Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi cai t b Office 2007 SP3, may chu Office 2007 SP3 hoc Windows SharePoint Services 3.0 SP3

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2591067 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay lit k cac s c a bit ma ban co th gp phai khi cai t b Microsoft Office 2007 Goi Dich vu (SP3), may chu Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 (SP3) hoc Windows SharePoint Services 3.0 Goi Dich vu 3 (SP3).

THNG TIN THM

Cac s c a bit va thay i hanh vi

Ban co th gp phai cac s c sau khi cai t cac goi dich vu sau:
  • cai t may chu Microsoft Office 2007 SP3 trn may tinh chay Windows Server 2008, tp Svrsetup.dll phai co trong th muc Cp nht hinh anh quan tri Office.
  • Trong Windows SharePoint Services 3.0 SP3, khng co tn nhom nao xut hin sau khi ban bm vao lin kt Thm tt ca ngi dung a xac thc trong Thit lp Nhom cho Trang web nay. Tuy nhin, tt ca ngi dung a xac thc u c gan quyn cua nhom.
  • May chu Microsoft Office 2007 Goi Ngn ng SP3 khng cp nht s phin ban cho ngn ng ting Ty Ban Nha. Tuy nhin, goi dich vu c cai t ung va Goi Microsoft Installer c cp nht ung.
   Chu y S phin ban khng c thay i t 12.4518.1016.
  • Nu ban cai t goi hotfix c m ta trong C s Kin thc Microsoft bai vit 983315 ri cai t b Microsoft Office 2007 SP3, chuyn ng cua con tro va vic cun co th chm trong trang tinh Excel co cha nhiu hinh dang.
   bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   2596951 Chuyn ng cua con tro va vic cun chm khi trang tinh cha nhiu hinh dang trong Office Excel 2007

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2591067 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Mt 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
T? kha:
kbhowto kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2591067

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com