รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ 2007 Office Servers SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2591050 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเรื่องข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุงของ Service Pack 3 (SP3) ที่ได้มีการเผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 บทความนี้อธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้สำหรับแฟ้มการปรับปรุงแต่ละแฟ้มใน SP3:
  • การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจนี้ บทความใน KB ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ Service Pack นำเสนอ
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ที่ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแพคเกจเหล่านี้ได้
  • ตารางที่แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) ที่เก็บไว้อยู่ในการปรับปรุงดังกล่าว

    หมายเหตุ ตารางเหล่านี้แสดงรายการเฉพาะแฟ้มของรุ่นที่รวมอยู่ใน SP3 แฟ้มเพิ่มเติมที่ไม่มีรุ่น เช่น แฟ้มภาพหรือ .xml จะถูกแยกออกจากรายการนี้
บทความนี้อธิบายถึงการอัพเดต SP3 ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Office 2007 ซึ่งรวมถึง 2007 Microsoft Project Server ดังนั้น บทความนี้จึงมีเนื้อหายาว ขณะนี้ บทความนี้ยังครอบคลุมถึง Office Groove Server 2007 ซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะ x64 เท่านั้น หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจเฉพาะ โปรดใช้สารบัญ หรือค้นหาชื่อการปรับปรุง หรือหมายเลข KB
วิธีการระบุว่า Service Pack ได้รับการติดตั้งแล้วหรือยัง
บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบว่า Service Pack ได้รับการติดตั้งหรือยัง หากต้องการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ติดตั้งไว้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบรายการโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ใน Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 รุ่นใดไว้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928116 วิธีทราบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ติดตั้งไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน
2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3 (SP3), รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Officeserver2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ 2007 Office Servers SP3 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:03
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable148,749,82415-Sep-201118:02
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable2,569,72815-Sep-201118:02
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:03
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,108,86415-Sep-201118:02
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:03
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable5,195,77615-Sep-201118:02
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,155,52015-Sep-201118:03
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:03
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,134,01615-Sep-201118:02
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:03
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,156,03215-Sep-201118:02
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,198,27215-Sep-201118:03
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:03
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable7,604,73615-Sep-201118:03
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,160,64015-Sep-201118:03
Sserverwwsp3.mspNot Applicable3,612,67215-Sep-201118:02
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable3,174,91215-Sep-201118:02
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable20,680,19215-Sep-201118:02
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:03
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,889,72815-Sep-201118:02

ข้อมูลพื้นฐาน
2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3 (SP3), รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Officeserver2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ 2007 Office Servers SP3 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:46
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable158,208,00015-Sep-201117:45
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable3,136,00015-Sep-201117:45
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:46
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,716,60815-Sep-201117:45
Edbskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Edbwwsp3.mspNot Applicable39,513,60015-Sep-201117:46
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:47
Emsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:46
Emswwsp3.mspNot Applicable7,334,91215-Sep-201117:46
Grsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Grswwsp3.mspNot Applicable26,701,82415-Sep-201117:46
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:46
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable6,164,99215-Sep-201117:45
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,786,30415-Sep-201117:46
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:46
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,700,80015-Sep-201117:45
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:46
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,786,81615-Sep-201117:45
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,761,98415-Sep-201117:46
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:46
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable8,163,84015-Sep-201117:46
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,791,42415-Sep-201117:46
Sserverwwsp3.mspNot Applicable4,621,31215-Sep-201117:45
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable4,743,68015-Sep-201117:45
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable35,624,96015-Sep-201117:46
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:46
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable3,456,51215-Sep-201117:46

ข้อมูลพื้นฐาน
2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 3 (SP3), รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ 2007 Office Servers SP3 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:05
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:05
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:05
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:05
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:05
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:05
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:05

ข้อมูลพื้นฐาน
2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 3 (SP3), รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exe
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจเดี๋ยวนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ 2007 Office Servers SP3 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขของ Microsoft (แฟ้ม .msp) และข้อมูลแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:49
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:49
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:49
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:49
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:49
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:49
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:49
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:49

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2591050 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office Forms Server 2007
  • Microsoft Office Groove Server 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591050

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com