Article ID: 259403
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

Vcredist.exe הוא קובץ הפעלה בחילוץ עצמי שמתקין את הגירסה האחרונה של קבצי זמן הריצה של Microsoft Visual C++ ורכיבי מערכת ההפעלה הנדרשים לרוב הפרויקטים שנוצרים באמצעות Visual C++ 6.0. קבצים אלה כוללים תיקונים שכלולים ב- Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4).

החל מ- Visual Studio 6.0 Service Pack 5, הקובץ Vcredist.exe כלול ב- Service Pack. הקובץ Vcredist.exe המוזכר במאמר זה ימשיך להיכלל בגירסת Visual Studio 6.0 Service Pack 4. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Vcredist.exe, עליך להשיג עותק של ה- Service Pack האחרון. לפרטים, בקר באתר Microsoft Developer Network (MSDN) שכתובתו:
http://msdn.microsoft.com/he-il/vstudio/cc136611.aspx

מידע נוסף

כדי להשיג את עדכון Vcredist.exe, הורד והפעל את היישום הבא, שמתקין את Vcredist.exe בספריה שתציין.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורדה את חבילת VC6RedistSetup_deu.exe.

תאריך פרסום: 16.11.00

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

למידע נוסף על הורדת קבצים ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר במרכז ההורדות בכתובת האינטרנט הבאה: 
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
VC6RedistSetup.exe יציג לך את הסכם הרשיון למשתמש הקצה. כאשר תסכים להסכם, קובץ יחיד, Vcredist.exe, מחולץ.

Vcredist.exe מתקין את קבצי הליבה הבאים, שנכללים ב- Visual Studio 6.0 SP4. קבצים אלה הם יחסי תלות בסיסיים של רוב הרכיבים והיישומים שנוצרים באמצעות Visual C++ 6.0:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסהגודל
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147,728 בתים)
Atl.dll (Windows 95 ו- Windows 98)3.0.8449.072KB (73,785 בתים)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057.5KB (58,938 בתים)
Comcat.dll4.71.1460.121.7KB (22,288 בתים)
Comctl32.dll (Windows 95 ו- Windows 98)5.80.2614.3600564KB (577,808 בתים)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544KB (557,328 בתים)
Mfc42.dll6.0.8665.0972KB (995,383 בתים)
Mfc42u.dll (Windows NT בלבד)6.0.8665.0972KB (995,384 בתים)
Msvcirt.dll6.0.8168.076KB (77,878 בתים)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392KB (401,462 בתים)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272KB (278,581 בתים)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584KB (598,288 בתים)
Olepro32.dll5.0.4275.1160KB (164,112 בתים)
Stdole2.tlb2.40.4275.117.5KB (17,920 בתים)

בנוסף לכך, הקבצים הבאים מותקנים גם הם על-ידי Vcredist.exe. קבצים אלה הם קבצים תומכים עבור תוכנית ההתקנה של Vcredist.exe:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסהגודל
Advpack.dll4.71.1015.073.2KB (74,960 בתים)
W95inf16.dll4.71.704.02.21KB (2,272 בתים)
W95inf32.dll4.71.16.04.50KB (4,608 בתים)

Vcredist.exe תומך בבוררי שורת הפקודה הבאים:
ללא בוררים = מצב לא שקט, הצגת מד התקדמות והודעת אתחול מחדש
/q = מצב חצי שקט, הצגת הודעת אתחול מחדש וללא מד התקדמות
/q /r:n = ללא הודעת אתחול מחדש או מד התקדמות
Vcredist.exe אינו חבילת התקנה עם תכונות מלאות. ככזה, הוא אינו מהווה שיטת הפצה מחדש מומלצת לקבצים הקודמים. חבילה זו לא מעבירה הודעות שגיאה חזרה אל התוכנית או המשתמש שמפעילים את Vcredist.exe. לפיכך, מומלץ מאוד שתוכניות שמפעילות את Vcredist.exe יבדקו תחילה אם יש שטח פנוי בדיסק (כ- 10 MB), קבצי מערכת לקריאה בלבד, זכויות מנהל וספריית TEMP חוקית. היעדר כל אחד מתנאים מקדימים אלה יכול לגרום לחבילה זו להתקין באופן שגוי חלק מהקבצים במערכת היעד.

בנוסף לכך, חבילה זו לא מתקינה רכיבי מסד נתונים או ספריות קישור דינאמי (DLL) לוויין מקומיות. למידע על אופן ההתקנה של רכיבי מסד נתונים כגון ODBC, ADO או DAO, עיין במאמר הבא הפצה מחדש של יישומי Microsoft Visual C++ 6.0 באתר האינטרנט Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa260978(en-us,VS.60).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות קבצי DLL של משאבים מקומיים עבור MFC, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
208983 כיצד להשתמש בקבצי DLL LOC של MFC (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה חבילה זו לא מתקינה רכיבים אלה במחשבים שבהם פועלות מערכות Microsoft Windows 2000 או Microsoft Windows Millennium (Me). במחשבים שבהם פועלים Windows 2000 ו- Windows Millennium, ניתן לעדכן רכיבים אלה רק באמצעות עדכוני מערכת ההפעלה וחבילות Service Pack עבור מערכות הפעלה אלה.

ניתן להפיץ מחדש את Vcredist.exe באופן חופשי עם היישום שלך. כמו כן, תוכל לספק עותק של מאמר זה מתוך מאגר הידע Knowledge Base.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 259403 - Last Review: יום שני 05 נובמבר 2012 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com