Uppdatering av Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Artikelöversättning Artikelöversättning
Med uppdateringen för Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 kan du använda den nya funktioner för fjärrskrivbord som lanserades i Windows 8 och Windows Server 2012. Dessa funktioner är nu tillgängliga för datorer som kör Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Titta närmare på de nya funktionerna och kända problemen i RDP 8.0.

Om du vill använda den här uppdateringen måste du hämta den, installera en nödvändig förutsättning och sedan installera uppdateringen. Om du installerar RDP 8.0 på klienten måste du aktivera den manuellt efter installationen.

I denna artikel

Show all imageVisa allaHide all imageDölj alla

Hämta RDP 8.0-uppdateringen

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 SP1 för x86-baserade system nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows 7 SP1 för x64-baserade system nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 R2 SP1 för x64-baserade system nu.

Installera de nödvändiga förutsättningarna

Innan du installerar RDP 8.0-uppdateringen måste du ha installerat snabbkorrigering 2574819.

Aktivera uppdateringen på klienten

Om du vill aktivera RDP 8.0 på en fjärrdatorn som kör Windows 7 SP1 följer du de här stegen: 

Obs! Följande instruktioner gäller endast för fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1.
 1. Installera rätt version av uppdateringspaketet genom att köra uppdateringsfilen Windows6.1-KB2592687.
 2. Starta om datorn.
 3. Öppna redigeraren för lokalt grupprincipobjekt.
 4. Aktivera principen för Remote Desktop Protocol. Inställningen för den här principen finns under följande nod:
  Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värd för fjärrskrivbordssession\Miljö för fjärrsession
 5. Om UDP-funktionalitet behövs aktiverar du RDP Transport-principen och anger värdet till Använd både TCP och UDP. Inställningen för
  RDP Transport-principen finns under följande nod:
  Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värd för fjärrskrivbordssession\Anslutningar
  Obs! Om du konfigurerar RDP Transport-principen kan brandväggen även tillåta UDP-porten 3389.
 6. Starta om datorn.

Mer information

UAG-kompatibilitet

RDP 8.0 är inte kompatibelt med versioner av Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 tidigare än Service Pack 3. Mer information finns i: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj906310.aspx

Så här verifierar du att RDP 8.0 har aktiverats på klienten

Om du vill kontrollera att RDP 8.0 är aktiverat på en fjärrdator som kör Windows 7 SP1 ansluter du till datorn från en dator som kör Windows 8 eller som kör Windows 7 SP1 med hjälp av RDC 8.0 (Remote Desktop Connection). Kontrollera sedan att RDP 8.0 är aktiverat så här:
 1. Om RDP 8.0 är aktiverat visas knappen för anslutningskvalitet i anslutningsfältet.
 2. Klicka på knappen för anslutningskvalitet om du vill öppna en dialogruta med information av följande slag. (Titta på följande skärmbild för det här steget.)
  Dölj bildenVisa bilden
Ikonen för anslutningskvalitet och dialogrutan för anslutningskvalitet bekräftar att RDP 8.0 är tillgängligt för fjärranslutningen.

Nya funktioner i RDP 8.0-uppdateringen

Nya funktioner i RDP 8.0 för Windows 7 SP1

Dölj bildenVisa bilden
Uppdateringen innehåller följande funktioner för fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1:Dessa funktioner är endast tillgängliga om du använder en klient som är kompatibel med RDP 8.0. En dator som kör Windows 8 eller Windows 7 SP1 och har RDP 8.0-uppdateringen installerad kan till exempel ansluta till en annan dator som kör Windows 7 SP1 och har RDP 8.0-uppdateringen installerad.
Dölj bildenVisa bilden

Nya funktioner i Fjärrklient 8.0 för anslutning till fjärrskrivbord för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

Dölj bildenVisa bilden
Uppdateringen av Fjärrskrivbordsklienten version 8.0 stöder följande nya funktioner när du ansluter till en server som stöds och är konfigurerad på lämpligt sätt:
 • Remote Desktop Protocol 8.0

  RDP 8.0-stödet omfattar följande:
  • Fjärrstyrning för WAN
  • Anpassad RemoteFX-grafik
  • Automatisk identifiering av fjärrnätverk
  • Medieuppspelning med RemoteFX

  Den här funktionen är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 med RDP 8.0 installerat och aktiverat
 • Dynamisk sessionsbaserad USB-omdirigering

  Med den här funktionen kan användarna välja USB-enheter för omdirigering mitt under en fjärrsession. USB-enheter kan bytas mellan fjärrsessioner eller till den lokala datorn. När funktionen RemoteFX USB-omdirigering är aktiverad kan användare trycka på ikonen Enheter i anslutningsfältet och välja vilka enheter som ska omdirigeras.

