คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2 สำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2592450 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออก 2 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อขอรับการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนและคำอธิบายของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณลักษณะใหม่ในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 2

เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพที่เพิ่มเข้ามา

เมื่อต้องการปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบ และเพิ่มการมองเห็นการแจ้งเตือน 2 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint จะให้ตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้สำหรับสแกนเมื่อใช้งานจริง:
 • ความยาวคิวของการสแกน
 • การสแกนค่าเฉลี่ยความยาวคิว
ความยาวคิวของการสแกน: นี่คือจำนวนที่วัดความยาวปัจจุบันของสินค้าถูกจัดคิวที่กำลังรอการให้สแกน

การสแกน ความยาวคิว ค่าเฉลี่ย: นี่คือความยาวเฉลี่ยของคิวใน regards ไปยังรายการที่จะสแกน

ตัวนับเหล่านี้ปรากฏขึ้นภายใต้สแกนเนอร์เมื่อใช้งานจริงของ SharePoint Forefront

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน 2 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint

 1. ป้องกัน forefront SharePoint กำลังประมวลผลแฟ้ม TAR ที่ล้มเหลว
 2. แฟ้มระบบ SharePoint ไม่สามารถกู้คืนจากการป้องกัน Forefront สำหรับการตรวจสอบสินค้า SharePoint
 3. การป้องกัน forefront สำหรับการเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ SharePoint ล้มเหลวพร้อมกับ "หมดอายุวันจะไม่ถูกต้อง"
 4. ไม่สามารถอัปโหลดเอกสาร SharePoint หลังจากการปิดระบบ SharePoint ผิดปกติเมื่อเรียกใช้การป้องกัน Forefront SharePoint
 5. ไม่สามารถอัปโหลดแฟ้ม SharePoint ในขณะที่เรียกใช้การป้องกัน Forefront SharePoint และข้อผิดพลาดของทรัพยากรสตริงที่ส่งกลับ
 6. ป้องกัน forefront สำหรับชุด SharePoint SCOM การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับบริการ FSSPController ในการเริ่มต้นระบบใหม่
 7. ป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint FSCDiag.exe ละเว้นข้อมูลที่ถ่ายโอนข้อมูลจากไปรษณีย์ ForefrontDiag
 8. ป้องกัน forefront SharePoint ยอมรับหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 7 หลักเท่านั้นรายละเอียดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

 1. ป้องกัน forefront SharePoint ล้มเหลวขณะกำลังประมวลผลแฟ้ม TAR

  สรุป
   
  เมื่อมีการป้องกัน Forefront SharePoint พยายามที่จะสแกนแฟ้ม TAR ด้วยชื่อที่มีอักขระ forty (40) หรือเพิ่มเติม ใด ๆ ของกระบวนการต่อไปนี้อาจล้มเหลว FSCRealtimeScanner.exe, FSCScheduledScanner.exe และ FSCManualScanner.exe

  อาการ

  คุณจะไม่สามารถอัปโหลดเอกสาร SharePoint และอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถบันทึกแฟ้มในไลบรารีเอกสาร

 2. แฟ้มระบบ SharePoint ไม่สามารถกู้คืนจากการป้องกัน Forefront สำหรับการตรวจสอบสินค้า SharePoint

  สรุป

  เมื่อคุณพยายามที่จะคืนค่าแฟ้มระบบ SharePoint จากการป้องกัน Forefront สำหรับการตรวจสอบสินค้า SharePoint ที่เดิมถูกลบระหว่างการตามคำขอหรือการจัดตารางเวลาการสแกน แฟ้มที่สอดคล้องกันยังคงประกอบด้วยชื่อแฟ้ม "ลบ"

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตัวอย่าง ถ้าแฟ้มที่ชื่อ default.aspx ถูกเอาออก และถูกกักกัน โดยตัวกรองแฟ้มในระหว่างการตามคำขอหรือการจัดตารางเวลาการสแกน นั้นจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น default.txt หลังจากที่คุณพยายามคืนค่าแฟ้มจากการป้องกัน Forefront สำหรับชื่อแฟ้มยังคงเป็นการตรวจสอบ SharePoint default.txt ที่หน้าเดิม

