ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดรันไทม์ 216

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 259279
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Windows, Internet Explorer หรือโปรแกรมที่ใช้ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ 216 ที่ที่อยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส SubSeven โทรจัน

การตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจะติดไวรัสนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.subseven.html
http://www.europe.f-secure.com/v-descs/subseven.shtml

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รันการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อเอาไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ติดไวรัสทั้งหมดของคุณมีทางกายภาพตัดจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นใด ๆ ในขณะที่คุณทำการแก้ไขปัญหานี้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส แวะไป Carnegie Mellon เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.cert.org/tech_tips/win-UNIX-system_compromise.html
Microsoft ไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจหา หรือเอาไวรัสคอมพิวเตอร์ หากคุณสงสัย หรือยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ได้รับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปัจจุบัน สำหรับรายชื่อของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีการปฏิเสธบริการแบบกระจายและไวรัสที่โทรจัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722931.aspx
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดรันไทม์ 216" ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
189989ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: รันไทม์พลาด 216 ที่ 00009275

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 259279 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kb3rdparty kbenv kbprb kbmt KB259279 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:259279

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com