  Med funktionen Dynamisk sessionsbaserad USB-omdirigering är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 med RDP 7.1 RemoteFX vGPU-funktionen aktiverad
  • Windows 7 med RDP 8.0 installerat och aktiverat
 • Förbättrad upplevelse med enkel inloggning för Webbåtkomst till fjärrskrivbord

  Den här funktionen förenklar och förbättrar användarupplevelsen. Den gör att användarna enbart behöver ange användarnamn och lösenord en gång när de ansluter till IT-publicerade appar och skrivbord. Användarna uppmanas inte att ange sina användarnamn och lösenord för efterföljande anslutningar.

  Mer information om hur du konfigurerar web SSO (Web Single Sign-On) finns i Enkel inloggning för Webbåtkomst till fjärrskrivbord är nu enklare att aktivera i Windows Server 2012.

  Den här funktionen är endast tillgänglig när du ansluter till distributioner som är baserade på virtuella datorer och sessionsbaserade skrivbordsdistributioner i Windows Server 2012.
 • Återanslutning för RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar

  Med den här funktionen kan användarna enkelt koppla från och ansluta igen till IT-publicerade appar och skrivbord. Den här funktionen är tillgänglig för användare när de använder funktionen RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar för att ansluta till distributioner som är baserade på virtuella datorer och sessionsbaserade skrivbordsdistributioner i Windows Server 2012.
 • Stöd för RemoteFX Media Redirection-API:er för VoIP-program

  Med den här funktionen visas program som Lync 2013 med förstklassiga funktioner för ljud- och videokonferenser. Mer information finns i Allmän information om plugin-programmet Microsoft Lync 2013 VDI. Den här funktionen är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Stöd för kapslade sessioner

  I vissa särskilda situationer stöder RDP 8.0 körning av en session via anslutning till fjärrskrivbord i en annan session via anslutning till fjärrskrivbord.

  Mer information finns i Köra en session via anslutning till fjärrskrivbord i en annan session via anslutning till fjärrskrivbord i RDP 8.0.
Dölj bildenVisa bilden

Kända problem med RDP 8.0-uppdateringen

 • Virtuella skrivbord där RemoteFX vGPU finns installerat kan inte använda RDP 8.0.

  Problem
  När du har installerat och aktiverat RDP 8.0 med hjälp av grupprincipen på en dator där RemoteFX vGPU finns installerat är inte RDP 8.0 tillgängligt.

  Lösning
  Den här uppdateringen aktiverar inte RDP 8.0 för anslutningar till datorer som har RemoteFX vGPU installerat. Om du måste ha RDP 8.0 aktiverat tar du bort RemoteFX vGPU från det virtuella skrivbordet.
 • Kommandot Skugga kan inte användas för att fjärrövervaka en annan användares fjärranslutning.

  Problem
  Windows 7 SP1 har stöd för kommandot Skugga (fjärrstyrning). Det här kommandot kan användas av en administratör för att visa eller styra en aktiv session med en annan användare. När RDP 8.0 har aktiverats på en dator som kör Windows 7 SP1 kan inte en administratörsanvändare använda kommandot Skugga för att visa eller styra en annan användares session.

  Lösning
  Administratörer kan använda Fjärrhjälp eller någon annan produkt som erbjuder liknande funktioner för att visa eller styra en annan användares session.
 • Stöd för Aero ? glas är inte tillgängligt.

