รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ SP3 ของระบบ Office 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2591039 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเรื่องข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุง Service Pack 3 (SP3) ที่ได้มีการเผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ไคลเอ็นต์ Microsoft Office 2007 บทความนี้อธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้สำหรับแฟ้มการปรับปรุงแต่ละแฟ้มใน SP3:
 • การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจนี้ บทความใน KB ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ Service Pack นำเสนอ
 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ที่ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแพคเกจเหล่านี้ได้
 • ตารางที่แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) ที่เก็บไว้อยู่ในการปรับปรุงดังกล่าว

  หมายเหตุ ตารางเหล่านี้แสดงรายการเฉพาะแฟ้มของรุ่นที่รวมอยู่ใน SP3 แฟ้มเพิ่มเติมที่ไม่มีรุ่น เช่น แฟ้มภาพหรือ .xml จะถูกแยกออกจากรายการนี้
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุง SP3 ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ไคลเอ็นต์ Office 2007 ดังนั้น บทความนี้จึงมีเนื้อหายาว หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจเพาะ โปรดใช้สารบัญ หรือค้นหาชื่อการปรับปรุง หรือหมายเลข KB

วิธีตรวจสอบว่ามี Service Pack นี้ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่

บทความนี้ช่วยคุณในการตรวจสอบว่ามี Service Pack นี้ติดตั้งไว้อยู่แล้วหรือไม่ หากต้องการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ติดตั้งไว้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบรายการโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ใน Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 รุ่นใดไว้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

928116 วิธีทราบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ติดตั้งไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526086 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

ข้อมูลพื้นฐาน
Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526086 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526091 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

ข้อมูลพื้นฐาน
Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526091 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

ข้อมูลพื้นฐาน
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526089 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

ข้อมูลพื้นฐาน
Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526089 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526291 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526291 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526293 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Proofing Tools 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม
เนื่องจากแฟ้ม .exe ของเครื่องมือพิสูจน์อักษรเป็นการรวบรวมแฟ้ม .msp ของเครื่องมือพิสูจน์อักษร ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการเฉพาะแฟ้มที่ถูกรวมอยู่ในแฟ้ม .msp เพียงหนึ่งเดียว เป็นตัวอย่าง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime และ Data Connectivity 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526310 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Access Runtime และ Data Connectivity Components 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Calendar Printing Assistant สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526294 คำอธิบายเกี่ยวกับ Calendar Printing Assistant สำหรับ Office Outlook 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


หมายเหตุ แพคเกจนี้เผยแพร่เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจภาษาญี่ปุ่นตอนนี้
2526296 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office InterConnect 2007 SP3

ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526297 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Compatibility Pack SP3

ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526302 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Excel Viewer 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526298 คำอธิบายเกี่ยวกับ PowerPoint Viewer 2007 SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526301 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio Viewer 2007 SP3

ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2591039 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com