MS12-050: תיאור עדכון האבטחה עבור Windows SharePoint Services 3.0:? 10.07.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2596911 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-050. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, PSCONFIG עשוי לפעול באופן אוטומטי.

כדי למנוע התרחשות של פעולה זו, עליך להפעיל את העדכון באמצעות שורת הפקודה הבאה. שם לב שלפקודה יש רגישות לאותיות רישיות:
sts2007-kb2596911-fullfile-x86-glb.exe PATCH_ARGS=runupgrade=no
לאחר עדכון כל השרתים בחווה, ניתן להפעיל את PSCONFIG.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין עדכון אבטחה זה, עליך להתקין תחילה את Windows SharePoint 3.0 Service Pack 2 (SP2)? או Service Pack 3 (SP3)? במחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של חבילות ה- service pack, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך Microsoft Knowledge Base:
953338 תיאור של Windows SharePoint 3.0 SP2 ושל Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP1 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2526305 תיאור של Windows SharePoint 3.0 SP3 ושל Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2493987 MS11-074: תיאור עדכון האבטחה עבור Windows SharePoint Services 3.0:? 13 בספטמבר, 2011

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של מהדורת x86 של Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sts-x-none.xmlNot Applicable1,24704-Apr-201222:23Not Applicable
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25Not Applicable
Cfgupddl.sqlNot Applicable13817-Jan-201223:40Not Applicable
Configdb.sqlNot Applicable66,82318-Jan-201200:18Not Applicable
Configup.sqlNot Applicable50,05617-Jan-201223:40Not Applicable
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29Not Applicable
Depl.xsdNot Applicable62,74606-Apr-201108:41Not Applicable
Dwdcw20.dll12.0.6650.5000439,12831-Aug-201112:33x86
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29Not Applicable
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12Not Applicable
Fldedit.asxNot Applicable181,48808-Feb-201213:10Not Applicable
Fldnew.asxNot Applicable177,04526-Feb-200917:51Not Applicable
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40Not Applicable
Listedit.asxNot Applicable38,33108-Feb-201213:10Not Applicable
Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll12.0.6650.5000128,88831-Aug-201108:26x86
Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll12.0.6650.500087,92831-Aug-201108:26x86
Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll12.0.6650.5000104,31231-Aug-201108:26x86
Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll12.0.6650.500087,92831-Aug-201108:26x86
Microsoft_web_design_server.dll12.0.6650.5000403,33631-Aug-201112:57x86
Msscntrs.dll12.0.6600.100088,40827-May-201103:46Not Applicable
Mssdmn.exe12.0.6600.1000281,45627-May-201103:46Not Applicable
Mssearch.exe12.0.6600.1000156,05627-May-201103:46Not Applicable
Mssph.dll12.0.6650.5000703,31227-Aug-201107:16Not Applicable
Mssrch.dll12.0.6660.50002,066,70414-Mar-201217:21Not Applicable
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000123,24001-Jun-201100:23Not Applicable
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000199,53601-Jun-201100:23Not Applicable
Offprsx.dll12.0.6650.50001,134,48827-Aug-201107:01x86
Onetutil.dll12.0.6661.50001,981,04805-Apr-201206:36x86
Owssvr.dll12.0.6661.50003,059,82403-Apr-201222:32Not Applicable
Owstimer.exe12.0.6600.100054,64027-May-201103:06Not Applicable
Qstedit.asxNot Applicable190,58108-Feb-201213:11Not Applicable
Qstnew.asxNot Applicable175,26026-Feb-200917:52Not Applicable
Query9x.dll12.0.6600.100081,23227-May-201103:46Not Applicable
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,76009-Jul-201001:11Not Applicable
Schema.xml_announceNot Applicable92,60220-Nov-201007:17Not Applicable
