Article ID: 2591050 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

סיכום:

מאמר זה מתאר פרטים טכניים אודות כל עדכון Service Pack 3 (SP3) שפורסם עבור מוצרי שרת 2007 Microsoft Office. מאמר זה מכיל את הפריטים הבאים עבור כל קובץ עדכון ב- SP3:
  • קישור למאמר (KB) מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המתאר את החבילה. מאמר KB מכיל מידע נוסף אודות התיקונים שחבילת ה-service pack מכילה.
  • קישור אל אתרי האינטרנט של מרכז ההורדות של Microsoft מהם יכולים משתמשים להוריד את החבילות.
  • טבלה המציגה מידע מפורט אודות כל תיקון Microsoft (קובץ .msp) הכלול בעדכון.

    שים לב טבלאות אלה מפרטות רק את הקבצים עם מספרי הגירסה הכלולים ב- SP3. קבצים נוספים שאינם בעלי גירסאות, כגון תמונות או קובצי .xml, אינם נכללים ברשימה זו.
מאמר זה מתאר את כל עדכוני SP3 עבור מוצרי שרת 2007 Office, כולל 2007 Microsoft Project Server. משום כך, מאמר זה הוא ארוך. מאמר זה כולל כעת את Office Groove Server 2007, שהוא גירסת x64 בלבד. אם אתה מחפש מידע אודות חבילה מסוימת, השתמש בתוכן העניינים או בצע חיפוש לפי כותרת העדכון או מספר KB.
כיצד לקבוע האם ערכת ה-service pack מותקנת
מאמר זה מסייע לך לקבוע האם ערכת ה-service pack מותקנת. כדי לברר מהי הגירסה המותקנת של מוצר 2007 Office, מומלץ לבדוק את רשימת התוכניות המותקנות ב-Windows.

לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לקביעת מספר הגירסה של מוצר Office 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת

מידע נוסף

ערכת Service Pack 3 (SP3) לשרתי 2007 Microsoft Office, מהדורת 32 סיביות
פרטי רקע
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
Officeserver2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526299 תיאור של SP3 לשרתי 2007 Office ו-SP3 לערכת שפה של שרתי 2007 Office
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:03
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable148,749,82415-Sep-201118:02
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable2,569,72815-Sep-201118:02
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:03
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,108,86415-Sep-201118:02
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:03
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable5,195,77615-Sep-201118:02
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,155,52015-Sep-201118:03
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:03
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,134,01615-Sep-201118:02
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:03
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,156,03215-Sep-201118:02
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,198,27215-Sep-201118:03
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:03
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable7,604,73615-Sep-201118:03
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,160,64015-Sep-201118:03
Sserverwwsp3.mspNot Applicable3,612,67215-Sep-201118:02
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable3,174,91215-Sep-201118:02
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable20,680,19215-Sep-201118:02
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:03
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,889,72815-Sep-201118:02

ערכת Service Pack 3 (SP3) לשרתי 2007 Microsoft Office, מהדורת 64 סיביות
פרטי רקע
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
Officeserver2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526299 תיאור של SP3 לשרתי 2007 Office ו-SP3 לערכת שפה של שרתי 2007 Office
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:46
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable158,208,00015-Sep-201117:45
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable3,136,00015-Sep-201117:45
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:46
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,716,60815-Sep-201117:45
Edbskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Edbwwsp3.mspNot Applicable39,513,60015-Sep-201117:46
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:47
Emsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:46
Emswwsp3.mspNot Applicable7,334,91215-Sep-201117:46
Grsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Grswwsp3.mspNot Applicable26,701,82415-Sep-201117:46
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:46
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable6,164,99215-Sep-201117:45
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,786,30415-Sep-201117:46
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:46
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,700,80015-Sep-201117:45
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:46
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,786,81615-Sep-201117:45
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,761,98415-Sep-201117:46
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:46
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable8,163,84015-Sep-201117:46
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,791,42415-Sep-201117:46
Sserverwwsp3.mspNot Applicable4,621,31215-Sep-201117:45
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable4,743,68015-Sep-201117:45
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable35,624,96015-Sep-201117:46
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:46
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable3,456,51215-Sep-201117:46

ערכת Service Pack 3 (SP3) לערכת שפה של שרתי 2007 Microsoft Office, מהדורת 32 סיביות
פרטי רקע
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526299 תיאור של SP3 לשרתי 2007 Office ו-SP3 לערכת שפה של שרתי 2007 Office
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:05
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:05
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:05
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:05
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:05
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:05
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:05

ערכת Service Pack 3 (SP3) לערכת שפה של שרתי 2007 Microsoft Office, מהדורת 64 סיביות
פרטי רקע
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526299 תיאור של SP3 לשרתי 2007 Office ו-SP3 לערכת שפה של שרתי 2007 Office
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:49
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:49
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:49
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:49
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:49
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:49
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:49
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:49

הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2591050 - Last Review: יום חמישי 27 אוקטובר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office Forms Server 2007
  • Microsoft Office Groove Server 2007
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591050

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com