รายการของแพคเกจ SP3 ของระบบ Office 2007, SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 ทั้งหมด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2591018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการแพคเกจ 2007 Microsoft Office System Service Pack 3 (SP3), 2007 Microsoft Office Servers SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดหาแพคเกจ SP3

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการขอรับแพคเกจ SP3 เหล่านี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: Microsoft Update (แนะนำ)

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack จาก Microsoft Update ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Microsoft Update

การสมัครเข้่าใช้ Microsoft Update เป็นวิธีการที่แนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็น SP3 Microsoft Update จะตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้ง แล้ว และใช้การปรับปรุงทั้งหมดกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แพคเกจ SP3 ทั้งหมด พร้อมให้บริการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Service Pack ดังต่อไปนี้ได้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้งแล้ว

ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป Office

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจ บทความฐานความรู้
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526086คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526086คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526091คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526091คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526089คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526089คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526291คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526291คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526293คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Proofing Tools 2007 SP3
Microsoft Office Access Runtime และ Data Connectivity Components 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526310คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Access Runtime และ Data Connectivity Components 2007 SP3
Calendar Printing Assistant สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526294คำอธิบายเกี่ยวกับ Calendar Printing Assistant สำหรับ Office Outlook 2007 SP3
Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3 ดาวน์โหลดแพคเกจภาษาญี่ปุ่นตอนนี้
2526296คำอธิบายเกี่ยวกับ Office InterConnect 2007 SP3
หมายเหตุ แพคเกจนี้มีให้บริการเฉพาะในภาษาญี่ปุ่น
Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526297คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Compatibility Pack SP3
Microsoft Office Excel Viewer 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526302คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Excel Viewer 2007 SP3
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526298คำอธิบายเกี่ยวกับ PowerPoint Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526301คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Service Pack 3 รายการเชื่อมโยงการดาวน์โหลดภาษาทั้งหมดในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ
2526307คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Language Interface Pack 2007 SP3
หมายเหตุ แพคเกจนี้มีให้บริการเฉพาะในภาษาที่อยู่ในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ โปรดดูฐานความรู้เกี่ยวกับรายการเชื่อมโยงการดาวน์โหลดภาษาทั้งหมดในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ
เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
954914เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007
Microsoft Expression Web Service Pack 3 (SP3)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2575737คำอธิบายเกี่ยวกับ Expression Web SP3
Microsoft Expression Web Language Pack SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2575737คำอธิบายเกี่ยวกับ Expression Web SP3

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3, รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office servers Service Pack 3, รุ่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 3, รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 3, รุ่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ผลิตภัณฑ์ Windows SharePoint Services 3.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, รุ่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, รุ่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2591018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
Keywords: 
KB2591018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com