อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินถูกปรับปรุงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณรวม Microsoft Dynamics CRM กับ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 โดยการใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้กับการนำทาง Dynamics Microsoft สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณรวม Microsoft Dynamics CRM กับ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 โดยการใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics คุณลักษณะชุด 5 ในบางสถานการณ์ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการอัพเดอย่างไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM
เมื่อคุณปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[สกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน] พบข้อผิดพลาดขณะประมวลผล…
TransactionCurrency มี ID =<guid>ไม่มีการ</guid>
ในสถานการณ์นี้ เฉพาะระเบียนแรกของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินจะซิงโครไนส์กับ Microsoft Dynamics CRM เมื่อระบบการซิงโครไนซ์เร็กคอร์ดในเวลาต่อมาที่ป้อนลงในตารางอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ด้วยวันเริ่มต้นในภายหลัง ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสุดท้ายสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน แทนที่เป็นของอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับสกุลเงินเฉพาะ จะซิงโครไนส์กับ Microsoft Dynamics CRM โดยการใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มันมุ่งเท่านั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอเซอร์วิสแพ็คถัดไปของ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับโทรศัพท์สามารถยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปกติ กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม

ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ เพื่อสร้าง และกระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการในแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ คุณควรเป็นผู้ใช้ไคลเอ็นต์เท่านั้นที่ล็อกออนเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลถูกกำหนดให้รหัสการบทบาท "ซูเปอร์" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดหมายเลขหน้าที่ "ระดับ SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • อนุญาตการปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์ในการดำเนินการ รหัสวัตถุของระบบ 5210 วัตถุ และสำหรับการ รหัสวัตถุของระบบ 9015 วัตถุ


หมายเหตุ คุณไม่ได้ต้องมีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่จะใช้การแก้ไขปัญหาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้การเปลี่ยนแปลงรหัสต่อไปนี้ใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2:
  1. สร้างขึ้นใหม่ GetCurrencyFactor ทำงานในตารางอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (330) เป็นดังนี้:
   PROCEDURE GetCurrentCurrencyFactor@14(CurrencyCode@1000 : Code[10]) : Decimal;
     BEGIN
      SETRANGE("Currency Code",CurrencyCode);
      IF FINDLAST THEN
       EXIT("Exchange Rate Amount" / "Relational Exch. Rate Amount")
     END;
  2. สร้างขึ้นใหม่ SetCurrencyFactor ทำงานในตารางอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (330) เป็นดังนี้:
   PROCEDURE SetCurrentCurrencyFactor@15(CurrencyCode@1000 : Code[10];CurrencyFactor@1001 : Decimal);
     VAR
      RateForTodayExists@1002 : Boolean;
     BEGIN
      "Currency Code" := CurrencyCode;
      TESTFIELD("Currency Code");
      RateForTodayExists := GET(CurrencyCode,TODAY);
      "Exchange Rate Amount" := 1;
      "Relational Exch. Rate Amount" := 1 / CurrencyFactor;
      "Adjustment Exch. Rate Amount" := "Exchange Rate Amount";
      "Relational Adjmt Exch Rate Amt" := "Relational Exch. Rate Amount";
      IF RateForTodayExists THEN BEGIN
       "Relational Currency Code" := '';
       MODIFY;
      END ELSE BEGIN
       "Starting Date" := TODAY;
       INSERT;
      END;
     END;
  3. เพิ่มตัวแปรส่วนกลางใหม่ในรูปแบบสกุลเงิน (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyFactor
   • ชนิดข้อมูล: เลขฐานสิบ
  4. เพิ่ม ปัจจัยด้านสกุลเงิน ฟิลด์ (46) ในรูปแบบสกุลเงิน (5)
  5. เพิ่มตัวแปรท้องถิ่นใหม่ในเครื่อง ปัจจัยด้านสกุลเงิน - OnValidate ทริกเกอร์ในรูปแบบสกุลเงิน (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyExchangeRate
   • ชนิดข้อมูล: เร็กคอร์ด
   • ชนิดย่อย: อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในการ ปัจจัยด้านสกุลเงิน - OnValidate ทริกเกอร์ในรูปแบบสกุลเงิน (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  7. เพิ่มตัวแปรท้องถิ่นใหม่ในเครื่อง OnAfterGetRecord ทริกเกอร์ในรูปแบบสกุลเงิน (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyExchangeRate
   • ชนิดข้อมูล: เร็กคอร์ด
   • ชนิดย่อย: อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  8. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในการ OnAfterGetRecord ทริกเกอร์ในรูปแบบสกุลเงิน (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  9. เพิ่มตัวแปรส่วนกลางใหม่ในหน้าของสกุลเงิน (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyFactor
   • ชนิดข้อมูล: เลขฐานสิบ
  10. เพิ่ม ปัจจัยด้านสกุลเงิน เขตข้อมูลในเพสกุลเงิน (5), จากนั้น ระบุเขตข้อมูลเป็นดังนี้:
   • ชื่อ: CurrencyFactor
   • คำอธิบายเฉพาะ: ปัจจัยด้านสกุลเงิน
   • ชนิด: เขตข้อมูล
   • SourceExpr: CurrencyFactor
  11. เพิ่มตัวแปรท้องถิ่นใหม่ในเครื่อง ปัจจัยด้านสกุลเงิน - OnValidate ก่อให้เกิดในสกุลเงินหน้า (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyExchangeRate
   • ชนิดข้อมูล: เร็กคอร์ด
   • ชนิดย่อย: อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในการ ปัจจัยด้านสกุลเงิน - OnValidate ทริกเกอร์ในเพสกุลเงิน (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  13. เพิ่มตัวแปรท้องถิ่นใหม่ในเครื่อง OnAfterGetRecord ก่อให้เกิดในสกุลเงินหน้า (5), จากนั้น ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: CurrencyExchangeRate
   • ชนิดข้อมูล: เร็กคอร์ด
   • ชนิดย่อย: อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  14. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในการ OnAfterGetRecord ทริกเกอร์ในเพสกุลเงิน (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  15. เพิ่มตัวแปรท้องถิ่นใหม่ในเครื่อง UpdateParentIntegrationRecord ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวมการจัดการ (5150), แล้ว ระบุตัวแปรต่อไปนี้:
   • ชื่อ: สกุลเงิน
   • ชนิดข้อมูล: เร็กคอร์ด
   • ชนิดย่อย: สกุลเงิน
  16. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ UpdateParentIntegrationRecord ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวมการจัดการ (5150) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่
   ...
    DATABASE::"Ship-to Address":
     BEGIN
      FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."
      IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN
       ParentRecRef.GETTABLE(Customer);
       InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);
      END;
     END;
   END;
   รหัสแทน
   ...
    