  สาเหตุ

  ป้องกัน forefront SharePoint ไม่สามารถปรับปรุงการ SharePoint เพื่อแสดงชื่อแฟ้มใหม่ (และต้นฉบับ) default.aspx บนเพจและก่อนหน้านี้ชื่อ (เช่น default.txt) ยังคงอยู่

 3. การป้องกัน forefront สำหรับการเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ SharePoint ล้มเหลวพร้อมกับ "หมดอายุวันจะไม่ถูกต้อง"

  สรุป

  เป็นวันสุดท้ายของเดือน และคุณพยายามที่จะป้อนวันหมดอายุใหม่ในการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint ไม่มีการยอมรับวันหมดอายุใหม่ และ "วันหมดอายุใช้งานไม่ถูกต้อง"จะส่งกลับ หมายเหตุว่าวันหมดอายุที่แท้จริงจะไม่เกี่ยวข้อง ใช้ได้ตลอดเวลาไม่เมื่อคุณพยายามที่จะป้อนวันใด ๆ ในวันสุดท้ายของเดือนใดเดือนหนึ่ง

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าคุณไม่สามารถใช้ 2 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint ป้อนวันหมดอายุในวันอื่น ๆ นอกเหนือจากวันที่สุดท้ายของเดือน

 4. คุณไม่สามารถอัปโหลดเอกสาร SharePoint หลังจากการปิดระบบที่ผิดปกติเมื่อเรียกใช้การป้องกัน Forefront SharePoint

  สรุป

  ต่อไปนี้ผิดปกติ SharePoint server ปิด สำคัญ configuration.xmlแฟ้มและแฟ้มสำรองข้อมูล เสียหาย Forefront ไม่สามารถเริ่มต้นณจุดนี้ เนื่องจากการอ้างอิงระหว่าง Forefront และ SharePoint คุณจะไม่สามารถอัปโหลดเอกสาร SharePoint

  อาการ

  คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพยายามที่จะอัปโหลดเอกสาร SharePoint หลังจากการเริ่มต้นระบบใหม่:

  ไม่สามารถบันทึกแฟ้มในไลบรารีเอกสาร

  สาเหตุ

  เมื่อการ configuration.xml มีแฟ้มที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถ อ่าน Forefront ไม่สามารถเตรียมใช้งาน ถ้า Forefront ไม่สามารถเตรียมใช้งาน จะไม่สแกนแฟ้ม และ SharePoint ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอการอัปโหลด

 5. คุณไม่สามารถอัปโหลดแฟ้ม SharePoint ในขณะที่เรียกใช้ป้องกัน Forefront SharePoint และข้อผิดพลาดของทรัพยากรสตริงที่ส่งกลับ

  สรุป

  คุณกำลังเรียกใช้การป้องกัน Forefront SharePoint เพื่อป้องกันการติดตั้ง SharePoint รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เมื่อผู้ใช้พยายามอัปโหลด หรือดาวน์โหลดเอกสาร และจะถูกบล็อค โดยการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint ไม่ทุกข้อความแสดงข้อผิดพลาดถูกส่งกลับจะสามารถเข้าใจ บางส่วนของข้อความได้ถูกแทนที่ ด้วยบรรทัด "string_resource_XXX"

  สาเหตุ

  บรรทัด "string_resource_XXX" ปรากฏขึ้นเมื่อมีการป้องกัน SharePoint Forefront ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มทรัพยากรภาษาที่จะส่งกลับข้อความที่ถูกต้องในภาษาท้องถิ่น นี่คือเนื่องจากการใช้สิทธิ์ประเด็นที่เกี่ยวกับการป้องกัน Forefront สำหรับแฟ้มทรัพยากรของภาษาของ SharePoint

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  2 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint กำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นในภาษาของแฟ้มทรัพยากร ดังนั้นข้อความจะถูกส่งกลับเป็นภาษาท้องถิ่น ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ SharePoint ได้อย่างถูกต้อง

 6. ป้องกัน forefront สำหรับชุด SharePoint SCOM การสร้างการแจ้งเตือนสำหรับบริการ FSSPController ในการเริ่มต้นระบบใหม่

