แก้ไข: เกตเวย์การบริหารความเสี่ยงด้าน Forefront 2010 ก่อนกำหนดปิดการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อไคลเอนต์พร็อกซีเว็บอัปโหลดข้อมูล โดยใช้การลทัน SSL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2591803 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • พร็อกซีไคลเอ็นต์เว็บสร้าง layer (SSL) ซ็อกเก็ตที่มีความปลอดภัยการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Forefront ความเสี่ยงด้านการจัดการเกตเวย์ 2010
 • ไม่มีการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียด HTTPS ดังนั้น ทำลทัน SSL จุดสิ้นสุดสิ้นสุดระหว่างไคลเอ็นต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ภายในการเชื่อมต่อนี้สร้างไว้แล้ว ไคลเอ็นต์อัปโหลดข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • เชื่อมต่อและการไหลของ TCP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ช้ามาก

ในสถานการณ์สมมตินี้ การอัปโหลดไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไคลเอ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี TMG ไคลเอ็นต์ไม่นี้แม้ว่า TMG พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเนื่องจากการแบนด์วิดท์ช้าระหว่าง TMG พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ในกรณีนี้ TMG พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องจัดการบัฟเฟอร์ reminding ที่จะถูกส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง และการเชื่อมต่อ TCP ถูกปิดก่อนกำหนด

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง service pack ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2555840 คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้าน Microsoft Forefront เกตเวย์ 2010
หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้สคริปต์ setProxySocketSendBufSize.vbs บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Forefront ความเสี่ยงด้านการจัดการเกตเวย์ 2010

เมื่อต้องให้เราเรียกใช้สคริปต์ setProxySocketSendBufSize.vbs สำหรับคุณ ไป "Fix it for me"ส่วน หากคุณต้องการสร้าง และการเรียกใช้สคริปต์ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการ แก้ไขปัญหา ตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50803


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหากับแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อต้องสร้าง และเรียกใช้สคริปต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มแผ่นจดบันทึก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด notepad.exe ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. วางสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึกแฟ้มใหม่:
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "ProxySocketSendBufSize"
  Const SE_VPS_VALUE = 8192
  Sub SetValue()
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
    'Declare the other objects that are needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
    ' Obtain references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  End Sub
  Sub CheckError()
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  End Sub
  SetValue
 3. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึกเป็นแล้ว บันทึกเป็นสคริปต์ setProxySocketSendBufSize.vbs.
 4. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจาก Notepad
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vbs ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3


วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะเสร็จสิ้นแล้วส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เราขอบคุณคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือ การรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2591803 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2591803 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2591803

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com