การแก้ไข: การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล SPN สำหรับบัญชีบริการบริการรายงานของล็อกไฟล์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2591753 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มบริการบริการชื่อหลัก (SPN) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการรายงานของล็อกไฟล์

หมายเหตุหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ข้อมูลการวินิจฉัยถูกสร้างขึ้นที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการรับรองความถูกต้องของ Kerberos ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานใน Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2546951 รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 3
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถค้นหาผลลัพธ์ SPN ในบริการรายงานของล็อกไฟล์ สำหรับการเริ่มต้นอย่างของ SQL ที่ถูกติดตั้งไว้ในไดรฟ์ C ที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับแฟ้มบันทึกจะเป็นดังนี้:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\LogFiles
ข้อมูลการวิเคราะห์ที่สร้างการปรับปรุงนี้มีลักษณะต่อไปนี้:
<Date> <Time>:: i INFO: The UserAccountControl value for the service account is ###
<Date> <Time>:: i INFO: Registered valid SPNs list for endpoint 2: 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <IPv6> - <fe80:0:0:0:5d93:ecb2:92f2:d55e>.
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <IPv4> - <IP Address>.
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <IPv6> -<IP Address>.
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNamePhysicalDnsFullyQualified> 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNamePhysicalNetBIOS> 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNamePhysicalDnsHostname> 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNameDnsFullyQualified> 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNameNetBIOS>  
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <ComputerNameDnsHostname> 
<Date> <Time>:: i INFO: SPN Whitelist Added <Reserved> - <localhost>.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อบริการหลัก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ดังต่อไปนี้:
การลงทะเบียนชื่อบริการหลัก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการสืบค้นกลับเซิร์ฟเวอร์รายงาน เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2591753 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbmt KB2591753 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2591753

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com