Raksta ID: 2591039 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir sniegta detaliz?ta tehnisk? inform?cija par katras 3. servisa pakotnes (SP3) atjaunin?jumiem, kas tika izlaisti Microsoft Office 2007 klienta produktiem. Rakst? ir ietverta t?l?k nor?d?t? katra SP3 atjaunin?juma faila inform?cija.
 • Saite uz Microsoft zin??anu b?zes rakstu, kur? ir aprakst?ta pakotne. Zin??anu b?zes rakst? ir ietverts vair?k inform?cijas par labojumiem nek? servisa pakotn?.
 • Saite uz Microsoft lejupiel?des centra vietn?m, no kur?m lietot?js var lejupiel?d?t pakotnes.
 • Tabula, kur? ir ietverta detaliz?ta inform?cija par katru atjaunin?jum? ietverto Microsoft iel?pu (.msp failu).

  Piez?me. Tabul?s ir nor?d?ti tikai SP3 ietvertie versiju faili. Papildu faili, kuriem nav versijas, piem?ram, att?li vai .xml faili, ?aj? sarakst? nav iek?auti.
?aj? rakst? ir aprakst?ti visi Office 2007 klienta produktiem paredz?tie SP3 atjaunin?jumi. T?p?c ?is raksts ir tik gar?. Ja v?laties uzzin?t vair?k par noteiktu pakotni, l?dzu, izmantojiet satura rad?t?ju, vai ar? mekl?jiet atjaunin?juma nosaukumu vai zin??anu b?zes raksta numuru.

K? noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta

?is raksts pal?dz noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta. Lai p?rbaud?tu Office 2007 produkta instal?to versiju, ieteicams skat?t sist?m? Windows instal?to programmu sarakstu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? noteikt, kura Office 2007 produkta versija ir instal?ta, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet to Microsoft zin??anu b?z?:

928116 K? noteikt, kura Office 2007 produkta versija ir instal?ta

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft Office 2007. gada komplekta 3. servisa pakotne (SP3)
Pamatinform?cija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526086 Office 2007. gada programmu komplekta SP3 un Office Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Microsoft Office Language Pack 2007 3. servisa pakotne (SP3)
Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526086 Office 2007. gada programmu pakotnes SP3 un Office Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526091 Office Project 2007 SP3 un Office Project Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Microsoft Office Project Language Pack 2007 3. servisa pakotne (SP3)
Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526091 Office Project 2007 SP3 un Office Project Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 3. servisa pakotne (SP3)
Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526089 Office SharePoint Designer 2007 SP3 un Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 3. servisa pakotne (SP3)
Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526089 Office SharePoint Designer 2007 SP3 un Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526291 Office Visio 2007 SP3 un Office Visio Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526291 Office Visio 2007 SP3 un Office Visio Language Pack 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526293 Office Proofing Tools 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp faila) inform?cija un faila inform?cija
Korekt?ras r?ku .exe fails ir korekt?ras r?ku.msp failu apkopojums, t?p?c t?l?k redzamaj? tabul? k? piem?rs ir nor?d?ti tikai tie faili, kuri ir ietverti vien? .msp fail?.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime and datu savienojam?bas 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526310 Office Access Runtime un datu savienojam?bas komponenti 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Microsoft Office Outlook 2007 kalend?ra druk??anas pal?ga 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526294 Office Outlook 2007 kalend?ra druk??anas pal?ga SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Piez?me. ?? pakotne ir izlaista tikai jap??u valod?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet jap??u valodas pakotni t?l?t.
2526296 Office InterConnect 2007 SP3 apraksts

Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office sader?bas pakotnes 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526297 Office sader?bas pakotnes SP3 apraksts

Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526302 Office Excel Viewer 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526298 PowerPoint Viewer 2007 SP3 apraksts
Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pamatinform?cija


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukumsK? ieg?t pakotniZin??anu b?zes raksts
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exe
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.
2526301 Office Visio Viewer 2007 SP3 apraksts

Microsoft iel?pa (.msp fails) inform?cija un faila inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2591039 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com