Τρόπος αύξησης της δυνατότητας μνήμης του υπολογιστή σας

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 259184 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο αύξησης της δυνατότητας μνήμης του υπολογιστή σας ή της διαθέσιμης μνήμης RAM. Αυτό ενδέχεται να είναι χρήσιμο, εάν θέλετε να αυξήσετε την ταχύτητα και τις επιδόσεις του υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα, κ.ο.κ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση. Δεν περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν αναζητάτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επαναλάβετε την αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά

Περισσότερες πληροφορίες

Για την αύξηση της δυνατότητας μνήμης ή της διαθέσιμης μνήμης RAM του υπολογιστή σας, ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

Σημείωση: Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μνήμης σε έναν υπολογιστή, το άρθρο αυτό περιγράφει μόνο τη μνήμη RAM και την εικονική μνήμη του υπολογιστή.

Αύξηση της ποσότητας μνήμης RAM στον υπολογιστή σας

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης περισσότερης μνήμης RAM στον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Όταν σκέφτεστε να αυξήσετε τη μνήμη RAM στον υπολογιστή σας, να θυμάστε ότι προσθέτετε ένα φυσικό τμήμα υλικού στον υπολογιστή σας. Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι όταν αντικαθιστάτε στοιχεία υλικού στον υπολογιστή σας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον κατασκευαστή του υλικού σας ή μια εταιρεία που ειδικεύεται στο υλικό, εάν έχετε ερωτήσεις. Για να λειτουργήσει σωστά η μνήμη RAM στον υπολογιστή σας, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της μητρικής σας πλακέτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε τις ακόλουθες προφυλάξεις, προτού αναβαθμίσετε τη μνήμη RAM στον υπολογιστή σας:
 • Εάν ο υπολογιστής σας καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης και αφαιρέσετε το κάλυμμα του υπολογιστή, ενδέχεται να ανακληθεί η εγγύηση. Προτού συνεχίσετε, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού σας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Προσδιορίστε πόση μνήμη RAM έχετε στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Η ποσότητας της μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας βρίσκεται στην ενότητα Υπολογιστής (Computer).
 • Προσδιορίστε πόση μνήμη RAM χρειάζεστε. Συνήθως, εάν μειώνεται η ταχύτητα του υπολογιστή σας όταν έχετε ανοιχτά πολλά προγράμματα ή εάν εργάζεστε με μεγάλα αρχεία, ίσως θελήσετε να εγκαταστήσετε περισσότερη μνήμη RAM.
Ίσως θελήσετε να λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες συμβουλές, προτού αγοράσετε μνήμη RAM για τη συγκεκριμένη μητρική σας πλακέτα:
 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας προτού εγκαταστήσετε νέο υλικό, για να βεβαιωθείτε ότι η εγγύηση δεν ανακαλείται, εάν αφαιρέσετε το κάλυμμα από τον υπολογιστή σας.
 • Ελέγξτε το εγχειρίδιο κατόχου ή το εγχειρίδιο της μητρικής πλακέτας, για να προσδιορίσετε εάν η μνήμη σας RAM είναι μνήμη ισοτιμίας ή όχι.
 • Προσδιορίστε την ταχύτητα της μνήμης RAM (μετρημένη σε δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου).
 • Προσδιορίστε εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί SIMM ή DIMM.
 • Προσδιορίστε εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί FPM DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM, SDRAM ή RDRAM.
 • Προσδιορίστε τον αριθμό των ακίδων στη μητρική πλακέτα: 30, 72 ή 168.
 • Προσδιορίστε των αριθμό των ανοιχτών υποδοχών μνήμης RAM που είναι διαθέσιμες στη μητρική σας πλακέτα.

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης

Τα Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 και Windows 95 χρησιμοποιούν εικονική μνήμη, για να αυξήσουν τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας. Η εικονική μνήμη είναι μια μέθοδος χρήσης του σκληρού σας δίσκου ως προσωρινού χώρου αποθήκευσης για δεδομένα που κανονικά αποθηκεύονται στη μνήμη RAM. Με τη χρήση της μεθόδου αυτής, τα Windows έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν επιπλέον πόρους που προσθέτουν αποτελεσματικά συμπληρωματική εικονική μνήμη και επεκτείνουν τις δυνατότητες του υπολογιστή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρόλο που έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης, έχουν ήδη ρυθμιστεί για εσάς από προεπιλογή: μην τις τροποποιήσετε αν δεν είναι απόλυτα απαραίτητο. Επίσης, προτού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές, σημειώστε τις τρέχουσες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονική μνήμη (Virtual Memory) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ορισμός παραμέτρων από το χρήστη (Let me specify my own virtual memory settings).
 4. Κάντε κλικ στον σκληρό δίσκο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εικονική μνήμη και κατόπιν επιλέξτε τις ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες εικονικής μνήμης.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο επόμενο παράθυρο και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Για να το κάνετε αυτό, επαναλάβετε τα βήματα από το 1 έως και το 4, αλλά στο βήμα 3 κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ορισμός παραμέτρων από τα Windows (Προτείνεται) (Let Windows manage my virtual memory settings (Recommended)).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 259184 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 8 Αυγούστου 2006 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows 95
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhardware kbhowto KB259184

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com