หมายเลขบทความ (Article ID): 259403
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Vcredist.exe เป็นแฟ้มปฏิบัติการที่ดึงข้อมูลด้วยตนเองที่ติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของแฟ้มรันไทม์ Microsoft Visual C++ และคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้กับโครงการส่วนใหญ่ที่สร้างด้วย Visual C++ 6.0 แฟ้มเหล่านี้มีการแก้ไขที่รวมอยู่กับ Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4)

ตั้งแต่ Visual Studio 6.0 Service Pack 5 เป็นต้นไป Vcredist.exe จะรวมอยู่กับ service pack ในบทความนี้ Vcredist.exe จะยังคงเป็นเวอร์ชั่น Visual Studio 6.0 Service Pack 4 เมื่อต้องการขอรับเวอร์ชั่นล่าสุดของ Vcredist.exe คุณต้องขอรับสำเนา service pack ล่าสุด สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/th-th/vstudio/cc136611.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุง Vcredist.exe ให้ดาวน์โหลดและรันโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ ซึ่งติดตั้ง Vcredist.exe ในไดเรกทอรีที่คุณระบุ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ VC6RedistSetup_deu.exe ขณะนี้

วันที่ออก: 16 พฤศจิกายน 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดแฟ้มจาก Microsoft Download Center โปรดเข้าไปที่ Download Center ที่เว็บแอดเดรสต่อไปนี้: 
http://www.microsoft.com/th-th/download/default.aspx
VC6RedistSetup.exe จะแสดงข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ เมื่อคุณยอมรับข้อตกลง แฟ้ม Vcredist.exe แฟ้มเดียวจะถูกดึงข้อมูล

Vcredist.exe ติดตั้งแฟ้มหลักต่อไปนี้ซึ่งมีรวมอยู่กับ Visual Studio 6.0 SP4 แฟ้มเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคอมโพเนนต์และโปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่ที่สร้างด้วย Visual C++ 6.0:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่น ขนาด
Asycfilt.dll2.40.4275.1144KB (147,728 ไบต์)
Atl.dll (Windows 95 และ Windows 98)3.0.8449.072KB (73,785 ไบต์)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057.5KB (58,938 ไบต์)
Comcat.dll4.71.1460.121.7KB (22,288 ไบต์)
Comctl32.dll (Windows 95 และ Windows 98)5.80.2614.3600564KB (577,808 ไบต์)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544KB (557,328 ไบต์)
Mfc42.dll6.0.8665.0972KB (995,383 ไบต์)
Mfc42u.dll (Windows NT เท่านั้น)6.0.8665.0972KB (995,384 ไบต์)
Msvcirt.dll6.0.8168.076KB (77,878 ไบต์)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392KB (401,462 ไบต์)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272KB (278,581 ไบต์)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584KB (598,288 ไบต์)
Olepro32.dll5.0.4275.1160KB (164,112 ไบต์)
Stdole2.tlb2.40.4275.117.5KB (17,920 ไบต์)

นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้ถูกติดตั้งโดย Vcredist.exe มีแฟ้มสนับสนุนสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Vcredist.exe:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่น ขนาด
Advpack.dll4.71.1015.073.2KB (74,960 ไบต์)
W95inf16.dll4.71.704.02.21KB (2,272 ไบต์)
W95inf32.dll4.71.16.04.50KB (4,608 ไบต์)

Vcredist.exe สนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
ไม่มีสวิตช์ = ไม่มีโหมดเงียบ แสดงแถบความคืบหน้าและพร้อมท์รีบูต
/q = โหมดกึ่งเงียบ แสดงข้อความรีบูต และไม่มีแถบความคืบหน้า
/q /r:n = ไม่มีข้อความรีบูตหรือแถบความก้าวหน้า
Vcredist.exe ไม่ใช่แพคเกจติดตั้งแบบเต็ม ดังนั้น ไม่ใช่วิธีการกระจายซ้ำที่แนะนำสำหรับแฟ้มก่อนหน้า แพคเกจนี้ไม่สื่อสารข้อความแสดงข้อผิดพลาดกลับไปที่โปรแกรม หรือผู้ใช้ที่กำลังเริ่ม Vcredist.exe ดังนั้น ขอแนะนำว่าโปรแกรมที่เริ่มต้นด้วย Vcredist.exe ให้ตรวจสอบพื้นที่ว่างดิสก์ (ประมาณ 10 MB) แฟ้มระบบอ่านอย่างเดียว สิทธิ์ผู้ดูแลระบบและไดเรกทอรี TEMP ที่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้แพคเกจนี้ติดตั้งแฟ้มบางแฟ้มบนระบบเป้าหมายไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ แพคเกจนี้ไม่ติดตั้งคอมโพเนนต์ฐานข้อมูลใดๆ หรือไลบรารีที่เชื่อมโยงแซทเทิลไลท์ภายในแบบไดนามิก (DLLs) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งคอมโพเนนต์ฐานข้อมูล เช่น ODBC, ADO หรือ DAO โปรดดูที่บทความ การแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual C++ 6.0 ซ้ำ ต่อไปนี้ในเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa260978(VS.60).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง DLLs ภายในสำหรับ MFC ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
208983 วิธีใช้ MFC LOC DLLs (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ แพคเกจนี้ไม่ติดตั้งคอมโพเนนต์นี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Millennium (Me) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 และ Windows Millennium คอมโพเนนต์นี้สามารถปรับปรุงผ่านโปรแกรมปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ service packs สำหรับระบบปฏิบัติการนี้เท่านั้น

Vcredist.exe สามารถแจกจ่ายซ้ำได้กับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ขอแนะนำให้ทำสำเนาบทความฐานความรู้นี้ไว้
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 259403 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com