  อาการ

  SCOM (ศูนย์การดำเนินการจัดการระบบ) ตรวจพบเมื่อ "การป้องกัน Microsoft Forefront 2010 คอนโทรลเลอร์สำหรับบริการ SharePoint ไม่ทำงาน" นอกจากนี้ SCOM แล้วสร้างการแจ้งเตือน เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นให้เป็นธรรมชาติค่อนข้าง และไม่ได้หมายความว่า มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเริ่มต้นใหม่ในระหว่างการเริ่มต้นระบบใหม่ในเซิร์ฟเวอร์บริการ เราสามารถโต้ตอบตัวควบคุม Microsoft Forefront ป้องกัน 2010 สำหรับบริการ SharePoint ที่ไม่ได้มีการทำงาน ที่คาดไว้ แต่จะยังคงทำให้ SCOM ในการสร้างข้อความแจ้งเตือน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  2 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint ให้ SCOM แทน ตรวจสอบเหตุการณ์ของ 1077 ที่บ่งชี้ว่า ไม่ "ควบคุมป้องกัน 2010 Microsoft Forefront สำหรับบริการ SharePoint สามารถเริ่มการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่า แจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้นถูกสร้าง โดย SCOM สำหรับการป้องกัน Forefront สำหรับเหตุการณ์ SharePoint

 7. ป้องกัน Forefront สำหรับ SharePoint FSCDiag.exe ละเว้นข้อมูลที่ถ่ายโอนข้อมูลจากไปรษณีย์ ForefrontDiag

  สรุป

  FSCDiag.exe ถูกใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลล็อก การตั้งค่าคอนฟิก และการถ่ายโอนข้อมูลจากการป้องกัน Forefront สำหรับการติดตั้ง SharePoint เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะยกเลิกโปรแกรม 2 สำหรับป้องกัน SharePoint Forefront, FSCDiag.exe ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรแกรมแก้ไขด่วน 2 ยกเลิกโปรแกรม Forefront ป้องกันสำหรับ SharePoint แก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้ป้องกัน Forefront SharePoint สามารถรวบรวมข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูล และเขียนไปยังไปรษณีย์ ForefrontDiag ที่สร้าง

 8. ป้องกัน forefront SharePoint ยอมรับหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 7 หลักเท่านั้น

  สรุป

  ป้องกัน forefront SharePoint ยอมรับหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 7 หลักเท่านั้น ยังลูกค้าบางอย่างอาจมีหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 8 หลัก ถ้าคุณมีหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวเลข 8 ตัว คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขทั้งหมดลงในผลิตภัณฑ์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรแกรมแก้ไขด่วน 2 ยกเลิกโปรแกรม Forefront ป้องกันสำหรับ SharePoint 2 ช่วยให้ถึง 10 อักขระจะถูกป้อนเป็นหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ดาวน์โหลดข้อมูล

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอเพื่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

  หมายเหตุ เมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน บริการ Forefront จะหยุดทำงาน
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีเริ่มบริการ Forefront ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานอย่างถูกต้อง

