p

B?n c?p nh?t ny c th? khng ch?a t?t c? cc file m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? cc xy d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? s?a v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.

Sau khi C?p Nh?t ?c ci ?t, b?n ton c?u c?a b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p, ho?c m?t phin b?n sau ny c?a t?p tin thu?c tnh, m ?c li?t k trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
File_avmcuimp.dll3.5.6907.236878,4246-Sep-1110: 54x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,8166-Sep-1110: 54x86
File_lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,7526-Sep-1110: 54x86
File_mediaperf.dll3.5.6907.19643,8646-Sep-1110: 54x64
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,8166-Sep-1110: 54x86
File_s4perf.dll3.5.6907.20542,8326-Sep-1110: 54x64

THAM KH?O

bit thm thng tin v thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vo sau bi vi?t s? ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
? c thm thng tin v? cc b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Communications Server 2007 R2, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
968802 C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2590695 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 1.0
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2590695 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2590695

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com