วิธีการเพิ่มความสามารถของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 259184 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457123.aspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มความสามารถของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือมีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน และอื่น ๆ บนหมายเหตุ:: บทความนี้มีไว้สำหรับใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใดๆ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มความสามารถของหน่วยความจำหรือ RAM ที่พร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: แม้ว่ามีหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น บทความนี้อธิบายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์ RAM และหน่วยความจำเสมือน

เพิ่มยอดเงินของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม RAM เพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หรือดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณควรพิจารณาการเพิ่ม RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้จำไว้ว่า คุณกำลังเพิ่มชิ้นส่วนที่มีอยู่จริงของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณไว้ ทำความเข้าใจว่า มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณควรปรึกษาบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณหรือองค์กรที่ specializes ฮาร์ดแวร์ถ้าคุณมีคำถาม สำหรับ RAM ที่มีการทำงานอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องสอดคล้องกับความต้องการของแผงวงจรหลักของคุณ

สิ่งสำคัญ: สังเกตมาตรการป้องกันต่อไปนี้ก่อนที่คุณปรับรุ่นของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ภายใต้การรับประกัน และคุณสามารถเอาฝาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจยกเลิกการรับประกัน ปรึกษาบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่คุณดำเนินการ
 • ตรวจสอบจำนวน RAM ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาMy Computerไอคอนบนเดสก์ท็อป และของคุณแล้วคลิกคุณสมบัติ. จำนวน RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในนั้นคอมพิวเตอร์ส่วน
 • ตรวจสอบจำนวน RAM ที่คุณต้องการ โดยทั่วไป ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณช้าลง เมื่อคุณมี โปรแกรมหลายโปรแกรมเปิด หรือถ้าคุณกำลังทำงานกับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ คุณอาจต้องติดตั้ง RAM เพิ่มเติม
คุณอาจต้องพิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้ก่อนที่คุณซื้อ RAM สำหรับแผงวงจรหลักของคุณเฉพาะ:
 • ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณก่อนที่คุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า การรับประกันถูกเพิกไม่ถอนหากคุณลบฝาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ตรวจสอบด้วยตนเองหรือด้วยตนเองของเมนบอร์ดเพื่อดูว่า RAM ของ พาริตีหรือไม่มีพาริตี้ของเจ้าของของคุณ
 • กำหนดความเร็วของ RAM (วัดเป็น nanoseconds)
 • ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโมดูล (SIMMs) ของหน่วยความจำในบรรทัดเดียวหรือโมดูลหน่วยความจำในบรรทัดที่สอง (DIMMs)
 • ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเร็ว DRAM โหมดหน้า (FPM DRAM), ขยายข้อมูลไม่เพียงพอ DRAM (EDO DRAM), DRAM EDO การ Burst (BEDO DRAM), DRAM แบบสมวาร (SDRAM), หรือ RAMBus DRAM (RDRAM)
 • กำหนดหมายเลขของหมุดบนแผงวงจรหลัก: 30, 72 หรือ 168
 • กำหนดหมายเลขของช่องเสียบ RAM เปิดที่พร้อมใช้งานบนแผงวงจรหลักของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนของคุณ

(Me) Edition Millennium windows, Windows 98 และ Windows 95 ใช้หน่วยความจำเสมือน augment RAM ของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำเสมือนคือ วิธีการใช้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นที่เก็บชั่วคราวสำหรับข้อมูลที่อาจถูกเก็บใน RAM ตามปกติ โดยใช้วิธีนี้ Windows สามารถให้ทรัพยากรเพิ่มเติมที่เพิ่มหน่วยความจำที่ "เสมือน" เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำเตือน: แม้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน จะถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วค่าสำหรับคุณ โดยค่าเริ่มต้น ไม่เปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเว้นแต่ว่าจำเป็นจริง ๆ ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ก่อนที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าปัจจุบันดังนั้นคุณที่สามารถเรียกคืนการตั้งค่าเดิมได้ถ้าจำเป็น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน:
 1. คลิกขวาMy Computerไอคอนบนเดสก์ท็อป และของคุณแล้วคลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บ
 3. คลิกหน่วยความจำเสมือนแล้ว คลิกให้ฉันกำหนดการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนเอง.
 4. คลิกที่ฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการใช้หน่วยความจำเสมือน และจากนั้น เลือกยอดเงินต่ำสุด และสูงสุดของหน่วยความจำเสมือน
 5. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ:: ถ้าจำเป็น คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเดิม เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 แต่คลิกให้ Windows ที่มีจัดการการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนของฉัน (แนะนำ)ในขั้นตอนที่ 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 259184 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhardware kbhowto kbmt KB259184 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:259184

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com