  บันทึกย่อ
  • บริการ Forefront จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Adonavigator.dll11.1.413.0682,78429-Aug-201122:05x 64
Antigensp2service.tlbไม่เกี่ยวข้อง6,98029-Aug-201117:28ไม่เกี่ยวข้อง
Configuration.11.0.0573.0.xslไม่เกี่ยวข้อง3,82720-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Configuration.xmlไม่เกี่ยวข้อง246,54629-Aug-201117:50ไม่เกี่ยวข้อง
Configuration.xsdไม่เกี่ยวข้อง111,77320-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Configurationserver.tlbไม่เกี่ยวข้อง3,49629-Aug-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Configurationserver.xmlไม่เกี่ยวข้อง62420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Eventstrings.dll11.1.413.0964,38429-Aug-201122:05x 64
Ewsnavigator.dll11.1.413.0943,90429-Aug-201122:05x 64
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง440,95120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Filterengine.dll11.1.413.0346,91229-Aug-201122:05x 64
Filterlists.xsltไม่เกี่ยวข้อง1,37520-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontengines.hไม่เกี่ยวข้อง10620-ก.ค.-201111:48ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontengines.iniไม่เกี่ยวข้อง10,98029-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefronteventing.hไม่เกี่ยวข้อง9920-ก.ค.-201111:48ไม่เกี่ยวข้อง
Forefronteventing.iniไม่เกี่ยวข้อง10,84229-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontexchangeondemandscanner.iniไม่เกี่ยวข้อง416,82229-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontexchangerealtimescanner.iniไม่เกี่ยวข้อง416,85029-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontexchangescheduledscanner.iniไม่เกี่ยวข้อง416,74429-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontexchangetransportscanner.iniไม่เกี่ยวข้อง416,82029-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontsetup_amd64.msiไม่เกี่ยวข้อง2,193,40830-Aug-201120:14ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontsharepointondemandscanner.iniไม่เกี่ยวข้อง394,59829-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontsharepointrealtimescanner.iniไม่เกี่ยวข้อง405,12829-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontsharepointscheduledscanner.iniไม่เกี่ยวข้อง394,57629-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Fscappscanner.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:05x 64
Fsccachedfilemanaged.dll1.1.249.0248,09629-Aug-201122:05x 64
Fsccommon.dll11.1.413.072,48029-Aug-201122:05x 64
Fscconfigsupport.dll11.1.413.060,19229-Aug-201122:05x 64
Fscconfigurationserver.exe11.1.413.0188,19229-Aug-201122:05x 64
Fscconfigurationserver.exe.configไม่เกี่ยวข้อง33420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscconfigurationserverinterfaces.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:05x 86
Fscconfigurationsettings.dll11.1.413.052,00029-Aug-201122:05x 64
Fsccontroller.exe11.1.413.02,380,57629-Aug-201122:05x 64
Fsccontrollerps.dll11.1.413.0118,04829-Aug-201122:05x 64
Fsccontroller_net_wrapper.dll11.1.413.026,40029-Aug-201122:05x 86
Fsccrypto.dll11.1.413.070,94429-Aug-201122:05x 64
Fscdiag.exe11.1.413.01,069,85629-Aug-201122:05x 64
Fsceventing.exe11.1.413.0795,93629-Aug-201122:05x 64
Fsceventingcontroller.dll11.1.413.077,60029-Aug-201122:05x 64
Fsceventinglib.dll11.1.413.0195,36029-Aug-201122:05x 64
Fsceventingps.dll11.1.413.062,24029-Aug-201122:05x 64
Fsceventing_wrapper.dll11.1.413.015,64829-Aug-201122:05x 86
Fscews.dll11.1.413.0412,44829-Aug-201122:05x 64
Fscexec.exe11.1.413.065,31229-Aug-201122:05x 64
Fscipc.dll1.0.249.043,80829-Aug-201122:05x 64
Fscipcinterfaces.dll1.0.249.019,23229-Aug-201122:05x 64
Fscmanualscanner.exe11.1.413.04,236,57629-Aug-201122:05x 64
Fscmgmshell.exe11.1.413.0206,62429-Aug-201122:05x 64
Fscmonitor.exe11.1.413.0426,27229-Aug-201122:05x 64
Fscmonitorps.dll11.1.413.052,51229-Aug-201122:05x 64
Fscperformance.dll11.1.413.0361,24829-Aug-201122:05x 64
Fscperformancecounterswrapper.managed.dll11.1.413.027,42429-Aug-201122:05x 64
Fscperformancecounterswrapper.native.dll11.1.413.0352,54429-Aug-201122:05x 64
Fscrealtimescanner.exe11.1.413.04,241,69629-Aug-201122:05x 64
Fscscheduledscanner.exe11.1.413.04,241,69629-Aug-201122:05x 64
Fscsqmuploader.exe11.1.413.0880,92829-Aug-201122:05x 64
Fscstarter.exe11.1.413.0121,63229-Aug-201122:05x 64
Fsctraceformat.exe11.1.413.0571,68029-Aug-201122:05x 64
Fsctransportscanner.exe11.1.413.04,236,57629-Aug-201122:05x 64
Fscutility.exe11.1.413.0796,96029-Aug-201122:05x 64
Fscvsswriter.exe11.1.413.0444,19229-Aug-201122:05x 64
Fseagent_8.0.685.dll11.1.413.097,05629-Aug-201122:05x 64
Fseantispamsettings.exe11.1.413.0135,96829-Aug-201122:05x 64
Fseantispamsettings.interop.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:05x 86
Fseantispamsettings.tlbไม่เกี่ยวข้อง1,95629-Aug-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Fseccrservice.exe11.1.413.02,570,01629-Aug-201122:05x 64
Fseccrserviceconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง68020-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fseclusres2.dll11.1.413.094,49629-Aug-201122:05x 64
Fsecontentscanner.exe11.1.413.01,484,06429-Aug-201122:05x 64
Fseimc.exe11.1.413.0496,92829-Aug-201122:05x 64
Fsemailpickup.exe11.1.413.0174,88029-Aug-201122:05x 64
Fseondemandnav.exe11.1.413.0422,68829-Aug-201122:05x 64
Fsetemplate.xmlไม่เกี่ยวข้อง58,91120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsevsapi.dll11.1.413.0977,69629-Aug-201122:05x 64
Fsevsapiex.dll11.1.413.0117,53629-Aug-201122:05x 64
Fssbatvperfcounters.hไม่เกี่ยวข้อง36520-ก.ค.-201111:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fssbatvperfcounters.iniไม่เกี่ยวข้อง37,95229-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Fssconnectionfilteringperfcounters.hไม่เกี่ยวข้อง53820-ก.ค.-201111:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fssconnectionfilteringperfcounters.iniไม่เกี่ยวข้อง57,16229-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Fsscontentfilterperfcounters.hไม่เกี่ยวข้อง88920-ก.ค.-201111:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fsscontentfilterperfcounters.iniไม่เกี่ยวข้อง97,12029-Aug-201122:49ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspcontroller.exe11.1.413.0622,36829-Aug-201122:05x 64
Fsspcontroller.exe.configไม่เกี่ยวข้อง59920-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspcontroller_net_wrapper.dll11.1.413.015,64829-Aug-201122:05x 86
Fsspnavigator.dll11.1.413.0460,57629-Aug-201122:05x 64
Fsspobjectwrapper.dll11.1.413.060,19229-Aug-201122:05x 86
