ID c?a bi: 2591169 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Khi b?n s? d?ng tr?nh c?m thanh cng c? Nuance PDF ? t?o t?p .pdf, Windows Internet Explorer 9 b? l?i ho?c ng bng. S? c? ny khng x?y ra trong Internet Explorer 8.

Gi?i php

V?n cha c b?n c?p nh?t cho thanh cng c? Nuance PDF s?a l?i v? kh? nng tng thch.

? gi?i quy?t v?n ? v? kh? nng tng thch ny, h?y v hi?u ha thanh cng c?Nuance PDF theo cc b?c sau:
  1. ong tt ca ca s Internet Explorer.
  2. M mt ca s Internet Explorer mi.
  3. Khi b?n nh?n ?c thng bo khng tng thch thanh cng c? Nuance PDF, h?y b?mV hi?u ha ho?c b? qua thng bo ny.
Ch ? thanh cng c? Nuance PDF c th? khng ho?t ?ng ng khi b? v hi?u ha.

Thng tin thm

bit thm thng tin v cc b? tr? trinh duyt, hay truy cp trang web sau cua Microsoft: Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2591169 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2591169

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com