เมื่อคุณปรับรุ่นเป็นโฮสต์รวม Server 2010 หรือใช้ลักษณะพิเศษที่มีการยกเลิกกำหนดค่าการตั้งค่าคุณสมบัติการรวมข้อมูลในโฮสต์รวม Server 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์วางตารางแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นกำลังใช้ตาราง SQL จำเป็น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2592837 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับรุ่น Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 ในระบบเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ multiserver เมื่อธุรกรรมการกระจายกำลังถูกใช้ร่วมกับ TCP/IP หรือ เมื่อคุณใช้ ยกเลิกการกำหนดค่าคุณลักษณะ การตั้งค่าคุณสมบัติการรวมข้อมูล

คำแนะนำ

คุณสามารถรัน 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์ในสภาพแวดล้อมที่ multiserver (ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์จำนวนมากของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ใช้งานร่วมกันที่ subdomain โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และคุณกำลังใช้ธุรกรรมที่มีการแจกจ่าย) ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถใช้อินสแตนซ์เดียวของ Microsoft SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูลของธุรกรรม

หมายเหตุ ปัญหาเดียวกันอาจเห็นได้ถ้าคุณใช้ ยกเลิกการกำหนดค่าคุณลักษณะ คุณลักษณะการรวมข้อมูล

เมื่อคุณกำหนดค่าการแจกจ่ายธุรกรรม คุณจะต้องระบุอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะมีสร้างฐานข้อมูล SQL Server ชื่อ MSHIS_DATA บนอินสแตนซ์ที่จัดโครงแบบของ SQL Server จะเก็บไว้ในตารางต่อไปนี้:
DUWTCPLog
DUWTCPReferences
สิ่งเหล่านี้จำเป็นเพื่อที่จะเก็บตัวบ่งชี้ธุรกรรม คุณสามารถใช้อินสแตนซ์เดียวของ SQL Server เพื่อวัตถุประสงค์นี้

เมื่อคุณพยายามปรับรุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์กับโฮสต์รวม Server 2010 เดี๋ยวนี้ โปรแกรมติดตั้งถอนโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับรุ่น ซึ่งทำให้ DUWTCPLog และ DUWTCPReferences ตารางที่ถูกสร้างในฐานข้อมูล MSHIS_DATA จะถูกส่งน้อยลง หลังจากตารางมีสายหลุด ธุรกรรมการกระจายอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่บนอินสแตนซ์อื่นของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ในสภาพแวดล้อมที่ multiserver ไม่ ได้อย่างถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกรรมที่แจกจ่ายอื่น ๆ ควรจะใช้ตาราง SQL Server ที่ถูกทิ้งไป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Windows Explorer แล้ว ค้นหาโฟลเดอร์ Server\System รวมโฮสต์ของ Microsoft
 2. เปิดแฟ้ม DuwTcpCleanup.sql
 3. ค้นหาบรรทัดที่ 11 ที่คุณเห็นในคำสั่งต่อไปนี้:
  DELETE FROM "DUWTCPReferences" WHERE NAME = HOST_NAME()   
  IF EXISTS (SELECT COUNT(*) FROM "DUWTCPReferences")
          BEGIN
 4. บรรทัดสองการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM "DUWTCPReferences") 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2592837 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2592837 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2592837

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com