Jak zwiększyć pojemność pamięci komputera

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 259184 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Jeżeli w tym artykule nie opisano problemu dotyczącego danego sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby przeglądać więcej artykułów dotyczących sprzętu:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb457123.aspx
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób zwiększenia pojemności pamięci komputera lub ilości dostępnej pamięci RAM. Podane informacje mogą być użyteczne, jeżeli konieczne jest zwiększenie mocy obliczeniowej i wydajności komputera w celu uruchamiania większej liczby programów równocześnie itd. UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera żadnych informacji o rozwiązywaniu problemów. Aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów, których nie umieszczono w tym artykule, należy ponownie przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base za pomocą słów kluczowych wymienionych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Jak wyszukiwać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base za pomocą słów kluczowych

Więcej informacji

Aby zwiększyć pojemność pamięci komputera lub ilość dostępnej pamięci RAM, należy wykorzystać jedną z następujących metod:

Uwaga: W komputerze używana jest pamięć różnego typu, jednak w tym artykule opisano tylko pamięć RAM i pamięć wirtualną komputera.

Zwiększanie ilości pamięci RAM w komputerze

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatkowej pamięci RAM w komputerze, należy skontaktować się z producentem komputera lub przeglądać dokumentację dostarczoną razem z komputerem.

Użytkownicy rozważający możliwość zwiększenia ilości pamięci RAM w komputerze powinni pamiętać o tym, że jest to związane z instalacją dodatkowego sprzętu w komputerze. Uwzględniając zagrożenia związane z wymianą sprzętowych składników komputera, wskazane jest skonsultowanie się z producentem sprzętu lub specjalistyczną organizacją w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania. Aby prawidłowo funkcjonować w komputerze, pamięć RAM musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi płyty głównej.

WAŻNE: Przed uaktualnieniem pamięci RAM w komputerze należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
 • Otwarcie obudowy komputera w okresie gwarancyjnym może być przyczyną unieważnienia umowy gwarancyjnej. Należy skonsultować się z producentem sprzętu, aby uzyskać więcej informacji przed kontynuowaniem uaktualnienia sprzętu.
 • Należy ustalić, jaka ilość pamięci RAM jest zainstalowana w komputerze. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Właściwości. Ilość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze jest wyświetlana w sekcji Komputer.
 • Należy ustalić, jaka ilość pamięci RAM jest potrzebna. Zazwyczaj jeżeli moc obliczeniowa komputera jest niedostateczna w przypadku otwarcia wielu programów lub w przypadku pracy z dużymi plikami, konieczne może być zainstalowanie większej ilości pamięci RAM.
Przed zakupem pamięci RAM dla określonej płyty głównej konieczne może być rozważenie następujących wskazówek:
 • Przed zainstalowaniem nowego sprzętu należy skontaktować się z producentem komputera, aby upewnić się, że otwarcie obudowy komputera nie spowoduje unieważnienia umowy gwarancyjnej.
 • Należy przeczytać podręcznik właściciela lub podręcznik płyty głównej, aby ustalić, czy w danym komputerze jest używana pamięć RAM z parzystością czy bez parzystości.
 • Należy ustalić czas dostępu do pamięci RAM (mierzony w nanosekundach).
 • Należy ustalić, czy w komputerze są używane moduły pamięci SIMM czy DIMM.
 • Należy ustalić, czy w komputerze jest używana pamięć FPM DRAM (Fast Page-mode DRAM), EDO DRAM (Extended Data Out DRAM), BEDO DRAM (Burst EDO DRAM), SDRAM (Synchronous DRAM) czy RDRAM (RAMBus DRAM).
 • Należy ustalić liczbę końcówek w złączu na płycie głównej: 30, 72 lub 168.
 • Należy ustalić liczbę wolnych gniazd pamięci RAM dostępnych na płycie głównej.

Zmiana ustawień pamięci wirtualnej

Systemy Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 i Windows 95 używają pamięci wirtualnej uzupełniającej pamięć RAM komputera. Pamięć wirtualna jest metodą umożliwiającą wykorzystanie dysku twardego jako tymczasowego magazynu dla danych, które są zazwyczaj przechowywane w pamięci RAM. Korzystając z tej metody, system Windows może zapewnić dodatkowe zasoby, które efektywnie zwiększają ilość pamięci wirtualnej i wydajność komputera.

Ostrzeżenie: Można modyfikować ustawienia pamięci wirtualnej, jednak zazwyczaj automatycznie są konfigurowane wartości domyślne ustawień tego typu. Nie należy więc zmieniać ustawień pamięci wirtualnej, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Ponadto przed zmianą ustawień należy zanotować aktualne informacje konfiguracyjne, aby umożliwić przywrócenie oryginalnych ustawień, jeżeli będzie to konieczne.

Aby zmienić ustawienia pamięci wirtualnej:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Wydajność.
 3. Kliknij przycisk Pamięć wirtualna, a następnie kliknij opcję Pozwól mi określić własne parametry pamięci wirtualnej.
 4. Kliknij dysk twardy, który powinien być używany do obsługi pamięci wirtualnej, a następnie wybierz minimalną i maksymalną ilość pamięci wirtualnej.
 5. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
UWAGA: Jeżeli jest to konieczne, można przywrócić oryginalne ustawienia. W tym celu należy powtórzyć kroki od 1 do 4 i w kroku 3 kliknąć opcję Pozwól systemowi Windows ustawić parametry pamięci wirtualnej (zalecane).
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 259184 - Ostatnia weryfikacja: 6 marca 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbhardware kbhowto KB259184

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com