Fsspobjectwrapper.tlbไม่เกี่ยวข้อง26,62829-Aug-201117:28ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.dll11.1.413.0944,92829-Aug-201122:05x 64
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,258,44120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง43,48320-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fssptemplate.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,97120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspusernamefilter.dll11.1.413.0451,36029-Aug-201122:05x 64
Fssspamstatistics.dll11.1.413.052,00029-Aug-201122:05x 64
Fsstracingไม่เกี่ยวข้อง3,24020-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Fsstracing-remove.mofไม่เกี่ยวข้อง12220-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Getenginefiles.exe11.1.413.02,374,43229-Aug-201122:05x 64
Installservice.exe11.1.413.053,53629-Aug-201122:05x 64
Languageconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง8920-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Launcher.exe11.1.413.0337,69629-Aug-201122:05x 64
License.cfgไม่เกี่ยวข้อง8,91220-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
License_rules.cfgไม่เกี่ยวข้อง11,05820-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Localnodestore.xmlไม่เกี่ยวข้อง94420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Localnodestore.xsdไม่เกี่ยวข้อง96420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.dll2.0.3550.039,71229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.dll2.0.3550.0486,17629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.dll2.0.3550.04,266,78429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.sdk.dll2.0.3550.039,71229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.exe11.1.413.0355,10429-Aug-201122:23x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.dll11.1.413.03,046,17629-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.dll11.1.413.018,72029-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.dll11.1.413.092,96029-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.dll11.1.413.03,300,12829-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.dll11.1.413.01,911,58429-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.dll11.1.413.01,985,31229-Aug-201122:24x 64
Microsoft.forefront.server.adapter.fsefsecadapter.dll11.1.413.080,67229-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.server.adapter.fssfsecadapter.dll11.1.413.0101,15229-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.server.adapter.fsspfsecadapter.dll11.1.413.056,09629-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.dll11.1.413.097,05629-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.server.exchange.shell.antispam.adapter.dll11.1.413.0215,84029-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.server.managedsdkwrapper.dll11.1.413.0104,73629-Aug-201122:05x 64
Microsoft.forefront.serversecurity.net.dns.dll11.1.413.0113,44029-Aug-201122:05x 64
Microsoft.fss.antispam.dll11.1.413.0195,36029-Aug-201122:05x 64
Microsoft.fss.powershellhelper.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:05x 64
Microsoft.windows.isam.dll11.1.413.097,05629-Aug-201122:05x 64
Microsoft.windows.isam.interop.dll11.1.413.0193,82429-Aug-201122:05x 64
Multienginescanner.exe1.1.249.0960,80029-Aug-201122:05x 64
Perfctrsutil.exe11.1.413.047,90429-Aug-201122:05x 64
Productconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง55020-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Protecteddata.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,57829-Aug-201117:50ไม่เกี่ยวข้อง
Protecteddata.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,48220-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Remotinglayer.dll11.1.413.0348,96029-Aug-201122:05x 64
Resourcestrings.dll11.1.413.048,92829-Aug-201122:05x 64
Scanenginetest.exe11.1.413.01,805,08829-Aug-201122:05x 64
Scanner.hไม่เกี่ยวข้อง2,97320-ก.ค.-201111:49ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.dll11.1.413.020,25629-Aug-201122:05x 64
Sharepointpowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง14,57620-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Spvsapi.dll11.1.413.0724,76829-Aug-201122:05x 64
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง312,33520-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Sqmapi.dll6.1.7600.16385241,98420-ก.ค.-201111:48x 64
Version.exe11.1.413.0448,28829-Aug-201122:05x 64
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง473,70120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.019,23229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.028,44829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,461,87020-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0146,20829-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,362,72029-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,420,06429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0547,61629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,62429-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.026,40029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง353,85520-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง440,95120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:05ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,67229-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.024,35229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:14x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,258,44120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0133,92029-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.015,64829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.043,80829-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.03,439,39229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.0318,24029-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.02,542,36829-Aug-201122:24x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.012,06429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.02,661,15229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.01,588,00029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.01,735,45629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,62429-Aug-201122:24x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:24x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.024,86429-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง14,57620-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:24x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,04029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง312,33520-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Enginepackage.cabไม่เกี่ยวข้อง67,574,10129-Aug-201123:13ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง464,72520-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.019,23229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.026,91229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,402,52520-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0142,11229-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,366,81629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,424,16029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0547,61629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.015,13629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.026,91229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง345,05920-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
