Identifikator ?lanka: 2591039 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

U ovom ?lanku navedene su tehni?ke informacije o svim ispravkama servisnog paketa 3 (SP3) objavljenim za Microsoft Office 2010 klijentske proizvode. Ovaj ?lanak obuhvata slede?e informacije o svakoj datoteci ispravke iz paketa SP3:
 • Vezu ka ?lanku Microsoft baze znanja (KB) koji opisuje paket. ?lanak baze znanja sadr?i dodatne informacije o ispravkama koje sadr?i servisni paket.
 • Vezu ka Microsoft Download Center Veb lokaciji sa kojih korisnici mogu preuzeti pakete.
 • Tabelu sa detaljnim informacijama o svakoj Microsoft zakrpi (.msp datoteci) koja se nalazi u ispravci.

  Napomena U ovim tabelama su navedene samo verzije datoteka koje su obuhva?ene paketom SP3. Dodatne datoteke koje nemaju verziju, na primer slike ili .xml datoteke, ne nalaze se na listi.
Ovaj ?lanak opisuje sve ispravke paketa SP3 za Office 2007 klijentske proizvode. Prema tome, u pitanju je podu?i ?lanak. Ako su vam potrebne informacije o odre?enom paketu, pogledajte sadr?aj ili potra?ite ispravku po naslovu ili broju ?lanka u bazi znanja.

Utvr?ivanje da li je servisni paket instaliran

Ovaj ?lanak vam poma?e da utvrdite da li je servisni paket instaliran. Da biste proverili koja je verzija Office 2007 proizvoda instalirana, preporu?ujemo vam da pogledate listu programa instaliranih u operativnom sistemu Windows.

Da biste dobili vi?e informacija o tome kako da utvrdite koja je verzija Office 2007 proizvoda instalirana, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

928116 Utvr?ivanje verzije instaliranog Office 2007 proizvoda

DODATNE INFORMACIJE

Programski paket Microsoft Office 2007 servisni paket 3 (SP3)
Osnovne informacije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526086 Opis programskog paketa Office 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Microsoft Office Language Pack 2007 servisni paket 3 (SP3)
Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526086 Opis programskog paketa Office 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526091 Opis paketa Office Project 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Project Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Microsoft Office Project Language Pack 2007 servisni paket 3 (SP3)
Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526091 Opis paketa Office Project 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Project Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 servisni paket 3 (SP3)
Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526089 Opis paketa Office SharePoint Designer 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 servisni paket 3 (SP3)
Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526089 Opis paketa Office SharePoint Designer 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526291 Opis paketa Office Visio 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Visio Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526291 Opis paketa Office Visio 2007 SP3 i jezi?kog paketa Office Visio Language Pack 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526293 Opis paketa Office Proofing Tools 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci
Budu?i da Proofing Tools .exe datoteka predstavlja skup Proofing Tools .msp datoteka, u slede?oj tabeli navedene su, na primer, samo one datoteke koje se nalaze u jednoj .msp datoteci.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime i Data Connectivity Components 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526310 Opis paketa Office Access Runtime i Data Connectivity Components 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Pomo?nik za ?tampanje kalendara za Microsoft Office Outlook 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526294 Opis pomo?nika za ?tampanje kalendara za Office Outlook 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Napomena Ovaj paket je objavljen samo na japanskom jeziku.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket za japanski.
2526296 Opis programa Office InterConnect 2007 SP3

Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office Compatibility Pack servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526297 Opis programa Office Compatibility Pack SP3

Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526302 Opis paketa Office Excel Viewer 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526298 Opis paketa PowerPoint Viewer 2007 SP3
Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 servisni paket 3 (SP3)

Osnovne informacije


Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2526301 Opis paketa Office Visio Viewer 2007 SP3

Informacije o Microsoft zakrpi (.msp datoteka) i informacije o datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2591039 - Poslednji pregled: 28. novembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com