  Problem
  Med fjärrfunktionen för Aero ? glas i Windows 7 kan användare som kör kompatibla klienter för anslutning till fjärrskrivbord använda funktioner som Flip-3D, förhandsgranskning av aktivitetsfältet och den halvgenomskinliga fönsterramen i en fjärrskrivbordssession när en kompatibel RDC 7.0-klient används. När RDP 8.0 har aktiverats kan inte användarna använda fjärrfunktionen för Aero ? glas.

  Lösning
  Administratörer bör inte aktivera RDP 8.0 på fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1 för användare som måste använda fjärrfunktionen för Aero ? glas.
 • RDP 8.0 på fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1 använder inte UDP-protokollet.

  Problem
  RemoteFX för WAN-funktionen i RDP 8.0 använder TCP- och UDP-protokoll på ett intelligent sätt för att optimera användarupplevelsen. När du har installerat och aktiverat RDP 8.0 på datorer som kör Windows 7 SP1 konfigureras RDP 8.0 så att bara TCP-protokollet används.

  Lösning
  Konfigurera RDP 8.0 för användning av både TCP- och UDP-protokollen. Mer information finns i avsnittet "Aktivera RDP 8.0".
 • Lokala administratörer som inte är medlemmar i gruppen Användare av fjärrskrivbord kan inte logga in med hjälp av en klient för anslutning till fjärrskrivbord.

  Problem
  När RDP 8.0 har aktiverats kan inte lokala administratörer som inte är medlemmar i gruppen Användare av fjärrskrivbord logga in.

  Lösning
  Lägg till användare som är lokala administratörer i gruppen Användare av fjärrskrivbord.
 • Brandväggsregeln som tillåter UDP-trafik är inte aktiverad när du använder ett grupprincipobjekt för att aktivera RDP 8.0.

  Problem
  Om du använder ett grupprincipobjekt för att aktivera RDP 8.0 kan det hända att UDP-brandväggsregeln som tillåter UDP-trafik inte är aktiverad.

  Lösning
  Skapa ett grupprincipobjekt för att aktivera brandväggen Fjärrskrivbord - användarläge (UDP-in).
 • Brandväggsregeln som tillåter TCP-trafik kanske inte är aktiverad om du installerar den här uppdateringen manuellt.

  Problem
  Om du använder Lokal säkerhetsprincip för att aktivera RDP 8.0 kan det hända att TCP-brandväggsregeln som tillåter TCP-trafik inte är aktiverad.

  Lösning
  Aktivera brandväggsregeln Fjärrskrivbord - RemoteFX (TCP-in) i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet.
 • Du upplever långsam prestanda när IPsec distribueras i nätverket.

  Problem
  När du ansluter till en dator med hjälp av RDP 8.0-protokollet upplever du långsam prestanda i vissa situationer när IPsec distribueras i nätverket.

  Lösning
  Installera snabbkorrigering 2570170 (Detta kan vara på engelska) på servern.
 • Du kan inte använda funktionerna för flertrycksinmatning och rörelser när du ansluter till en dator via fjärranslutning.

  Problem
  Det här problemet uppstår när du använder Remote Desktop Connection Client 8.0 på en dator som kör Windows 7 SP1.

  Lösning
  Flertrycksinmatningsfunktionen RemoteFX stöds bara när både klient- och serverdatorn kör Windows 8 eller Windows Server 2012.
 • Du får flera autentiseringsuppmaningar när du ansluter till datorer genom att använda fjärrwebbåtkomst i domänerna Small Business Server 2011 och Windows Server 2012 Essentials.

  Problem
  När du försöker ansluta till en dator i en domän i Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard eller Windows Small Business Server 2011 Essentials genom att använda fjärrwebbåtkomst eller fjärrskrivbordsgateway får du upprepade autentiseringsuppmaningar.

  Lösning
  Lös problemet genom att läsa Information om hur du undviker problemet med flera autentiseringsuppmaningar när du använt uppdatering 2574819 och 2592687.
Mer information om RDP 8.0-uppdateringen för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 finns i Remote Desktop Protocol 8.0-uppdatering för Windows 7 SP1: Skapa en bra WAN-användarupplevelse för virtuella skrivbord i Windows 7 SP1.

Om den här artikeln

Artikel-id: 2592687
Senaste recension: den 7 maj 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
Vill du lämna feedback om den här artikeln?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.