จีนประยุกต์ถ้อยคำหยาบคาย list.ekfไม่เกี่ยวข้อง52620-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
จีน-traditionalprofanity list.ekfไม่เกี่ยวข้อง35420-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวข้อง2,92220-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
ฝรั่งเศส list.ekf ถ้อยคำหยาบคายไม่เกี่ยวข้อง52820-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายภาษาเยอรมันไม่เกี่ยวข้อง73820-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายภาษาอิตาลีไม่เกี่ยวข้อง39020-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายภาษาญี่ปุ่นไม่เกี่ยวข้อง72220-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายภาษาเกาหลีไม่เกี่ยวข้อง41020-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายโปรตุเกสบราซิลไม่เกี่ยวข้อง1,22820-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายรัสเซียไม่เกี่ยวข้อง99220-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
List.ekf ถ้อยคำหยาบคายสเปนไม่เกี่ยวข้อง1,01620-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Pidgenx.dll6.0.5469.1391,095,04820-ก.ค.-201111:51x 64
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง476,56220-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.019,23229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.027,42429-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:14x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,438,30020-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0146,20829-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.017,69629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,366,81629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,428,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0551,71229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.015,13629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.026,40029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง353,49720-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Multienginescanner.exe1.1.249.0634,65629-Aug-201122:05x 86
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง463,11720-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.019,74429-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.027,42429-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,407,25520-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0142,11229-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.016,67229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,362,72029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,420,06429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0547,61629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.015,13629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.025,88829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง343,02320-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง562,38920-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.015,64829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,67229-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.019,23229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.025,88829-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,580,04820-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0154,40029-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.013,08829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,370,91229-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,432,35229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0551,71229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.015,13629-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.020,25629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.010,52829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง411,39920-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง485,80920-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.015,13629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.019,23229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,409,41620-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0146,20829-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.013,08829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,358,62429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,420,06429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0547,61629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,62429-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.020,25629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.010,01629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง357,60520-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.server.adapter.fseehsfsecadapter.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:05x 64
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง456,15120-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.018,72029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.025,88829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.035,61629-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,375,11820-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0142,11229-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.047,90429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0592,67229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,362,72029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,424,16029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0404,25629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0547,61629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,62429-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.026,40029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง341,53120-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง473,17620-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.017,69629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.018,72029-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.027,42429-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.039,71229-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,027,88420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0178,97629-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.052,00029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0600,86429-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,60029-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,395,48829-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,465,12029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0412,44829-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0564,00029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.016,16029-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.025,88829-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง353,71920-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Pidgenx.dll6.0.5469.1391,095,04820-ก.ค.-201111:51x 64
Pkeyconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง6,54620-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Traceformat.cabไม่เกี่ยวข้อง670,57629-Aug-201120:57ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcm90.dll9.0.21022.8224,76807 2007 พฤศจิกายน00:23x 86
Msvcp90.dll9.0.21022.8568,83207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
Msvcr90.dll9.0.21022.8655,87207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24807 2007 พฤศจิกายน00:24x 64
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45607 2007 พฤศจิกายน02:02x 64
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20007 2007 พฤศจิกายน02:02x 64
Msvcm90.dll9.0.21022.8224,76807 2007 พฤศจิกายน00:23x 86
Msvcp90.dll9.0.21022.8568,83207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
Msvcr90.dll9.0.21022.8655,87207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
Amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_0296e955.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,85907 2007 พฤศจิกายน02:05ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,85707 2007 พฤศจิกายน05:23ไม่เกี่ยวข้อง
9.0.21022.8.policyไม่เกี่ยวข้อง66607 2007 พฤศจิกายน00:25ไม่เกี่ยวข้อง
9.0.21022.8.policyไม่เกี่ยวข้อง66207 2007 พฤศจิกายน00:24ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_0296e955.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,85907 2007 พฤศจิกายน02:05ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24807 2007 พฤศจิกายน00:24x 64
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45607 2007 พฤศจิกายน02:02x 64
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20007 2007 พฤศจิกายน02:02x 64
Msvcm90.dll9.0.21022.8224,76807 2007 พฤศจิกายน00:23x 86
Msvcp90.dll9.0.21022.8568,83207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
Msvcr90.dll9.0.21022.8655,87207 2007 พฤศจิกายน05:19x 86
X86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,85707 2007 พฤศจิกายน05:23ไม่เกี่ยวข้อง
9.0.21022.8.policyไม่เกี่ยวข้อง66607 2007 พฤศจิกายน00:25ไม่เกี่ยวข้อง
9.0.21022.8.policyไม่เกี่ยวข้อง66207 2007 พฤศจิกายน00:24ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง464,10920-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.013,60029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.015,64829-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.023,32829-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,151,95020-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0129,82429-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.043,80829-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0588,57629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,350,43229-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,407,77629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0400,16029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0543,52029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,11229-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.018,72029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.010,01629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง341,29120-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ex_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง462,69920-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.exe.mui11.1.413.014,11229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fsceventinglib.resources.dll11.1.413.015,13629-Aug-201122:23x 86
Fscutility.exe.mui11.1.413.016,16029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:14x 86
Fssehspowershell.resources.dll11.1.413.023,32829-Aug-201122:23x 86
Fsspowershell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,157,28420-ก.ค.-201111:50ไม่เกี่ยวข้อง
Fsspowershell.resources.dll11.1.413.0129,82429-Aug-201122:23x 86
Getenginefiles.exe.mui11.1.413.011,55229-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.forefront.protectionsuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.3550.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.shared.resources.dll2.0.3550.043,80829-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.protectionsuite.ui.common.resources.dll2.0.3550.0588,57629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.1.413.013,08829-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.1.413.01,350,43229-Aug-201122:23x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.1.413.011,04029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.1.413.011,55229-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.1.413.01,407,77629-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.1.413.0400,16029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.1.413.0543,52029-Aug-201122:31x 86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.1.413.014,11229-Aug-201122:23x 86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Resourcestrings.dll.mui11.1.413.018,72029-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpowershell.resources.dll11.1.413.010,52829-Aug-201122:23x 86
Spvsapi.dll.mui11.1.413.010,01629-Aug-201122:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sp_forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง340,73120-ก.ค.-201111:51ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2592450 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2592450 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2592450

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com