    DATABASE::"Ship-to Address":
     BEGIN
      FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."
      IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN
       ParentRecRef.GETTABLE(Customer);
       InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);
      END;
     END;
   
   // Add the following lines.
    DATABASE::"Currency Exchange Rate":
     BEGIN
      FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Currency Code"
      IF Currency.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN
       ParentRecRef.GETTABLE(Currency);
       InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);
      END;
     END;
   // End of the lines.
   
   END;
  17. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ EnableConnector ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวมการจัดการ (5150) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่
   ...
   SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");
   SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);
   
   //Delete the following line.
   SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");
   
   SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");
   SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");
   ...
   รหัสแทน
   ...
   SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");
   SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);
   SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");
   SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");
   ...
  18. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ SetupIntegrationTable ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวมการจัดการ (5150) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่
   ...
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);
   
   //Delete the following line.
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");
   
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");
   ...
   รหัสแทน
   ...
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);
   InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");
   ...
  19. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ IsIntergrationRecord ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวมการจัดการ (5150) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่
   ...
   DATABASE::"Unit of Measure",
   DATABASE::"Ship-to Address",
   DATABASE::Contact,
   
   //Delete the following line.
   DATABASE::"Currency Exchange Rate",
   
   DATABASE::"Customer Discount Group",
   ...
   รหัสแทน
   ...
   DATABASE::"Unit of Measure",
   DATABASE::"Ship-to Address",
   DATABASE::Contact,
   DATABASE::"Customer Discount Group",
   ...
  20. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ IsIntegrationRecordChild ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตรวม Mangement (5150) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่
   ...
   IF TableID IN
    [DATABASE::"Sales Line",
     DATABASE::"Sales Invoice Line"]
   THEN
    EXIT(TRUE);
   EXIT(FALSE);
   ...
   รหัสแทน
   ...
   IF TableID IN
    [DATABASE::"Sales Line",
   
     // Add the following line.
     DATABASE::"Currency Exchange Rate",
   
     DATABASE::"Sales Invoice Line"]
   THEN
    EXIT(TRUE);
   EXIT(FALSE);
   ...
 2. ติดตั้งตัวเชื่อมต่อสำหรับชุดคุณลักษณะของ Microsoft Dynamics 6
  หมายเหตุหลังจากที่คุณติดตั้งตัวเชื่อมต่อให้กับ Microsoft Dynamics คุณลักษณะชุด 6 คุณต้องการยกเลิกใช้การแมป "นำทางสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนสกุลการเงิน" ในตัวเชื่อมต่อ และการนำเข้าการแมป "นำทางสกุลเงินเป็นสกุล" ใหม่ รันการตั้งค่าคอนฟิกของอะแดปเตอร์ในการนำทางใหม่อีกครั้ง และแผนผังใหม่ที่เปิดใช้งานแล้ว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถลบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่อย่างรวดเร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft มีให้ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเป็น-ไม่ตอบสนองต่อปัญหา emerging เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2597312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com