Straipsnio ID: 2591169 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Bandant sukurti .pdf fail? naudojant ?Nuance PDF? ?ranki? juostos papildin?, ?Windows Internet Explorer 9? sugenda arba neatsako. ?i problema nekyla naudojant ?Internet Explorer 8?.

Sprendimas

?Nuance PDF? ?ranki? juostos naujinimas, kur? ?diegus b?t? i?sprend?iama suderinamumo problema, dar nei?leistas.

Nor?dami i?spr?sti ?i? suderinamumo problem?, i?junkite ?Nuance PDF? ?ranki? juost? atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
  1. U?darykite visus ?Internet Explorer? langus.
  2. Atidarykite nauj? ?Internet Explorer? lang?.
  3. Kai rodomas prane?imas apie ?Nuance PDF? ?ranki? juostos nesuderinamum?, spustel?kite Laikyti i?jungt? arba nepaisykite prane?imo.
Pastaba.  ?Nuance PDF? ?ranki? juosta gali tinkamai neveikti, jei ji i?jungta.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie nar?ykl?s priedus, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft? svetain?se: ?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2591169 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2591169

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com