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40Not Applicable
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21Not Applicable
Searchom.dll12.0.6650.50001,466,75231-Aug-201110:51Not Applicable
Searchom.dll12.0.6650.50001,466,75231-Aug-201110:51Not Applicable
Sigcfg.cerNot Applicable68918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigcfg.dllNot Applicable8,98418-Jan-201200:18x86
Sigcfg.sqlNot Applicable42,67918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigsdb.cerNot Applicable68920-Sep-201108:39Not Applicable
Sigsdb.dllNot Applicable8,03220-Sep-201108:39Not Applicable
Sigsdb.sqlNot Applicable154,68420-Sep-201108:39Not Applicable
Sigstore.cerNot Applicable68918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigstore.dllNot Applicable8,98418-Jan-201200:18x86
Sigstore.sqlNot Applicable404,96518-Jan-201200:18Not Applicable
Store.sqlNot Applicable2,783,84218-Jan-201200:18Not Applicable
Storeup.sqlNot Applicable2,708,96517-Jan-201223:40Not Applicable
Stoupddl.sqlNot Applicable13817-Jan-201223:40Not Applicable
Sts.workflows.dll12.0.6650.500071,54431-Aug-201108:26x86
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68022-Sep-201100:59x86
Stsap.dll12.0.6650.5000628,63231-Aug-201108:26x86
Stsapa.dll12.0.6650.5000268,15231-Aug-201108:26x86
Stslib.dll12.0.6650.5000128,88831-Aug-201108:26Not Applicable
Stsom.dll12.0.6661.50009,603,69605-Apr-201206:53x86
Stsom.dll12.0.6661.50009,603,69605-Apr-201206:53Not Applicable
Stssoap.dll12.0.6650.5000313,20831-Aug-201108:26x86
Stswel.dll12.0.6661.50001,938,54403-Apr-201222:32x86
Stswfacb.dll12.0.6650.5000194,45631-Aug-201108:26x86
Stswfact.dll12.0.6650.5000194,45631-Aug-201108:26x86
Svrsetup.exe12.0.6650.5000439,16031-Aug-201112:34x86
Timezone.xmlNot Applicable72,89517-Jan-201223:43Not Applicable
Tquery.dll12.0.6650.50002,358,09627-Aug-201107:16Not Applicable
Wss.rsxNot Applicable453,41027-May-201102:18Not Applicable
Wss.search.sqlNot Applicable432,49620-Sep-201108:39Not Applicable
Wss.search.up.sqlNot Applicable339,76820-Sep-201108:10Not Applicable
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10Not Applicable
Wssadmin.exe12.0.6650.500015,27231-Aug-201108:26Not Applicable
Wssadmop.dll12.0.6650.5000485,24031-Aug-201108:26Not Applicable
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24Not Applicable
Wsssetup.dll12.0.6657.50006,784,80018-Jan-201200:46x86
Xmlfiltr.dll2008.1231.6650.5000102,24827-Aug-201100:42Not Applicable
עבור כל הגירסאות הנתמכות של מהדורת x64 של Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sts-x-none.xmlNot Applicable1,24704-Apr-201222:14Not Applicable
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25Not Applicable
Cfgupddl.sqlNot Applicable13817-Jan-201223:40Not Applicable
Configdb.sqlNot Applicable66,82318-Jan-201200:18Not Applicable
Configup.sqlNot Applicable50,05617-Jan-201223:40Not Applicable
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29Not Applicable
Depl.xsdNot Applicable62,74606-Apr-201108:41Not Applicable
Dwdcw20.dll12.0.6606.10001,095,51220-Jul-201111:54x64
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29Not Applicable
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12Not Applicable
Fldedit.asxNot Applicable181,48808-Feb-201213:10Not Applicable
Fldnew.asxNot Applicable177,04526-Feb-200917:51Not Applicable
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40Not Applicable
Listedit.asxNot Applicable38,33108-Feb-201213:10Not Applicable
Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-201116:04x86
Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-201116:04x86
Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll12.0.6602.1000104,31222-Jun-201116:04x86
Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-201116:04x86
Microsoft_web_design_server.dll12.0.6602.1000403,33622-Jun-201115:12x86
Msscntrs.dll12.0.6600.1000437,08027-May-201102:35Not Applicable
Mssdmn.exe12.0.6600.1000798,57627-May-201102:35Not Applicable
Mssearch.exe12.0.6600.1000572,31227-May-201102:35Not Applicable
Mssph.dll12.0.6607.10001,959,76002-Aug-201118:18Not Applicable
Mssrch.dll12.0.6660.50004,762,38414-Mar-201217:16Not Applicable
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000228,20026-May-201121:52Not Applicable
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000387,95226-May-201121:52Not Applicable
Offprsx.dll12.0.6604.10001,761,68805-Jul-201101:25x64
Onetutil.dll12.0.6661.50003,385,97603-Apr-201221:04x64
Owssvr.dll12.0.6661.50005,207,15203-Apr-201222:30Not Applicable
Owstimer.exe12.0.6600.100089,45627-May-201101:58Not Applicable
Qstedit.asxNot Applicable190,58108-Feb-201213:11Not Applicable
Qstnew.asxNot Applicable175,26026-Feb-200917:52Not Applicable
Query9x.dll12.0.6600.1000219,47227-May-201102:35Not Applicable
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,76009-Jul-201001:11Not Applicable
Schema.xml_announceNot Applicable92,60220-Nov-201007:17Not Applicable
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40Not Applicable
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21Not Applicable
Searchom.dll12.0.6604.10001,568,64005-Jul-201101:49Not Applicable
Searchom.dll12.0.6604.10001,568,64005-Jul-201101:49Not Applicable
Sigcfg.cerNot Applicable68918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigcfg.dllNot Applicable8,98418-Jan-201200:18x86
Sigcfg.sqlNot Applicable42,67918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigsdb.cerNot Applicable68920-Sep-201108:39Not Applicable
Sigsdb.dllNot Applicable8,03220-Sep-201108:39Not Applicable
Sigsdb.sqlNot Applicable154,68420-Sep-201108:39Not Applicable
Sigstore.cerNot Applicable68918-Jan-201200:18Not Applicable
Sigstore.dllNot Applicable8,98418-Jan-201200:18x86
Sigstore.sqlNot Applicable404,96518-Jan-201200:18Not Applicable
Store.sqlNot Applicable2,783,84218-Jan-201200:18Not Applicable
Storeup.sqlNot Applicable2,708,96517-Jan-201223:40Not Applicable
Stoupddl.sqlNot Applicable13817-Jan-201223:40Not Applicable
Sts.workflows.dll12.0.6650.500071,54431-Aug-201108:26x86
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68020-Sep-201108:19x86
Stsap.dll12.0.6602.1000628,63222-Jun-201116:04x86
Stsapa.dll12.0.6602.1000268,15222-Jun-201116:04x86
Stslib.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-201116:04Not Applicable
Stsom.dll12.0.6661.50009,603,69603-Apr-201222:30x86
Stsom.dll12.0.6661.50009,603,69603-Apr-201222:30Not Applicable
Stssoap.dll12.0.6602.1000313,20822-Jun-201116:04x86
Stswel.dll12.0.6661.50003,331,18403-Apr-201222:30x64
Stswfacb.dll12.0.6602.1000194,45622-Jun-201116:04x86
Stswfact.dll12.0.6602.1000194,45622-Jun-201116:04x86
Svrsetup.exe12.0.6650.5000439,16031-Aug-201112:34x86
Timezone.xmlNot Applicable72,89517-Jan-201223:43Not Applicable
Tquery.dll12.0.6604.10004,784,46405-Jul-201101:49Not Applicable
Wss.rsxNot Applicable453,41027-May-201102:18Not Applicable
Wss.search.sqlNot Applicable432,49620-Sep-201108:39Not Applicable
Wss.search.up.sqlNot Applicable339,76820-Sep-201108:10Not Applicable
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10Not Applicable
Wssadmin.exe12.0.6607.100015,27202-Aug-201118:06Not Applicable
Wssadmop.dll12.0.6607.1000485,24002-Aug-201118:06Not Applicable
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24Not Applicable
Wsssetup.dll12.0.6657.50006,784,80018-Jan-201200:46x86
Xmlfiltr.dll2008.1231.6605.1000204,13612-Jul-201122:13Not Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2596911 - Last Review: יום שני 27 אוגוסט 2012 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2596911

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com